Wednesday, 6 November 2019

BAHAYA LIDAH

Menurut Imam Al-Ghazali, bahaya lidah terbahagi beberapa bahagian berdasarkan dalil iaitu:

BERBICARA YANG SIA-SIA
"Termasuk kesempurnaan Islam seseorang ialah meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya."
(HR Tirmizi dan Ibnu Majah).

BERBICARA TANPA ADA BATASAN
"Sungguh beruntung orang yang mampu menahan lidahnya dari berbicara yang melebihi batasnya dan mahu memmbelanjakan keklebihan dari harta yang dimilikinya (di jalan Allah)."
(HR At-Tirmizi)

BERBICARA TENTANG KEBATILAN DAN YANG MENGANDUNGI KEMAKSIATAN.
"Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. "
(Surah A.-Muddathir ayat 45).

BERDEBAT ATAU BERBANTAHAN UNTUK SESUATU YANG SIA-SIA
"Janganlah engkau mendebat saudaramu, jangan bergurau dengan sesuatu yang akan menyakiti hatinya dan jangan menjanjikan sesuatu lalu engkau engkarinya."
(HR at-Tirmizi)

PERTENGKARAN DENGAN LIDAH
"Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang paling keras permusuhannya."
(HR as-Sahab as-Sunan)

MENCACI DAN BERKATA KEJI
"Janganlah kamu berkata keji kerana Allah tidak menyukai ucapan yang keji dari orang yang mengucapkannya. "
(HR Ibn Hibbani & Nasa'i)

MENGUTUK SESAMA MANUSIA, MAKHLUK ATAU BENDA MATI
"Orang Mukmin itu bukanlah seseorang yang suka mengutuk."
(HR Tirmizi)

BAIT-BAIT SYAIR ATAU LAGU YANG MENDATANGKAN KEBURUKAN SERTA MELEKAKAN
"Sesungguhnya perut salah seorang di antara kamu yang dipenuhi oleh nanah masih lebih baik dari dipenuhi dengan syair."
(HR as-Sahab as-Sunan)

BERGURAU SECARA BERLEBIHAN
Pada dasarnya ia tidak dilarang namun jika berlebihan hingga menyinggung perasaan orang lain, ia dilarang. 
"Sesungguhnya aku kadang-kadang juga bergurau. Namun yang aku ucapkan dalam gurauanku tidak lain hanyalah kebenaran."
(HR as-Sahab as-Sunan).

MEMPEROLOK ATAU MENGEJEK
"Janganlah sesuatu kaum mengejek kaum yang lain."
(Surah al-Hujurat ayat 11)

BERJANJI TIDAK DITEPATI
"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu."
(Surah al-Maidah ayat 1).

BERDUSTA DALAM BERKATA-KATA
"Sesungguhnya yang mengada-adakan pembohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta."
(Surah an-Nahl ayat 109)

MENGUMPAT
"Janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati."
(Surah al-Hujurat ayat 12).

Sumber: Majalah Al-Islam -September 2013)

6/11/2019: 12.48 pm

No comments: