Friday, 29 January 2016

TOKOH-TOKOH WANITA ISLAM TERKEMUKA (ZAMAN NABI DAN KINI)

 1. Aisyah binti Abdul Hadi - sorang wanita yang pakar ilmu Hadiths
 2. Aisyah bt Abu Bakar - Puteri kepada Abu Bakar as Siddiq, juga Ummul Mukminin  yang ketiga. Satu-satunya isteri Rasulullah s.a.w yang masih gadis. Telah meriwayatkan 1,210 hadis. 
 3. Al-Khansa' Bt Amir : Ibu para syuhada, 4 puteranya gugur syahid di Medan Qadisiyah. 
 4. Amah bt Khalid: Ayahnya Khalid bin Sa'id adalah sahabat Rasulullah s.a.w. yang pertama menulis Bismillahirahmanirahiim. Antara yang banyak menyimpan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. 
 5. Aminah bt Abi Qays Al-Ghifari - antara jururawat Islam yang merawat tentera-tentera Islam di medan pertempuran di zaman Rasulullah s.a.w. 
 6. Aminah binti Wahab : Ibu Rasulullah s.a.w
 7. Amrah binti Abdur-Rahman : Seorang Juri, mufti dan pakar ilmu hadith. 
 8. Anisah binti Al-Harith : saudara susuan Rasulullah s.a.w dengan Halimah as-Sadiah. 
 9. Anouseh Ansari : Wanita Islam pertama ke angkasa lepas, dari Iran. 
 10. Ar-Rubai binti An-Nadhr : antara wanita yang terawal memeluk Islam. Ibu kepada Anas bin Malik
 11. Arwaa binti Abdul Mutalib : Ibu saudara Nabi s.a.w. seorang penyair yang hebat dan yang paling kuat membela Rasulullah s.a.w. dengan lisannya. 
 12. Arwa binti Kuraiz : Ibu kepada Khalifah Uthman bin Affan. Serikandi Islam yang terkenal dengan sifat dermawan, murah hati dan menghormati orang lain. 
 13. Asma binti Abu Bakar : Puteri Abu Bakar as-Siddiq. Pernah membantu menghantar makanan untuk Rasulullah s.a.w dan ayahnya Abu Bakar ketika Baginda dan Abu Bakar  bersembunyi di Gua Thur dalam perjalanan Hijrah ke Madinah. 
 14. Asma binti Umais Al-Khas'amiah : isteri kepada Jaafar bin Abi Talib, antara yang terawal memeluk agama Islam. Pernah berhijrah ke 2 tempat  iaitu Habsyah dan Madinah. Meriwayatkan 60 hadis Rasulullah s.a.w. 
 15. Asma binti Yazid : antara wanita yang terawal menerima Islam dikalangan kaum Ansar. Juga antara wanita Muslimah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pernah membunuh 9 tentera musuh Islam dengan hanya menggunakan tiang khemah. Meriwayatkan 81 hadis Rasulullah s.a.w. 
 16. Asy-Syifa binti Abdullah : Memeluk Islam sebelum Hijrah, salah seorang perawi hadis Rasulullah s.a.w. 
 17. Asy-Syifa bin Auf : Bidan Rasulullah s.a.w.
 18. Atikah binti Abdul Mutalib : Ibu saudara Nabi s.a.w dan juga ibu kepada Ummu Salamah (isteri Nabi s.a.w). Beliau memiliki keistimewaan boleh mentafsirkan mimpi. 
 19. Atikah bt Zaid : digelar Janda para Sahabat.. beliau telah menikahi beberapa sahabat Rasulullah s.a.w apabila mereka meninggal dunia. 
 20. Azdah bt Haris : seorang mujahidah yang menyertai beberapa peperangan di zaman Rasulullah s.a.w. 
 21. Barakah binti Tha'labah : a.k.a Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah s.a.w. 
 22. Benazir Bhutto : Wanita pertama memimpin sebuah negara Islam iaitu Pakistan. 
 23. Dhuba'ah bt Zubair : sepupu Rasulullah s.a.w. 
 24. Durrah binti Abu Lahab : anak perempuan kepada Abu Lahab. Serikandi Islam dan juga seorang penyair. Meriwayatkan 3 buah hadis. 
 25. Fari'ah bt Abi Shait : Wanita dari Thaif yang memeluk Islam setelah Thaif di tawan. 
 26. Fariah bt Abu Sufyan : Saudara kepada Ramlah bt Abu Sufyan (Isteri Rasulullah s.a.w) dan isteri Abdullah bin Jahsy. Antara yang berhijrah ke Habsyah bersama 24 wanita yang lain. 
 27. Fatima Al-Fihri : mengasaskan Universiti yang tertua di Dunia - The University of Al-Karaouine di Tunisia pada 859 Masehi. 
 28. Fatima binti Ibrahim Ibn Jawhar : Guru kepada Imam al-Bukhari
 29. Fatimah Al-Juzdani : Ilmuan Islam dari Isfahan (Iran). 
 30. Fatimah al-Samarqandiyya : Ilmuan Islam (pakar ilmu hadis dan Sains).
 31. Fatimah binti Al-Khattab : saudara perempuan kepada Saidina Umar Al-Khattab. Beliau antara yang terawal memeluk Islam. Saidina Umar memeluk Islam sejurus selepas mendengar Fatimah membaca Al-Quran (Surah Thaha). 
 32. Fatimah binti Asad : Ibu kepada Saidina Ali bin Abi Talib r.a. dan juga pengasuh kepada Nabi s.a.w. Berbai'ah dan berhijrah bersama Nabi s.a.w ke Madinah. Rasulullah s.a.w sangat mencintainya seperti ibunya sendiri. 
 33. Fatimah binti Khattab : adik kepada Umar bin Khattab, Umar memeluk Islam setelah mendengar bacaan Al Quran dari Fatimah dan suaminya Said bin Zaid. 
 34. Fatimah binti Muhammad : a.k.a Fatimah az-Zahra, puteri bungsu Rasulullah s.a.w. Meriwayatkan 46 hadis Rasulullah s.a.w. 
 35. Fatimah binti Qais : merupakan antara perawi hadis Rasulullah s.a.w (34 hadis). 
 36. Fatimah binti Utbah : Termasuk antara wanita Muslimah yang berbaiah di hadapan Rasulullah s.a.w. selepas penaklukan Mekkah. 
 37. Fatimah binti Walid : Adik perempuan Khalid ibnu Walid. Khalid dikatakan sering meminta pendapat adiknya Fatimah mengenai strategi peperangan ketika beliau dilantik menjadi Panglima Tentera Islam. 
 38. Fatimah binti Yaman : antara wanita hebat di zaman Rasulullah s.a.w yang meriwayatkan hadis. 
 39. Furai'ah binti Malik : Seorang wanita di zaman Nabi yang sentiasa membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah s.w.t. 
 40. Gazalah Al-Haruriah : wanita yang sangat berani di zaman Rasulullah s.a.w yang ikut serta dalam beberapa pertempuran. 
 41. Hafsah binti Umar : Ummul Mukminin yang ke 4, puteri Umar Al Khattab. Dipilih antara isteri Rasulullah s.a.w untuk menyimpan nafkah pertama Al-Quran. 
 42. Halimah binti Abu Dzu'aib Al-Sa'diah : Ibu susuan Rasulullah s.a.w. 
 43. Halimatun Armiah: Wanita Islam yang berjaya menundukkan singa yang garang. 
 44. Hamnah binti Jahsy al-Asadiyah : Saudara perempuan Zainab bt Jahsy (Isteri Rasulullah s.a.w.). Beliau adalah isteri kepada Mush'ab bin Umair yang gugur syahid di Perang Uhud yang juga duta pertama Islam di Madinah. 
 45. Hamnah binti Sufyan : Ibu kepada Saad bin Abi Waqqash. 
 46. Hawa binti Yazid bin As-Sakan : antara wanita pertama berbaiat dengan Rasulullah s.a.w. 
 47. Hind binti Atiq : Anak tiri Rasulullah s.a.w - puteri kepada Siti Khadijah dari suami terdahulu. 
 48. Hindun binti Abu Umaiyah : a.k.a Ummu Salamah - antara golongan pertama memeluk Islam. Ummul Mukminin yang ke 6 dan yang paling akhir wafat. Beliau meriwayatkan sebanyak 328 hadis. 
 49. Hindun binti Amr bin Haram : isteri kepada Amru bin Jamuh, seorang yang tempang yang syahid di medan perang. 
 50. Hindun binti Utbah : isteri Abu Sufyan bin Harb. Beliau bersama suami sebelum penaklukan Mekkah adalah penentang kuat Rasulullah s.a.w. Malah Hindun pernah dikatakan telah memamah Jantung Hamzah bin Abdul Mutalib semasa Perang Uhud. Beliau dan suaminya akhirnya memeluk Islam dan menjadi Islam yang taat hingga ke akhir hayat mereka. 
 51. Isabelle Eberhardt : (1877 - 1904) Penulis dan pengembara dari Algeria yang memeluk Islam pada tahun 1897. Turut melibatkan diri dalam pertempuran antara Komuniti Muslim Afrika Utara menentang penjajahan Peranchis. 
 52. Juwairiah binti Abu Sofyan : wanita yang turut menggempur musuh dalam Peperangan Yarmuk. 
 53. Juwairiah binti Harits : Ummul Mukminin yang ke 8, nama sebenar Barrah binti Harits bin Abi Dhirar. 
 54. Kabsyah binti Rafi' : Ibu para pahlawan Islam. 2 orang anaknya Saad bin Muadz dan Amru bin Muadz gugur syahid di medan pertempuran. 
 55. Keumala Hayati: Wanita Islam pertama menjadi Laksamana memimpin Angkatan Laut Acheh menetang Portugis. 
 56. Khadijah binti Khuwalid : Ummul Mukminin yang pertama dan wanita pertama memeluk Islam
 57. Khansa' binti Khazam : meriwatkan beberapa hadis Rasulullah s.a.w. 
 58. Khaulah binti Azur : "The Black Rider" - seorang Muslimah yang turut serta bersama tentera Islam di bawah Khalid bin Walid menentang tentera Rom.
 59. Khaulah binti Hakim : wanita yang mencadangkan kepada Rasulullah s.a.w untuk menikahi Saudah Binti Zum'ah. 
 60. Khaulah binti Malik : sasterawan wanita terulung zaman Nabi s.a.w. Allah s.w.t mendengar kata-katanya dari langit ke 7. 
 61. Laila bt Abi Hatsmah : antara wanita pertama berhijrah ke Habsyah. Beliau juga adalah wanita pertama memasuki kota Madinah ketika Hijrah ke Madinah. 
 62. Lailah binti Khatim : menyerahkan dirinya kepada Rasulullah s.a.w tetapi Rasulullah s.a.w. tidak menerimanya. 
 63. Lubabah binti al-Harith ibn Hazim : a.k.a Ummi al-Fadl, isteri Abbas bin Abdul Muttalib,  wanita kedua beriman kepada Allah s.w.t selepas Siti Khadijah binti Khuwalid. Beliau adalah kakak kepada Maimunah bt Al-Harits (Isteri Rasulullah s.a.w). Meriwayatkan 30 hadis Rasulullah s.a.w.  
 64. Maimunah binti al-Harits : Ummul Mukminin yang ke 12 - tidak banyak sejarah yang diketahui mengenainya. 
 65. Malika Urwa : Wanita Islam yang pernah memerintah Yaman selama 50 tahun pada abad ke 11
 66. Mariah al-Qibtiyah : Ummul Mukmin yang ke 11, satu-satunya isteri Rasulullah s.a.w dikalangan hamba yang melahirkan anak selepas Siti Khadijah.
 67. Mariam al-Astrolabiya al-Ijliya : wanita pintar pertama menghasilkan astrolab terbaik pada kurun ke 10. 
 68. Muazah binti Abdullah Al-Adawiah : pakar yang banyak meriwatkan hadis daripada Aisyah dan Ali bin Abu Talib. 
 69. Nailah binti al-Farafishah : Isteri Khalifah Uthman bin Affan r.a - turut mengangkat pedang membela suaminya yang diserang oleh musuh sehingga terputus jarinya. 
 70. Nusaibah binti Ka'ab Ansyariyah / Nasibah al-Khazrajiah : Serikandi Islam yang menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi Rasulullah s.a.w dari serangan musuh. 
 71. Nusaibat binti Ka'ab Al Mazniyat : Jururawat Islam dizaman Rasulullah s.a.w. 
 72. Qatilah binti Nadhr : Penyair wanita di zaman Nabi s.a.w. 
 73. Rabiah binti Muawwad : termasuk orang yang di bai'at oleh Rasulullah s.a.w pada bai'at Ridwan dibawah sebuah pohon. 
 74. Rabiatun al Adawiyah : Ahli sufi Basra pada abad ke 8. 
 75. Raihanah binti Sam'un : hamba yang dikahwini oleh Rasulullah s.a.w. 
 76. Raithat binti Al-Haris Bin Jubailah : antara yang terawal memeluk Islam dan berhijrah ke Habsyah (kumpulan kedua). 
 77. Raithah binti Munabbih bin Al-Hajjaj : isteri Amru bin As. beliau mempelajari Islam daripada anaknya sendiri. 
 78. Ramlah binti Abu Sufyan: Ummul Mukminin yang ke 10, puteri kepada Abu Sufyan. 
 79. Rosalind Rushbrook @ Ruqaiyyah Waris Maqsood : Pengarang Inggeris yang memeluk Islam. Muslimah UK pertama menerima anugerah "Muslim News Award for Excellence" pada tahun 2001
 80. Rubiyya binti Muawidh Ibn Arfah : Seorang perawi Hadis, hadis riwayatnya terdapat dalam Bukhari, Muslim , Ibnu Majah dan lain-lain. 
 81. Rufaidah al-Aslamiyah : Jururawat Islam semasa Perang Khandak. 
 82. Rufaidah binti Sa'ad : Jururawat Islam pertama di zaman Rasulullah s.a.w. Pencetus Sekolah Jururawat pertama di dunia lebih awal sebelum Florence Nightingale. 
 83. Rumiah Al-Hasanian : Jururawat Muslim yang terulung, memberi banyak sumbangan dalam bidang Kejururawatan Islam. 
 84. Ruqaiyyah binti Muhammad : puteri kedua Rasulullah s.a.w dengan Siti Khadijah dan juga isteri kepada Saidina Uthman bin Afffan. 
 85. Ruqayyah binti Ali : Cucu Rasulullah s.a.w - puteri kepada Fatimah Az Zahra dan Ali Bin Abi Talib. 
 86. Safiyah binti Abu Mutalib : Ibu saudara Rasulullah s.a.w. Wanita pertama yang berjaya membunuh musuh Islam dalam Perang Khandak
 87. Safiyah binti Huyai : Ummul Mukminin ke 9 - tawanan Perang Khaibar yang dimuliakan oleh Rasulullah s.a.w dengan mengambilnya menjadi isteri Baginda. '
 88. Safiyah binti Syaibah : Sahabat wanita yang menghabiskan sebahagian waktunya mencari ilmu dan meriwayatkan hadis dari Rasulullah s.a.w. Beliau antara sahabiyyah yang berumur panjang. 
 89. Sahlah bt Suhail : Isteri Abu Huzaifah bin Uqbah, antara wanita pertama berhijrah ke Habsyah. 
 90. Salafah binti Saad Al-Ansoriah : Pemegang kunci kaabah di zaman Nabi
 91. Salmah binti Qais @ Ummul Munzir : wanita Ansar Madinah yang menerima Islam melalui Mus'ab bin Umair. 
 92. Sana Hasan : Arab world's first peace envoy & probably its most unusual. 
 93. Sarah Joseph : Wanita Muslimah UK yang paling berpengaruh. Disenaraikan dalam "One of the UK's most powerful Muslims in the Muslim Power 100" oleh Carter Anderson.  Juga tersenarai dalam "The World's 500 most influential Muslims" oleh Royal Islamic Strategic Studies Centre di Jordan dan Georgetown University. 
 94. Saudah binti Zum'ah : Ummul Mukminin yang ke 2. Wanita pertama dinikahi oleh Rasulullah s.a.w selepas kewafatan Siti Khadijah. 
 95. Shaikha Shuhda : a.k.a Fakhr al-Nisa  - ilmuan wanita terkemuka abad ke 11. 
 96. Shirin Ebadi : Peguam dari Iran, wanita Islam pertama dianugerah "Noble Peace Price" pada tahun 2003. 
 97. Sumayyah binti Khabath : Wanita pertama syahid dalam Islam. Dibunuh dengan tombak Abu Jahal kerana kegigihannya mempertahankan iman. 
 98. Syaima' binti Haris as-Saadiah : Saudara susuan Rasulullah s.a.w.  anak kepada Halimah as-Saadiah. 
 99. Syajar al-Durr : Sultanah Mesir - pahlawan wanita Islam yang berjaya mengalahkan Tentera Salib dan menangkap Raja Louis IX.  
 100. Syifa binti Abdullah : antara wanita pertama berhijrah ke Madinah. 
 101. Umaimah binti Abdul Mutalib : Ibu Saudara dan juga ibu Mertua kepada Rasulullah s.a.w. Anak perempuannya Zainab binti Jahsy ialah Ummul Mukminin. 
 102. Umaimah binti Shubaih : ibu kepada Abu Hurairah r.a. 
 103. Umainah binti Khalaf : beliau dan suaminya Khalid bin Said adalah antara yang terawal memeluk agama Islam di Mekkah. 
 104. Umamah binti Abi Al-Ash : Cucu Rasulullah s.a.w. puteri kepada Zainab binti Muhammad s.a.w .
 105. Umamah binti Hamzah : anak perempuan Hamzah bin Abdul Mutalib. Beliau pernah ditawarkan oleh Ali Bin Abi Talib untuk dinikahi oleh Baginda, namun baginda menegaskan bahawa Umamah tidak halal baginya kerana ayah Umamah (Hamzah) adalah saudara susuan Nabi s.a.w. 
 106. Umayyah binti Qais : memeluk Islam ketika berusia 14 tahun. Beliau menyeratai Peperangan bersama Rasulullah s.a.w. sebagai jururawat merawat tentera-tentera Islam yang cedera. 
 107. Umayyah binti Raqiqah : antara wanita Madinah yang berbaiah dengan Nabi s.a.w ketika baginda tiba di Madinah semasa Hijrah. 
 108. Ummi Darda : Tokoh ilmuan Islam di Baitul Maqdis.  Kuliahnya dihadiri oleh Imam, para juri dan ahli hadis. 
 109. Ummu Abdi binti Abdi Wud : ibu kepada Abdullah bin Mas'ud. Antara yang terawal memeluk Islam . 
 110. Ummu Aiman Barakah binti Sa'labah : antara pengasuh Rasulullah s.a.w. dan dianggap sebagai ibu oleh Rasulullah s.a.w. Beliau menikahi Zaid bin Haritsah. 
 111. Ummu Al-Qamah : keredhaan seorang ibu kepada anaknya (Al-Qamah) yang hampir nazak telah menyelamatkannya anaknya dari Api Neraka. 
 112. Ummu Amir binti Yazid As-Sakar : antara wanita pertama berbaiat dengan Rasulullah s.a.w.
 113. Ummu Anas : seorang wanita di zaman Nabi s.a.w. yang berani bertanya sesuatu perkara agar menambahkan ilmu dan meningkatkan amalannya. 
 114. Ummu Atiyah Al-Ansariyat : jururawat Islam di zaman Rasulullah s.a.w
 115. Ummu Ayman : Jururawat Islam di zaman Rasulullah s.a.w
 116. Ummu Ayyub binti Qais : pernah menjaga makan dan minum Rasulullah s.a.w. 
 117. Ummu Habib binti Ash al-Qursyiyah : seorang pejuang wanita yang sangat berani ketika Peperangan Yarmouk. 
 118. Ummu Hakim binti Haris : isteri Ikrimah bin Abu Jahal, beliau memeluk Islam ketika penaklukan Mekah. Beliau menemui Rasulullah s.a.w untuk meminta perlindungan dari Baginda kerana Ikrimah termasuk dalam senarai mereka yang perlu di bunuh.. akhirnya Baginda memberi perlindungan kepada Ikrimah, dan Ikrimah menjadi Muslim yang taat dan gugur syahid di medan perang. 
 119. Ummu Haram binti Milhan : antara wanita yang memberikan sumbangan besar kepada Islam dizaman Nabi s.a.w. 
 120. Ummu Hisyam binti Harisah : antara wanita terawal memeluk Islam di Madinah dan berjiran dengan Rasulullah s.a.w. 
 121. Ummu Kalsom binti Muhammad : puteri Rasulullah s.a.w. Berkahwin dengan Uthman bin Affan r.a. setelah wafat kakaknya Ruqayyah binti Muhammad. 
 122. Ummu Kalthum binti Ali : cucu Rasulullah s.a.w. - puteri kepada Fatimah az-Zahra dengan Ali bin Abi Talib. Beliau berkahwin dengan Umar Al Khattab. 
 123. Ummu Kalthum binti Suhail: antara wanita terawal memeluk Islam di Mekah dan ikut serta hijrah ke Habsyah. 
 124. Ummu Kalthum binti Uqbah : antara wanita terawal memeluk Islam. Beliau pernah berhijrah ke Madinah dengan berjalan kaki. 
 125. Ummu Khair binti Shakhr : Ibu Abu Bakar as-Siddiq. 
 126. Ummu Hani @ Fakhirah binti Abi Talib : Sepupu Nabi s.a.w. dan adik Perempuan kepada Ali bin Abi Talib... Rasulullah s.a.w pernah 2 kali melamarkan namun ditolak dengan baik oleh Ummu Hani atas sebab-sebab tertentu yang dinyatakan kepada Baginda. 
 127. Ummul Hakam binti Abi Sufyan : anak perempuan Abu Sufyan bin Harb, memeluk Islam pada hari Pembukaan Kota Mekah. 
 128. Ummu Ma'bad al-Khuzai'ah : seorang wanita yang pernah menjamu makan dan minum Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar serta pengiring mereka ketika baginda singgah di rumah Ummu Ma'bad dalam perjalanan Hijrah ke Madinah. 
 129. Ummu Ri'lah al-Qusyairiyah : Seorang wanita di zaman Nabi s.a.w yang sangat diplomatik. 
 130. Ummu Rumah binti Amir : Wanita utama kepada Nabi s.a.w. Menantunya adalah Rasulullah s.a.w, suaminya adalah Abu Bakar as-siddiq dan anak perempuannya ialah Aisyah binti Abu Bakar dan Asma binti Abu Bakar dan anak lelakinya ialah Abdul Rahman bin Abu Bakar, penunggang kuda yang paling baik dan pemanah handal. 
 131. Ummu Salama Hindun bt Abi Umayyah : antara wanita pertama berhijrah ke Habsyah. 
 132. Ummu Sinan : seorang pejuang wanita yang hebat. Dialah yang menghias Syafiyah binti Huyai (Ummul Mukminin) pada hari pernikahannya dengan Rasulullah s.a.w. 
 133. Ummu Sulaim binti Malhan : ibu kepada Anas bin Malik.Turut meriwatkan hadis Rasulullah s.a.w. 
 134. Ummu Sulaiman : Antara jururawat Islam di zaman Rasulullah s.a.w yang merawat tentera Islam di medan pertempuran. 
 135. Ummu Syuraih al-Quraiisyiah Ghaziyah binti Jabir : seorang wanita di zaman Rasulullah s.a.w yang banyak berdakwah dan mengajak wanita Quraisy untuk beriman kepada Allah s.w.t secara sembunyi-sembunyi. 
 136. Ummu Waraqah binti Naufal : Datuknya ialah Waraqah bin Naufal. Antara yang turut mengumpulkan Al-Quran. 
 137. Ummu Zar al-Ghifariyah : isteri kepada sahabat Rasulullah s.a.w iaitu Abu Zar al-Ghifari. Beliau setia mendampingi suaminya walau dalam keadaan apa sekalipun. 
 138. Ummu Ziyad : wanita yang turut berjuang dalam Perang Khaibar. 
 139. Urwah binti Haris : sepupu Rasulullah s.a.w. antara sahabat wanita yang terkenal dengan kefasihan berbicaranya. 
 140. Yvonne Ridley : Wartaman British yang menjadi tawanan Taliban pada tahun 2001. Beliau memeluk Islam setelah dibebaskan dan kini giat berkempen untuk Islam. 
 141. Zainab binti Ahmad : Tokoh ilmuan wanita Islam pada abad ke 14, antara murid-murid beliau ialah Ibn Batutta.
 142. Zainab binti Ali : cucu Rasulullah s.a.w - puteri kepada Fatimah bt Muhammad dengan Ali Bin Abi Talib. 
 143. Zainab binti Jahsy : Ummul Mukminin ke 7 - bekas isteri Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah s.a.w. Surah Al Ahzab ayat 37 diturunkan yang memerintahkan Rasulullah s.a.w supaya menikahi Zainab (Hukum berkahwin dengan bekas isteri anak angkat).
 144. Zainab binti Khuzaimah : Ummul Mukminin ke 5, terkenal dengan sifat dermawan terhadap golongan miskin dan digelar "Ummul Masakin" (Ibu orang-orang miskin). 
 145. Zainab binti Muhammad : puteri sulong Rasulullah s.a.w.
 146. Zubaidah binti Ja'afar : Isteri Khalifah Harun al-Rasyid, mempunyai pengaruh besar dalam urusan pentadbiran negara. Pernah membina mataair di Mekah untuk keperluan jemaah Haji yang dikenali dengan "Ain Zubaidah". 

Update: 23 August 2019.


Thursday, 28 January 2016

WOMEN IN MILITARY HISTORY

 1. Agnes Newton Keith : imprisoned in several Japanese camps from 1941 until the end of World War 2. Her story was told in the movie "Three Came Home" starring Claudette Colbert. 
 2. Aleda E. Lutz : Army Nurse, the first U.S. Military to die in combat zone during World War 2. First woman awarded the Distinguished Flying Cross in a World War.
 3. Alene B. Duerk (Rear Admiral)  : U.S Navy Nurse Corp, the first woman in nursing to attain star rank. 
 4. Alice S. Giroux (Lieutenant): U.S. Navy Nurse Corps-KIA during Korean conflict. 
 5. Amabel Scharff Roberts : Army Nurse, KIA during World War 1. 
 6. Amy Lynn Svoboda (Captain)  : U.S. Air Force - died on May 29, 1997 after her A-10 Thunderbolt plane crash during training mission. 
 7. Angela E. Niedermayer (Specialist) : 313th Military Intelligence Battalion, killed in July 8, 1997 on plane crash. 
 8. Anissa A. Shero (Staff Sargeant) : U.S. Air Force, 16th Special Operation Wing. She was killed in a plane crash in Afghanistan. 
 9. Anita Newcomb Magee (Dr. ) : first woman Army Surgeon in 1898, the first woman assistang Surgeon General.
 10. Anna May Hays (Brig.General) : U.S. Army Nurse Corps - the first women in Nursing to attain the star rank in the Army. 
 11. Annie Etheridge : giving medical helps to the wounded soldiers on the battlefield as a part of the Michigan Volunteers. 
 12. Annie G. Fox (Lieutenant) : the first woman to received the Purple Heart while serving at Hickam Field during the Japanese attack on Pearl Harbour on December 7, 1941. 
 13.  Annie Ruth Graham (Lt. Colonel) : Chief Nurse at 91st Evac Hospital, 43rd Medical Group, 44th Medical Brigade, Tuy Hoa, Vietnam. She died of stroke in August 1968. A veteran of both World War 2 and Korea. 
 14. Ann E. Dunwoody (General) : First female four star General in military history and a first woman to lead a major Army Command in 2008.
 15. Barbara Allen Rainey : first woman pilot in the history of U.S. Navy. She was killed while training another pilot in 1982. 
 16. Barbara J. Dulinsky (M/Sargeant) : the first woman Marine ordered to a combat zone, report to a Military duty at Saigon, 1967. 
 17. Barbara Olive Barnwell : the first woman awarded the Navy-Marine Corps Medal for heroism in 1953, saved a soldier from drowning in 1952. 
 18. Barbara Wilson (Captain) : the first WAC to complete college and obtain B.A. degree and the first enlisted WAF NCO to obtain commission by completing OTS. 
 19. Beatrice Kosin : Captured and burn to death in Kengkok, Laos, 1972. 
 20. Beatrice M. McDonald : wounded in Belgium during air raid, WW1. Awarded Distinguished Service Cross.
 21. Beatrice V. Ball (Commander) : U.S. Coast Guard - Senior Officer in SPARS, founded during World War II. Buried at Arlington National Cemetery.
 22. Belle Boyd : spied for the Confederacy by carrying important letters and papers across enemy line. 
 23. Bettie J. Morden (Colonel) : A pioneer Army women. 
 24. Betty Ann Olsen : captured during a raid on the leprosaeium in Ban Me Thuot during Tet 1968. Died in 1968. 
 25. Blanche Sigman (Lieutenant) : KIA on February 7, 1944 when the 95th Evac Hospital  at Anzio Beach was bombed. 
 26. Calla C. Goodwin (Lieutenant) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 27. Carol Ann Elizabeth Drazba (2nd Lieutenant) : 3rd Field Hospital in Saigon, Vietnam. Died in a helicopter crash near Saigon, February 18, 1966. 
 28. Carrie Sheetz (1st Lieutenant) : KIA February 7, 1944 when the 95th Evac Hospital at Anzio Beach was bombed. 
 29. Cathay Williams : Unique Buffalo Soldier, she disguised her gender and joined the 38th Infantry, Company A at St. Louis. 
 30. Catherine Dodson C. Callahan (Lt. Commander) : U.S Navy, World War II. 
 31. Catherine G.Coleman (Lt. Colonel) : U.S. Airforce and woman Astronaut. 
 32. Chin Sun Pak (Specialist) : Died during Pentagon Attack, Sept. 11, 2001. 
 33. Christel A. Chavez (Captain) : Co-pilot of MC-130H Transport Aircraft, died in a plane crash at Puerto Rico. 
 34. Clara Maass (Nurse) : Army contract Nurse during Spanish American War. A United State postage stamp was issued in 1976 in honor of Clara Maass. 
 35. Claudia Kennedy (Lt. Gen. ) : first woman to achieve and hold the rank of Lieutenant General.
 36. Colleen Cain (Lieutenant) : Coast Guard first female HH-52A pilot, June 1979. She died in helicopter crash at Hawaii on January 7, 1982. 
 37. Colleen L. McGuire (Brig.Gen.) : first female provost Marshal General of the Army, 2010.
 38. Constance A. Heege (Lieutenant) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 39. Constance R. Esposito (Ensign) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 40. Coral Pietsch (Brig.Gen.) : first ever female general officer in the Judge Advocate General Corps and also first female Asian-American General in  the US Army.
 41. Cordelia E. Cook (1st Lieutenant) : the first wo.man to received The Bronze Star during World War II in Italy.  She was also awarded The Purple Heart, becoming the first woman to receive 2 awards. 
 42. Crystal Johnson (Sergeant) : earned the Purple Heart for gallantry at at Baghdad on Sept.12, 2006.
 43. Darlene Iskra (Commander) : the first woman to command a U.S. Navy Ship, USS Opportune in 1990. 
 44. Deborah Samson : disguised as Robert Shirtliffe with the Continental Army. 
 45. Debra Lewis (Colonel) : Commander and District Engineer of the Gulf Region Division’s. Baghdad.
 46. Doris Frances Brown (SN) : Non hostile death Navy, Korean conflict. 
 47. Doris Yetter : Navy Nurse at Guam, taken prisoner by the Japanese. 
 48. Dorothy C. Stratton (Lt. Commander) : the first Director of SPARS, US Coast Guard. 
 49. E. Ann Hoefy (Brig.Gen) : U.S. Airforce Nurse Corp, the first woman in Airforce to attain Star rank. 
 50. Edith Ayers : Army Nurse, KIA onboard USS Mongolia, May 20, 1917. 
 51. Edith Cavel : Prisoner of War and were executed for being spies during World War 1. 
 52. Edith Greenwood (Lieutenant) : awarded the Soldiers Medal in 1943 for heroism during a fire at Military Hospital in Yuma Arizona, the first woman to received this award. 
 53. Edna J. Rundell (Ensign) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 54. Eileen Collins (Colonel) : America's first woman pilot astronaut in 1995 onboard STS-63 Discovery.
 55. Elaine Roe (2nd Lt.) : US Army Nurse. Received the Silver Star medal during WWII (Battle of Anzio). 
 56. Eleanor Ardel Vietti : captured at the leprosaeium in Ban Me Thout, May 30,1962 and still listed as POW. 
 57. Eleanor Beste (Ensign) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 58. Eleanor Grace Alexander (Captain) : 85th Evac in Vietnam. Died on plane crach on November 30, 1967 at Qui Nhon,Vietnam. She was awarded the Bronze star. 
 59. Elizabeth Ann Jones (2nd Lieutenant) : 3rd Field Hospital in Saigon, Vietnam. Died in a helicopter crash on February 18, 1966 at Saigon. 
 60. Elizabeth C. Howland : highly successful as a Confederate spy during the Civil war. 
 61. Elizabeth C. Newcume : mustered into military service at Fort Lavenworth in September 1847. Served 10 months and spent time fighting Indians at Dodge City. 
 62. Elizabeth P. Hoisington (Brig.Gen) : U.S Army - first woman to attain star rank in US Army.
 63. Ellen Ainsworth : Army Nurse - KIA during Battle of Anzio, February 10, 1944. She was awarded the Silver Star and the Purple Heart. A Nursing Care Building at Wisconsin Veteran Home is named Ainsworth Hall. 
 64. Ellen May Tower : first American woman to die on foreign soil during Spanish American War and the first woman from Michigan to be honored with a military funeral. 
 65. Elsie S. Ott (Lieutenant) : the first woman to receive the Air Medal for her action in 1943 as an air evac nurse.
 66. Emmeline Piggott : North Carolina's most famous spy and smuggler. 
 67. Esther M. Blake (Sergeant) : the first woman in the Air Force, 1948.
 68. Eva Jean Parmelee : wounded in an air raid during WW1. Awarded Distinguished Service Cross.
 69. Everlyn Anderson : captured and later burned to death in Kengkok, Laos , 1972. 
 70. F. Rosalind Westfall : Red Cross nurse in 1942, awarded the Air Medal.
 71. Fern Wingerd (Lieutenant) : U.S 95th Evac Hospital, World War II. She was the first woman to wade ashore with the 7th Army in Southern France. 
 72. Florena Budwin : enlisted in the Union Army to be near her husband. The first woman to be buried in the National Cemetery. 
 73. Florence Blanchfield (Colonel) : Army Nurse Corps - the first woman to hold a permanent commission in the U.S. Army. 
 74. Florence G. Munson (Sgt. Major) : the first Sargeant Major of the WAC Training Battalion (1959-1964). She was honored by having HQ and Classroom building for the WAC Training Battalion dedicated in her honor in October 1965. She was the only WAC to have a building named for her at the Fort McClellan WAC Centre. 
 75. Fran McKee (Rear Admiral) : U.S. Navy - the first woman to attain star rank in U.S. Navy. 
 76. Frances Day : Confederate woman soldier. She was wounded at the Battle of Gettysburg on July 1863. 
 77. Frances Slanger (Lieutenant) : U.S. Army Nurse Corps - KIA on October 21, 1944 at Normandy. 
 78. Genevieve Smith (Major) : US Army Nurse Corp, KIA during Korean conflict. 
 79. Geraldine Pratt May (Colonel) : US Air Force - first Director of WAC. 
 80. Gertrude Spelboug (Lieutenant) : KIA in 1944 when 33rd Field Hospital at Anzio was hit by artillery. 
 81. Grace Murray Hopper (Rear Admiral) : pioneer in Data Processing and Computer Science. She invented COBOL (Computer Programming Language) and was the oldest officer on active duty. 
 82. Hedwig Diane Orlowski (1st Lieutenant) : 67th Evac at Vietnam. Died on plane crash on November 30, 1967 at Qui Nhon and was awarded the Bronze Star. 
 83. Helen Burnet Wood : an Army Nurse - KIA onboard USS Mongolia on May 20, 1917.
 84. Helen Fairchild : Army Nurse, KIA during World War 1.
 85. Helen Grace McClelland : Awarded Distinguished Service Cross during WW1.
 86. Helen Krystopik Garrison (Captain) : Army Nurse, served in England and France during World War II. 
 87. Isabelle Stambaugh : Awarded Distinguished Service Cross during WW1.
 88. J.G. Regina Kauffman (Lieutenant) : US Navy – crew members of the EP-3E Aries II Surveillance Plane detained in China, received the Air Medal.
 89. Jacqueline Fleck Kidd : received the Purple Heart while on duty as an Air Traffic Controller at Pentagon on Sept. 11, 2001.
 90. Jamie Lynn Fallon (Petty Officer) : Died during Pentagon attack on Sept. 11, 2001. 
 91. Jane Delano : Army Nurse Corp 1909-1912, active during World War 1. 
 92. Jane Jeffrey : Nurse with American Red Cross. Wounded during an air raid during WW1. Awarded Distinguished Service Cross.
 93. Jane L. Eldridge (Lieutenant) : Navy Nurse Corp - KIA during Korean conflict.
 94. Jeanne E. Clarke (Lieutenant) : Navy Nurse Corp - KIA during Korean conflict.
 95. Jeanne M. Balcombe (Sgt 1st Class) - 1st Platoon, 55th Military Police Company. KIA while on duty on August 21, 1999. She was posthumously awarded the Soldier Medal  for heroism in the face of danger, dedicated to the safety of her fellow soldiers at the cost of her own life. 
 96. Jeanne M.Holm (Brig.Gen) :U.S. Air Force - the first woman to attain the star rank in the Air Force. 
 97. Jeannette L. Winters (Sergeant) : US Marine Corps - killed in the C130 crash at Pakistan, the first woman Marine killed in a hostile fire zone. 
 98. Jennie Hodgers : Served and fought for 3 years as Albert Cahier during Civil War. 
 99. Jennifer J. Odom  (Captain) : U.S. Army pilot - died on July 23, 1999 when the DeHavilland RC7 reconnaissance plane she was piloting crashed into a mountain in Southern Columbia.
 100. Jerome Grace Alexander (Captain) : 85th Evac
 101. Jessica Lynch (Private 1st Class) : Prisoner of war in Iraq, she was freed in a daring raid by U.S. Marine Corps. 
 102. Joan J. Hahnenberg (S/Sergeant) : US Army awarded the Soldiers Medal for heroism – saved the life of a fellow crewmember following accident aboard the US Army vessel LT-981 , Nov.17. 1988.
 103. Juliet O. Hopkins : "Florence Nightingale of the South" during Civil War. 
 104. K. Hire (Commander) : U.S Navy Reserve , woman astronaut. 
 105. Kara Spears Hultgreen (Lieutenant) : U.S. Navy - one of the first U.S. Navy female combat pilot and first female pilot Kill in Action on October 25, 1994. 
 106. Karen J. Wagner (Lt.Colonel) : Died during Pentagon attack on Sept. 11, 2001. 
 107. Karen L. Offutt (Specialist 5) : WAC US Army – awarded the Soldiers Medal. Safe the life of Vietnamese adults and children from Burning structures on January 24, 1970.
 108. Kay Sherill Platt (AB3) : Non hostile death (Navy) at Korea. 
 109. Kelli Cunningham (Airman) : the first woman to handle flight deck aircraft aboard USS Vinson. 
 110. Kellye McCarty (Petty Officer 2nd class) : U.S. Navy - died during a routine swim test. 
 111. La Verne Farquar (Lieutenant) : KIA 1944  when 33rd Field Hospital at Anzio was hit by artillery fire. 
 112. Lakeina Monique Francis (Seaman) : among the casualties onboard USS Cole incident in October 2000.
 113. Lakiba Nicole Palmer (Seaman) : among the casualties onboard USS Cole incident in October 2000.
 114. Laura Piper (Lieutenant) : U.S. Air Force, KIA at Iraq on April 14, 1994. 
 115. Laurel Salton Clark (Commander) : U.S Navy and woman astronaut, died in a horrific destruction of STS-107.
 116. Leigh Ann Hester (Sgt) : Vehicle Commander 617th Military Police Company. First woman soldier since WW2 to receive Silver Star for gallantry at Camp Liberty, Iraq on June 16, 2005.  
 117. Leona Jackson (Lieutenant) : Navy Nurse at Guam during World War 2, taken prisoner by the Japanese. 
 118. Lilian Aubert : Army Nurse Corps. Awarded Distinguished Service Medal.
 119. Lilian Harris : Women Army Corps - recipient of the Bronze Star and legion of Merit Award. 
 120. Linda Bray (Captain) : Led the 988th Military Police company into combat to seize enemy objective near Panama City in 1989.
 121. Loreta Velazquex : Disguised as Lt. Harry T. Bufford, Confederate Officer during the Civil War. 
 122. Loretta Walsh : The first Yeoman (F) in U.S. Navy, 1917.
 123. Lorraine Christiansen : Navy Nurse at Guam, taken as prisoner by the Japanese. 
 124. Lucy Brewer : to be considered the very first woman in US Marine Corps as she served with the Marine Corps as George Baker.
 125. Majorie Morrow (Lieutenant) : KIA on February 7, 1944 when the 95th Evac Hospital at Anzio Beach was bombed. 
 126. Marcia Sonon (Lieutenant) : U.S. Navy, crewmembers on the EP-3E Aries II Surveillance Plane, detained in China. 
 127. Margaret A. Brewer (Brig.Gen) : U.S. Marine Corps - the first woman to attain the star rank in the Marine Corps. 
 128. Margaret A. Hardy (M.Sargeant): one of the first WAAC / WAC First Sargeant at Des Moines in 1942, New Jersey. 
 129. Margaret Corbin : Battle of Fort Washington , 1776. First women warded a pension by Congress. She was buried at U.S. Military Academy Cemetery at West Point. 
 130. Margaret D. Craighill (Dr. ) : the first women to be commissioned into the Army Medical Corps on April 16, 1943. 
 131. Margaret Grace Kennery (Lieutenant) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 132. Marguerite "Maggie" Higgins : the only woman correspondent during the Korean conflict. 
 133. Marie Boatman (Ensign) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 134. Marie Therese Rossi (Major) : the first woman pilot gave her life while flying in a combat zone. Died on March 1, 1991. 
 135. Marion G. Crandall : YMCA Volunteer - KIA by enemy shell on March 1918 at France. 
 136. Marian Olds (Chief Nurse) : Navy Nurse at Guam, taken prisoner by the Japanese. 
 137. Marsha Dianah Ratchford (Petty Officer) : died during Pentagon attack on September 11, 2001. 
 138. Martha McSally (Lt.Col) : top female US Airforce Pilot. First American woman to fly in combat in the 90’s.
 139. Marty Awkerman (Tech. Sgt) : the woman coach horn soloist the USA.
 140. Mary A. Hallaren (Lt.Col.) : Women’s Auxiliary Army Corps established in 1942, she was one  of the first officer training class.
 141. Mary Belly Nissly (Sgt) : led the first military all woman Army band in 1942. The first woman in military history to win a Warrant Officer band leader appointment. 
 142. Mary Brown Menzie : received the Purple Heart as a result of injuries on Corregidor, WW2.
 143. Mary E. Lijergreen (Ensign): Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 144. Mary E. Walker (Dr.) : the only woman to have been awarded the Congressional Medal of Honor during Civil war. She was held for 4 months in a Confederate Prison Camp, accused for being a spy for the Union Army. 
 145. Mary Ludwig Hays McCauley : awarded a pension in 1822 for services rendered during the Civil War. 
 146. Mary Robert Rinehart : America's first woman war correspondent during the World War 1. 
 147. Mary Robert Wilson (1st Lt.) : first woman to be awarded the Silver Star for gallantry during battle of Anzio, WWII.
 148. Mary Therese Klinker (Captain) : A flight Nurse with the 10th Aeromedical Evacuation Squadron. KIA during Operation Babylift crash on April 4,1975 outside Saigon. Awarded the Airman's Medal for heroism and the Meritorious Service Medal. 
 149. Matahari: Prisoner of War and were executed for being spies during World War 1. 
 150. Maudlyn A. White (S/Sgt) : Died during Pentagon Attack on September 11, 2001. 
 151. Maureen Daugherty (Private 1st Class) : the first U.S.Military woman to make a parachute jump in Bolivia on April 1986. 
 152. Melissa Rathbun-Nealy (Specialist 4) : Army Transportation Specialist - captured and imprisonment during Operation Desert Storm at Iraq. 
 153. Melissa Rose Barnes (Petty Officer) : died during Pentagon attack on September 11, 2001. 
 154. Meredith Carol Loughran (Lieutenant) : EA-6B "Prowler" crew member missing since the aircraft crash onboard the Norfolk Base nuclear - powered aircraft Carrier USS Enterprise on Nov.8, 1998.
 155. Mildred H. McAfee (Captain) : the first Director of WAVES, U.S. Navy.
 156. Mildred Harnack-Fish  : German resistance fighter, captured, interned and executed in Berlin's Plotzense Prison in 1843. 
 157. Monica Brown (Specialist) : 782nd Brigade Support Battalion, 4th Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division at Afghanistan. Awarded Silver star for gallantry.
 158. Monica J. Dixon (Sergeant) : Multi-National corps – Iraq Chaplain Sgt. Major – the first female chaplain assistant to achieve jumpmaster status.
 159. Monika Schwinn : A German Nurse - Held captive for 3 1/2 years during Vietnam War and the only woman prison at the "Hanoi Hilton".
 160. Nancy Hart : a Confederate scout, guide and spy. She was captured by the Yankees and jailed. 
 161. Nancy Jane Currie (Lt.Colonel) : US Army and woman astronaut. 
 162. Olive Hoskins : The very first woman promoted to Warrant Officer in the Army in 1926. 
 163. Ollie Josephine B. Bennet  (Lieutenant) : Pioneer woman doctor during World War 1. Buried at Arlington National Cemetery.
 164. Olpha M. Johnson : Enlisted as the first woman in the U.S. Marine Corp Reserve in August, 1918
 165. Oveta Culp Hobby (Colonel) : The first Director of WAC, and the first woman to received the US Army Distinguished Service Medal in 1945.
 166. Pam Melroy (Lt. Colonel) : U.S. Air Force and astronaut. 
 167. Pamela Dorothy Donovan (2nd Lieutenant): 85th Evac in Qui Nhon, Vietnam. KIA on July 8, 1968.
 168. Pauline Cushman (Major) : Arrested and imprisoned by the Confederacy  and sentenced to hang for being a spy. The arrival of Union troops saved her from the gallows. 
 169. Princess Eugenie Shakhovskaya & Princess Sophie Alexandrovna Dolgorunaya : first women to become military pilots in Europe.
 170. Reba Whittle (Lieutenant) : Army Nurse Corps - captured by the German when the plane was shot down in September 1944. She was awarded the Air Medal  and the Purple Heart. 
 171. Regina Kauffman (Lt. j.g) : U.S Navy - crewmembers on the EP-3E Aries II Surveillance Plane, detained in China. 
 172. Rhonda Cornum (Major) : Army Flight Surgeon, captured and imprisoned during Operation Desert Storm in Iraq. 
 173. Rita Palmer : US Army Nurse, Received the Purple Heart when the Japanese bombed their hospital on Bataan, WW2.
 174. Rita Virginia Rourke (2nd Lt. ) : US Army Nurse. Received the Silver Star medal during WWII (Battle of Anzio).
 175. Roberta Schilbach Ross (1st Lieutenant) : US Army Flight Nurse – awarded Distinguished Flying Cross, WWII.
 176. Rose O'Neal Greenhow : one of the most renowned spy in the Civil War. 
 177. Rosemary Hogan : US Army Nurse, Received the Purple Heart when the Japanese bombed their hospital on Bataan, WW2.
 178. Ruby Bradley (Colonel) : Served during WW2 and Frontline US Army Nurse in Korea,  America’s most decorated military woman. Earned 34 medals and citations for bravery.
 179. Ruth Cheney Streeter (Colonel) : U.S. Marine Corps, the first Director of MCW. 
 180. Ruth Landon : KIA by shell fired on St Gervais Church, Paris on March 1918. 
 181. Ruth M. Gardiner : one of the first Army Nurses killed during World War 2. 
 182. Sanderson Sloan (Lieutenant) : Died in combat, 1944.
 183. Sarah Borginis (Colonel) : first woman to be a ranking U.S. Army officer in 1866.
 184. Sarah Deal (2nd Lieutenant) : the first woman Marine selected for Naval Aviation Training in July, 1993.
 185. Sarah Emma Edmonds : a nurse and a spy for the Union Army during the Civil War. 
 186. Sarah Rosetta Wakeman (Private) : 153rd Regiment, New York State Volunteers during Civil War. 
 187. Sharon Ann Lane (1st Lieutenant) : 312th Evac at Chu Lai, Vietnam,killed by a hostile fire. She was awarded the Vietnamese Gallantry Cross and Bronze Star for heroism. in 1970, the recovery room at Fitsimmons Army Hospital in Denver, where she was assigned before going to Vietnam, was dedicated in her honor. In 1973, Aultman Hospital in Canton, OH, where Lane had attended Nursing Course, erected a bronze statue of Lane. 
 188. Sherry Lynn Olds (Senior Master Sgt.) : U.S. Air Force , killed in August 1998 bombing at U.S. Embassy in East Africa. 
 189. Shoshana Johnson (Army Specialist) : Prisoner of War in Iraq. Rescued on April 13, 2003. 
 190. Sunita Williams (Lt Commander) : U.S Navy and astronaut. 
 191. Susan Helms (Colonel) : U.S. Air Force, Flight Engineers spending 4 months living on the International Space Station beginning March 2001. 
 192. Susan Kilrain (Commander) : U.S Navy and astronaut. 
 193. Susan S. Lawrence (Lt.General) : support the Chief of Staff of the US Army.
 194. Susie Baker : Laundress and Nurse of the 33rd US Colored Troops in 1862.
 195. Sybil Ludington : she called out the Volunteer Militia to repel the British raid at Connecticut on April 26, 1777.
 196. Tamara C. Thurman (Sargeant) : died during Pentagon attacks, September 11, 2001. 
 197. Teresa King (Command Sgt.Major) : the first female commandant of the Drill Sergeant School at Fort Jackson on Sept. 22, 2009.
 198. Terri Sue Fessner (Lieutenant) : U.S Navy - lost at sea during March 2002 HH-60B Helicopter crash. 
 199. Vera M. Brown (Captain) : Air Force Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 200. Virginia Fogerty :Navy Nurse at Guam, taken prisoner by the Japanese. 
 201. Virginia May McClure : Non hostile  air crash during Korean conflict. 
 202. Wendy Lawrence (Commander) : U.S Navy and astronaut. 
 203. Wendy Westbrook (Aviation Machinist) : U.S. Navy - crewmembers on the EP-3E AriesII Surveillance Plane, detained in China. 
 204. Wilma Ledbetter (Lieutenant) : Navy Nurse Corps, KIA during Korean conflict. 
 205. Winifred Love (Captain) : U.S Navy - among the first group of Navy Women Officers. Awarded : Asiatic-Pacific Campaign Medal, American Campaign Medal, World War II Victory Medal and National Defense Service Medal. 
 206. Winifred Quicks Collins (Captain) : U.S Navy - Director of National Navy League, first woman to hold that position. 
 207. Winona Martin :  YMCA volunteer - KIA in Paris air raid, March 1918. 
 208. Yvonne Cagle (Colonel) : U.S. Air Force and astronauts. 

Updated: 4 October 2019

Tuesday, 19 January 2016

Menghalalkan yang Haram dan Mengharamkan yang Halal Sama Dengan Syirik

Sumber: 

Halal dan Haram dalam Islam

Oleh : Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi


Kalau Islam mencela sikap orang-orang yang suka menentukan haram dan halal itu semua, maka dia juga telah memberikan suatu pengkhususan kepada mereka yang suka mengharamkan itu dengan suatu beban yang sangat berat, karena memandang, bahwa hal ini akan merupakan suatu pengungkungan dan penyempitan bagi manusia terhadap sesuatu yang sebenarnya oleh Allah diberi keluasan. Di samping hal tersebut memang kerana ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan oleh ahli agama yang berlebihan.
Nabi Muhammad saw sendiri telah berusaha untuk membanteras perasaan berlebihan ini dengan segala senjata yang mungkin. Di antaranya ialah dengan mencela dan melaknat orang-orang yang suka berlebih-lebihan tersebut, iaitu sebagaimana sabdanya:
“Ingatlah! Mudah-mudahan binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan itu.” (3 kali). (Riwayat Muslim dan lain-lain)
Dan tentang sifat risalahnya itu beliau tegaskan:
“Saya diutus dengan membawa suatu agama yang toleran.” (Riwayat Ahmad)
Yakni suatu agama yang teguh dalam beraqidah dan tauhid, serta toleran (lapang) dalam hal pekerjaan dan perundangan. Lawan daripada dua sifat ini ialah syirik dan mengharamkan yang halal. Kedua sifat yang akhir ini oleh Rasulullah s.a.w. dalam Hadis Qudsinya dikatakan, firman Allah swt:
“Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya, dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya.” (Riwayat Muslim)
Oleh kerana itu, mengharamkan sesuatu yang halal dapat dipersamakan dengan syirik. Dan justeru itu pula al-Quran menentang keras terhadap sikap orang-orang musyrik Arab terhadap sekutu-sekutu dan berhala mereka, dan tentang sikap mereka yang berani mengharamkan atas diri mereka terhadap makanan dan binatang yang baik-baik, padahal Allah tidak mengizinkannya. Diantaranya mereka telah mengharamkan bahirah (unta betina yang sudah melahirkan anak kelima), saibah (unta betina yang dinazarkan untuk berhala), washilah (kambing yang telah beranak tujuh) dan ham (Unta yang sudah membuntingi sepuluh kali; untuk ini dikhususkan buat berhala).
Orang-orang Arab di zaman Jahiliah beranggapan, kalau seekor unta betina beranak sudah lima kali sedang anak yang kelima itu jantan, maka unta tersebut kemudian telinganya dibelah dan tidak boleh dinaiki. Mereka peruntukkan buat berhalanya. Karena itu tidak dipotong, tidak dibebani muatan dan tidak dipakai untuk menarik air. Mereka namakan unta tersebut al-Bahirah yakni unta yang dibelah telinganya.
Dan kalau ada seseorang datang dari bepergian, atau sembuh dari sakit dan sebagainya dia juga memberikan tanda kepada seekor untanya persis seperti apa yang diperbuat terhadap bahirah itu. Unta tersebut mereka namakan saibah.
Kemudian kalau ada seekor kambing melahirkan anak betina, maka anaknya itu untuk yang mempunyai; tetapi kalau anaknya itu jantan, diperuntukkan buat berhalanya. Dan jika melahirkan anak jantan dan betina, maka mereka katakan: Dia telah sampai kepada saudaranya; oleh karena itu yang jantan tidak disembelih karena diperuntukkan buat berhalanya. Kambing seperti ini disebut washilah.
Dan jika seekor binatang telah membuntingi anak-anaknya, maka mereka katakan: Dia sudah dapat melindungi punggungnya. Yakni binatang tersebut tidak dinaiki, tidak dibebani muatan dan sebagainya. Binatang seperti ini disebut al-Haami.
Penafsiran dan penjelasan terhadap keempat macam binatang ini banyak sekali, juga berkisar dalam masalah tersebut
Al-Quran bersikap keras terhadap sikap pengharaman ini, dan tidak menganggap sebagai suatu alasan karena taqlid kepada nenek-moyangnya dalam kesesatan ini. Firman Allah:
“Allah tidak menjadikan (mengharamkan) bahirah, saibah, washilah dan ham, tetapi orang-orang kafirlah yang berbuat dusta atas (nama) Allah, dan kebanyakan mereka itu tidak mau berfikir. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Mari kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul, maka mereka menjawab: Kami cukup menirukan apa yang kami jumpai pada nenek-nenek moyang kami; apakah (mereka tetap akan mengikutinya) sekalipun nenek-nenek moyangnya itu tidak berpengetahuan sedikitpun dan tidak terpimpin?”(al-Maidah : 103-104)
Dalam surah al-An’am ada semacam munaqasyah (diskusi) mendetail terhadap prasangka mereka yang telah mengharamkan beberapa binatang, seperti: unta, sapi, kambing biri-biri dan kambing kacangan.
Al-Quran membawakan diskusi tersebut dengan suatu gaya bahasa yang cukup dapat mematikan, akan tetapi dapat membangkitkan juga.
Firman Allah swt :
“Ada lapan macam binatang; dari kambing biri-biri ada dua, dan dari kambing kacangan ada dua pula; katakanlah (Muhammad): Apakah kedua-duanya yang jantan itu yang diharamkan, atau kedua-duanya yang betina ataukah semua yang dikandung dalam kandungan yang betina kedua-duanya? (Cubalah) beri penjelasan aku dengan suatu dalil, jika kamu orang-orang yang benar! Begitu juga dari unta ada dua macam,- dan dari sapi ada dua macam juga; katakanlah (Muhammad!) apakah kedua-duanya yang jantan itu yang diharamkan, ataukah kedua-duanya yang betina?” (Al-An’am: 143-144)
Di surah Al-A’raf pun ada juga munaqasyah tersebut dengan suatu penegasan keingkaran Allah terhadap orang-orang yang suka mengharamkan dengan semaunya sendiri itu; di samping Allah menjelaskan juga beberapa pokok binatang yang diharamkan untuk selamanya. Ayat itu berbunyi sebagai berikut:
“Katakanlah! Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah diberikan kepada hamba-hambaNya dan beberapa rezeki yang baik itu? Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (Al-A’raf: 32-33)
Seluruh munaqasyah ini terdapat pada surah-surah Makiyyah yang diturunkan demi mengkukuhkan aqidah dan tauhid serta ketentuan di akhirat kelak. Ini membuktikan, bahwa persoalan tersebut, dalam pandangan Al-Quran, bukan termasuk dalam kategori cabang atau bagian, tetapi termasuk masalah-masalah pokok dan kulli.
Di Madinah timbul di kalangan peribadi-peribadi kaum Muslimin ada orang-orang yang cenderung untuk berbuat keterlaluan, melebih-lebihkan dan mengharamkan dirinya dalam hal-hal yang baik. Untuk itulah maka Allah menurunkan ayat-ayat muhkamah (hukum) untuk menegakkan mereka dalam batas-batas ketentuan Allah dan mengernbalikan mereka ke jalan yang lempang.
Di antara ayat-ayat itu berbunyi sebagai berikut:
“Hai orang-orang yang beriman: Janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik (dari) apa yang Allah telah halalkan buat kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang suka melewati batas. Dan makanlah sebagian rezeki yang Allah berikan kepadamu dengan halal dan baik, dan takutlah kamu kepada Allah zat yang kamu beriman dengannya.”(Al-Maidah: 87-88)

Copied from: 
http://myibrah.com/menghalalkan-yang-haram-dan-mengharamkan-yang-halal-sama-dengan-syirik 
19.1.2016

Thursday, 14 January 2016

SAHABIYAH RASULULLAH S.A.W

Dibawah juga ini masih termasuk para Shahabiyah Rasulullah صلى ا لله عليه وسلم , dengan penjelasan biografi singkatnya.
Arwa binti Abdul Muthalib (wafat 15 H.)
Bibi Rasulullah ini, termasuk wanita yang terpandang pada masa Jahiliah dan masa Islam. Beliau memiliki ide-ide yang jernih dan profesional melantunkan syair.

Fatimah binti Qais bin Khalid (wafat 50 H.)
Sahabat wanita yang berpandangan luas ini termasuk rombongan yang pertama berhijrah. Di tempat kediamannyalah diselenggarakan pertemuan tokoh-tokoh Islam (ahli syura) untuk memusyawarahkan pengganti khalifah sepeninggal Umar.

Gazalah Al-Haruriah (wafat 77 H.)
Istri Syabib bin Yazid Al-Haruri ini terkenal sebagai wanita pemberani dan tangkas. Beliau ikut berperang dalam beberapa kali pertempuran sebagaimana pahlawan lainnya. Terdapat sebuah cerita populer tentang dirinya yaitu larinya Hajjaj karena tidak mampu menghadapinya dalam sebuah pertempuran.

Hindun binti Utbah bin Rabiah (wafat 14 H.)
Sahabat wanita dari suku Quraisy yang terkenal dengan kefasihan kelantangan, ide-ide yang gemilang dan tegas ini, cukup professional dalam membacakan syair. Sebelum masuk Islam dia sering membangkitkan semangat kaum musyrikin untuk menghantam kaum muslimin. Dia masuk Islam pada waktu penaklukan Kota Mekah dan berkesempatan pula mengikuti Perang Yarmuk serta aktif membangunkan semangat kaum muslimin dalam melawan tentara Romawi.

Juwairiah binti Abu Sofyan (wafat 54 H.)
Seorang sahabat dan pejuang wanita yang turut menggempur musuh secara langsung pada Perang Yarmuk. Beliau juga ikut dalam berbagai pertempuran lainnya yang membuktikan bahwa dia adalah wanita pionir yang tangkas.

Khaulah binti Azwar Al-Asadi (wafat 35 H.)
Penyair wanita yang termasuk pemberani ini mirip dengan Khalid bin Walid dalam aktifitas kemiliterannya. Dia mempunyai kumpulan cerita tentang penaklukan negeri-negeri Syam. Syair-syairnya dianggap sebagai syair yang melukiskan kemuliaan dan kemegahan.

Laila Al-Gifariah (wafat 40 H.)
Sahabat wanita yang terpandang ini sering mengikuti Rasulullah ke medan tempur untuk mengobati pejuang yang sakit dan terluka. Pada waktu Perang “Jamal” ia ikut berangkat ke Basrah berperang di barisan Ali bin Abu Thalib.

Lubabah Kubra (Lubabah binti Harits Al-Hilali) (wafat 30 H.)
Istri Abbas bin Abdul Muthalib ini, termasuk wanita terhormat yang melahirkan banyak tokoh. Beliau masuk Islam di Mekah setelah Khadijah, dengan demikian dia adalah wanita kedua masuk Islam.

Muazah binti Abdullah Al-Adawiah (wafat 83 H.)
Wanita ini adalah pakar hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Aisyah dan Ali bin Abu Thalib ra. Dia termasuk perawi yang terpercaya yang mencapai tingkat siqah dan hujjah dalam ilmu hadis.

Qatilah binti Harits bin Kaldah (wafat 20 H.)
Penyair wanita ranking pertama ini, adalah saudara kandung Nadhar yang sering menghalang-halangi orang-orang yang ingin menemui Nabi . Beliau berhasil menawan dan membunuh saudaranya pada Perang Badar, seraya melantunkan sebuah syair yang dianggap merupakan sebab Rasulullah . melarang membunuh tawanan Quraisy. Beliau masuk Islam dan meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah .

Rabayi` binti Mi`waz bin Harits Al-Anshariah (wafat 45 H.)
Sahabat wanita yang terkemuka ini sempat membaiat Rasulullah  pada waktu Baiat Ridwan dan turut dalam berbagai pertempuran bersama Rasulullah . Dia bertugas mensuplai minuman kepada para pejuang dan merawat serta mengobati mereka serta mentransportasikan pahlawan yang gugur dan yang luka-luka ke Madinah.

Rufaidah Al-Anshariah (wafat 35 H.)
Sahabat wanita juru rawat tentara yang luka-luka ini telah mengabdikan dirinya untuk melayani para pejuang Islam dan dianggap sebagai juru rawat pertama dalam sejarah Islam. Dialah yang membalut luka Saad bin Abu Waqash ketika dibawa ke kemahnya sewaktu Perang Khandaq.

Rumaisha binti Milhan (wafat 30 H.)
Sahabat wanita terpandang, ibu Anas bin Malik ini, ikut dalam beberapa kali pertempuran. Pada waktu Perang Uhud, dia bertugas sebagai pensuplai minuman para pejuang dan mengobati yang cedera.
Pada waktu Perang Hunain dia bersama Aisyah bertugas mengambil air dan membawanya dengan kantong-kantong kulit untuk diberikan kepada kaum muslimin di saat perang sedang berkecamuk, setelah itu mereka kembali lagi mengambil air dan membawanya ke barisan kaum muslimin.

Subaiah binti Harits
Subaiah binti Harits Al-Aslamiah ini, adalah seorang sahabat wanita yang pernah kawin dengan Saad bin Khaulah dari suku Bani Amir yang berasal dari Bani Luai. Saad, suaminya, sempat ikut dalam Perang Badar dan wafat ketika melaksanakan haji wada. Umar bin Abdullah bin Arqam meriwayatkan hadis yang berkenaan dengan talak dari sahabat wanita ini.

Syifa binti Abdullah Al-Adawiah Al-Qurasyiah (wafat 20 H.)
Sahabat wanita yang terkemuka ini, pada zaman Jahiliah sudah pandai tulis-baca dan setelah Islam dia mengajari Hafsah (istri Rasulullah.) tulis-baca. Rasulullah memberikan kepadanya sebuah rumah di Madinah. Umar bin Khattab selalu mengutamakan pendapatnya.

Ummu Athiyah Al-Anshariah (Nasibah binti Harits) (wafat 8 H.)
Sahabat wanita terkemuka ini, sempat berbaiat kepada Rasulullah, meriwayatkan hadis-hadis dari beliau dan mengikuti beliau berperang sebanyak tujuh kali peperangan. Dia bertugas membuat makanan untuk pejuang muslimin, mengobati tentara yang terluka dan merawat yang sakit.

Ummu Darda (Khairah binti Abu Hadrad Al-Aslami) wafat 30 H.
Sahabat wanita yang terkemuka dan memiliki ide-ide yang cemerlang ini berhasil menghafal banyak hadis Rasulullah . Banyak tabiin yang meriwayatkan hadis dari beliau, seperti Sofwan bin Abdullah. Beliau berdomisili di Madinah dan meninggal di negeri Syam (Suriah).

Ummu Kulsum binti Uqbah bin Muit (wafat 40 H.)
Sahabat wanita yang masuk Islam di Mekah ini adalah wanita yang ikut berhijrah dalam priode pertama. Beliau berjalan kaki dari Mekah menuju ke Madinah.

Ummu Qais binti Mihsan
Nama aslinya adalah Aminah binti Mihsan Al-Asadiah, seorang sahabat wanita yang telah memeluk Islam dari sejak dini dan ikut berhijrah dan membaiat Nabi . Dialah wanita yang datang menyerahkan bayinya kepada Nabi yang kemudian oleh Nabi diletakkan di atas pangkuannya, bayi tersebut buang air kecil, Nabi menyuruh mengambil air danmenyiramkannya ke atas bagian pakaian yang terkena air kencing tanpa dicuci.

Ummu Waraqah binti Abdullah bin Harits (wafat 15 H.)
Sahabat wanita yang sempat berbaiat kepada Rasulullah  ini, adalah hafal dan mempunyai koleksi Alquran. Beliau sempat mengikuti,Perang Badar, di saat itu dia aktif mengobati tentara yang terluka dan merawat yang sakit.

Zainab binti Ali bin Abu Talib (wafat 62 H.)
Dia adalah saudara kandung Hasan dan Husain yang sempat ikut bersama saudaranya Husain dalam Perang Karbela. Dia dikenal dengan kewibawaan dan kepandaian berpidato dengan gaya bahasa yang menarik.

Sumber:

14.1.2016