Tuesday, 12 July 2016

MAKRIFAT HATI TERHADAP ALLAH SWT

Apabila hati sudah dalam keadaan bersih, maka hati akan memancarkan cahayanya. Cahaya ini dinamakan Nur Qalbu. Nur Qalbu ini akan menerangi akal sehingga akal dapat berfikir jernih dan merenung tentang hal-hal keTuhanan yang menguasai alam dan juga dirinya sendiri. 
Perenungan yang dilakukan akal terhadap dirinya sendiri membuatnya menyedari akan perjalanan hal-hal ketuhanan yang menguasai dirinya sendiri. Kesedaran ini membuatnya merasakan dengan jelas betapa dekatnya Allah s.w.t dengannya. Tumbuhlah didalam hati Nuraninya perasaan bahwa Allah s.w.t senantiasa mengawasinya. Allah s.w.t melihat segala aktifitasnya, mendengarkan segala ucapannya dan mengetahui bisikan hatinya. Sehingga menjadikannya seorang Mukmin yang cermat dan selalu waspada.

Seorang Mukmin yang taat kepada Allah s.w.t tekun menjalankan ibadah, sehingga akan meningkatkan kekuatan Ruhaninya.Dia juga akan menyerahkan segala urusan kehidupannya hanya kepada Allah s.w.t. Dia tidak lagi khuwatir terhadap sesuatu yang akan menimpanya, walaupun bala yang besar. Dia tidak lagi tergantung kepada sesama makhluk. Hatinya telah teguh dengan perasaan redha terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah s.w.t untuknya. Musibah tidak akan menggoyahkannya dan nikmat tidak akan menggelincirkannya kerana musibah dan nikmat sama baginya yaitu sama-sama takdir Allah s.w.t yang ditentukan untuknya. Dia akan berfikir apa yang Allah s.w.t takdirkan untuknya adalah yang terbaik. Orang yang seperti ini akan selalu berada didalam perlindungan Allah s.w.t, kerana dia telah menyerahkan dirinya hanya kepada Allah s.w.t.
Terhadap orang yang seperti ini Allah akan mengurniakannya kemampuan untuk melihat dengan mata hati dan bertindak dengan petunjuk yang datang dari Allah s.w.t langsung (Laduni), tidak lagi melalui fikiran, kehendak diri sendiri atau angan-angan. Pandangan mata hati terhadap hal-hal ketuhanan memberi nampak kepada hatinya. Dia mengalami suasana yang menyebabkan dia menafikan wujud dirinya dan dikembalikan kepada hanya wujud Allah s.w.t semata. Suasana ini muncul kerana hakikat ketuhanan yang dialami oleh hati. Dia benar-benar merasakan Mahanya Allah s.w.t tidak sekadar mempercayainya. Pengalaman akan hakikat ketuhanan inilah yang dikatakan melihat dengan mata hati. Mata hati melihat atau menyaksikan Mahanya Allah s.w.t dan hati merasakan Mahanya Allah s.w.t itu. Mata hati hanya melihat kepada wujud Allah s.w.t, tidak lagi melihat kepada wujud dirinya. Orang yang berada didalam suasana seperti ini telah berpisah dari sifat-sifat kemanusiaannya. Dalam keadaan seperti ini dia tidak lagi terpancang akan aturan-aturan manusia, dia hanya mementingkan hubungan dengan Allah s.w.t. Soal yang menyangkut keduniawi tidak lagi menjadi tujuannya. Orang yang mencapai peringkat ini dikatakan sebagai orang yang mencapai peringkat/makam tauhid sifat. Hatinya jelas merasakan bahwa tidak ada yang berkuasa melainkan Allah s.w.t dan segala sesuatu itu datangnya hanya dari kehendak Allah s.w.t.
Ruhani manusia melalui beberapa peningkatan dalam proses mengenal Tuhannya. Pada tahap awal terbuka mata hati dan Nur qalbu memancar menerangi akalnya. Seorang Mukmin yang akalnya diterangi oleh Nur Qalbu akan melihat betapa dekatnya Allah s.w.t dengan dirinya. Dia melihat dengan ilmunya dan memiliki keyakinan yang dinamakan ilmu yakin. Ilmu berhenti disitu. Pada tahapan kedua mata hati yang terbuka sudah boleh melihat, dan dia sudah tidak lagi melihat dengan mata keilmuan melainkan dengan mata hati. Kemampuan mata hati untuk melihat itulah yang dinamakan kasyaf. Kasyaf melahirkan pengenalan atau makrifat. Seseorang yang berada didalam makam makrifat dan mendapatkan keyakinan melalui kasyaf dikatakan mendapatkan keyakinan yang dinamakan ainul yaqin. Pada tahapan ainul yaqin makrifatnya goib dan dia juga goib dari dirinya. Maksud ghaib disini adalah hilang perhatiannya dan kesedarannya terhadap suatu perkara. Beginilah hukum makrifat yang berlaku. Makrifat lebih tinggi nilainya dari ilmu pengetahuan.Ilmu pengetahuan adalah pencapaian terhadap persoalan yang terpecah-pecah bidangnya. Makrifat adalah pencapaian terhadap hakikat-hakikat yang menyeluruh yaitu hakikat kepada hakikat-hakikat. Tetapi penyaksian mata hati jauh lebih tinggi dari ilmu dan makrifat, kerana penyaksian itu adalah hasil dari kemahuan keras dan perjuangan yang gigih yang disertai dengan upaya hati dan pengalaman. Penyaksian adalah setinggi-tinggi keyakinan. Penyaksian yang paling tinggi adalah penyaksian hakikat oleh mata hati. Ini merupakan keyakinan paling tinggi dan dinamakan hakkul yaqin. Pada tahap penyaksian hakiki mata hati, mata hati tidak lagi melihat kepada ketiadaan dirinya atau kewujudan dirinya akan tetapi Allah s.w.t dilihat dalam segala sesuatu, segala kejadian, dalam diam dan dalam ucapan. Penyaksian hakiki mata hati Melihat Allah tanpa dinding penutup antara kita dengan Allah Swt
Dia (Allah) tidak terpisah dari kita. Penyaksian yang hakiki adalah melihat Allah s.w.t dalam segala sesuatu dan pada setiap waktu. Pandangannya terhadap makhluk tidak menutupi pandangannya terhadap Allah s.w.t. Inilah makam keteguhan yang dipenuhi oleh ketenangan serta kedamaian yang sejati dan tidak berubah-ubah, bernaung dibawah payung Yang Maha Agung dan ketetapan yang teguh. Pada penyaksian yang hakiki tiada lagi ucapan, tiada bahasa, tiada ibarat, tiada ilmu, tiada makrifat, tiada pendengaran, tiada kesadaran, tiada hijab dan semuanya tidak ada. Tabir hijab telah tersingkap, maka Dia dipandang tanpa ibarat, tanpa huruf, tanpa abjad. Allah s.w.t dipandang dengan mata keyakinan bukan mata dzahir atau mata ilmu atau mata kasyaf.
Orang yang memperoleh haqqul yaqin berada dalam suasana hatinya kekal bersama Allah s.w.t pada setiap detik, setiap ruang dan waktu.


Sumber : Facebook
12.7.2016

No comments: