Tuesday, 22 April 2014

7 Perkara yang Menghairankan - Usman bin Affan


1- Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dia akan mati, tetapi masih ketawa.

2- Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa dunia akan binasa, tetapi masih mencintainya.

3- Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa semua perkara terjadi menurut takdir, tetapi masih bersedih kerana kehilangan sesuatu.

4- Aku hairan melihat orang yang sudah tahu bahawa di akhirat ada perhitungan, tetapi masih sibuk mengumpulkan harta.

5- Aku hairan melihat orang yang sudah kenal dengan neraka, tetapi masih melakukan dosa.

6- Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal Allah dengan yakin, tetapi masih mengingat selainNya.

7- Aku hairan melihat orang yang sudah mengenal syaitan sebagai musuhnya, tetapi masih mahu mematuhinya.

No comments: