Sunday, 22 January 2017

UJIAN

“Bagi seorang Mukmin, telah ditetapkan bahwa Allah tidak mengujinya dengan sesuatu pun melainkan demi kemaslahatan, baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat, hingga dia redha dengan cubaan, sabar dalam menyikapinya dan tidak bersikap ragu kepada Tuhannya, Allah menyibukkannya dengan pelbagai cubaan.
Rasulullah SAW bersabda:- “Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi azab kekasih-Nya, tetapi Dia pasti akan mengujinya.”
Kepada orang yang senantiasa disibukkan oleh dunia, sedarilah jika engkau telah menyombongkan diri dalam setiap kesempatan.
Engkau hanya berbicara dengan lisanmu, tetapi tidak dengan kalbumu. Engkau telah berpaling dari Allah dan firman-Nya. Engkau juga telah berpaling dari Nabi-Nya dan para pengikutnya yang berada di atas kebenaran para khalifah dan penerima wasiatnya.
Engkau menentang Allah dan takdir-Nya. Engkau merasa puas dengan pemberian manusia daripada kurnia Allah dan anugerah-Nya. Tidak ada ucapan yang didengar bagimu di sisi Allah dan di sisi para hamba-Nya yang solih, kecuali kau bertaubat, memurnikan diri dengan taubat, dan bersikap teguh di atasnya.
Selanjutnya engkau pun menerima takdir dan qadha-Nya dalam anugerah ataupun bencana yang menimpamu, dalam hal yang memuliakan ataupun menghinakanmu, dalam kekayaan ataupun kefakiran, dalam kesehatan ataupun sakit, dan dalam apa yang kau sukai ataupun yang kau benci.
Hendaklah engkau mengikuti hingga engkau diikuti, melayani hingga kau dilayani. Terimalah berbagai keutamaan dan takdir, hingga dia mengikuti dan melayanimu.
Rendahkanlah dirimu kepadanya agar dia pun merendahkan diri untukmu.
Dengarlah syair berikut:
"Sebagaimana engkau memperlakukan, demikianlah engkau diperlakukan sebagaimana keadaanmu, begitulah engkau dipimpin.
Amalmu adalah pekerjamu. Allah tak akan menzalimi hamba-Nya tak membalas yang sedikit dengan yang banyak. Kebaikan tak dapat disebut sebagai keburukan. Kebenaran juga tak dapat disebut sebagai dusta.
Jika kau melayani, engkau akan dilayani. Jika kau mengikuti, engkau akan diikuti. Maka, layanilah Allah dan jangan disibukkan dengan pelayananmu kepada para penguasa, yang tidak mampu memberikan mudarat ataupun manfaat kepadamu.
Apakah mereka memberimu sesuatu? Apakah mereka memberimu apa yang menjadi hakmu?
Ataukah mereka mampu membagi untukmu sesuatu yang tidak diberikan oleh Allah?
Tidak ada seorang pun yang dapat disandarkan kepada mereka. Jika engkau mengatakan bahwa sesungguhnya pemberian mereka bersumber dari mereka sendiri, berarti kau telah kafir.
Bukankah kau mengetahui bahwa mereka tidak mampu memberi ataupun menolak, tidak memberi manfaat atau mudarat, tidak dapat mendahulukan ataupun mengakhirkan sesuatu, kecuali atas kehendak Allah?”
( Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fath Ar-Rabbani wal-Faidh Ar-Rahman)

FAHAMI & HAYATI ISLAM.

"Serulah kepada jalan TUHAN-mu dengan cara hikmah dan memberi nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya." 
(Surah An-Nah : 165)

"Sampaikanlah dari(ajaran)ku walaupun (hanya sekadar) sepotong ayat."
(Maksud Hadith Nabi)

ASAS TAUHID (Aqidah)
TAUHID RUBUBIYAH
Keyakinan bahawa Allah SWT sebagai PENCIPTA, PEMILIK dan PENTADBIR seuruh alam ini. MAHA BERKUASA dan MAHA BIJAKSANA tanpa ada satu kuasapun yang dapat menandinginya
TAUHID ULUHIYYAH
Keyakinan bahawa hanya ALLAH YANG MAHA ESA, yang hanya layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Hanya ALLAH tempat memohon pertolongan, doa dan bertawakkal.
TAUHID ASMA' WA SIFAT
Keyakinan bahawa Allah SWT mempunyai nama-nama yang Indah dan Mulia (99 nama Allah@ Al-Asma Ul-Husna) dan mempunyai sifat-sifat yang sempurna (20 sifat wajib, 20 sifat Mustahil dan 1 sifat Harus).
AN-NUBUWAH
Perutusan para nabi dan rasul yang membawa risalah Allah untuk disampaikan kepada umat manusia.
AS-SAM'IYYAT
Perkara ghaib yang tidak dapat dicapai oleh pancaindera manusia dan hanya diketahui melalui al-Quran dan Hadis seperti dosa pahala, syurga neraka, azab kubur dan sebagainya
PERKARA-PERKARA LUAR BIASA
MUKJIZAT
Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebanaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka
Contoh - Tongkat nabi Musa AS bertukar menjadi ular

KARAMAH
Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah SWT
Contoh - Maryam dianugerahkan Allah SWT hidangan dai langit.

MA'UNAH
Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa perlu mempelajarinya
Contoh - Terlibat dalam kemalangan yang dahsyat, tetapi dirinya terselamat.

SIHIR
Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa dengan bantuan kuasa jahat seperti jin dan syaitan. Ia boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja. Ia juga dikenali sebagai ILMU HITAM
Contoh - Seorang yang kebal @ tidak lut senjata

IRHAS
Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah sebagai rasul
Contoh - seperti awan yang melindungi Rasulullah SAW

ISTIDRAJ
Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat dan derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi.
Contoh - Firaun yang mengaku Tuhan, lalu Allah telah sihatkannya sepanjang hayat - tidak pernah sakit atau orang kaya Allah tambah lg kaya tetapi semakin jauh dari Allah

PERBEZAAN DI ANTARA NABI DAN RASUL
Nabi - Diberikan wahyu untuk dirinya
Rasul - Diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada kaumnya
Nabi - Bilangannya terlalu ramai (ada pendapat yang mengatakan seramai 124,000 orang)
Rasul - Bilangannya 313 orang
Nabi - Seorang nabi tidak semestinya seorang rasul
Rasul - Seorang rasul adalah seorang nabi
Nabi - Tiada kitab diturunkan kepadanya
Rasul - Menerima kitab @ suhuf untuk disampaikan kepada kaumnya
Nabi - Tidak wajib mengetahui nama dan bilangannya
Rasul - WAJIB mengetahui nama dan bilangan 25 orang rasul