Monday, 19 March 2018

BULAN REJAB: KEMULIAAN DICEMARI KEPALSUAN

Oleh:
Dr.Arieff Salleh bin Rosman,
Felo Fatwa

Bulan Rejab merupakan salah satu daripada 'al-Ashur al-Hurum' (bulan-bulan haram) selain bulan Muharram, Zulkaedah dan Zulhijjah. Bulan-bulan haram merupakan bulan mulia sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Taubah ayat 36, yang bermaksud, "Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi (hukum) Allah ialah dua belas bulan, (yang telah ditetapkan) dalam Kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi. Antaranya empat bulan haram (yang dihormati). Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu (dengan melanggar laranganNya)...." Abu Bakrah melaporkan, Nabi Muhammad saw bersabda, "Sesungguhnya masa itu beredar sebagaimana hari Allah mencipta langit dan bumi iaitu setahun itu ada dua belas bulan. Antaranya ada empat bulan haram (yang dihormati) iaitu tiga bulan berturut-turut: Zulkaedah, Zulhijjah, dan Muharram. Seterusnya Rejab iaitu antara bulan Jamadilakhir dan Sya'ban." (Hadis sahih direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim).

Imam Ibnu Rajab al-Hanbali menjelaskan, maksud Rejab ialah agung (Lata'if al-ma'arif, hlm. 117). Oleh sebab itu, bulan Rejab adalah bulan yang agung dan mulia. Antara keistimewaan bulan Rejab ialah berlakunya peristiwa Isra' dan Mikraj yang menurut majoriti ulama' ia berlaku pada 27 Rejab.

Namun isu yang timbul ialah kemuliaan bulan Rejab sebagai salah satu bulan haram telah dicemari dengan pengagungan yang bersumberkan kepada laporan/hadis palsu yang direka-reka yang diistilahkan dalam ilmu hadis sebagai hadis maudhuk.

Mengagungkan bulan Rejab bukanlah satu persoalan yang baru. Ia telah pun wujud pada zaman Jahiliyyah; sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab Jahiliyah begitu mengagungkan bulan Rejab sehingga mereka menjadikannya sebagai perayaan. Antara amalan popular yang dilakukan oleh sebahagian orang Islam di Malaysia apabila datangnya bulan Rejab ialah mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan puasa sunat Rejab dan menghidupkan malam dengan sembahyang sunat Rejab.

Umat Islam di Malaysia khususnya dan dunia umumnya; kini dan dahulu, telah disajikan dengan pelbagai janji manis jika melakukan sesuatu amalan khusus di bulan Rejab. Satu kebenaran yang perlu dijelaskan kepada umat Islam ialah tiada amalan khusus dalam bulan Rejab yang dilaporkan daripada Rasulullah SAW dari hadis sahih. Amalan tertentu seperti solat sunat Rejab, puasa Rejab dan umrah di bulan Rejab adalah sebahagian kecilnya bersandarkan kepada hadis lemah (daif) dan kebanyakkannya adalah hadis palsu (maudhuk).

Isu mencemarkan bulan Rejab dengan janji-janji daripada sumber yang palsu ini sudahpun wujud sekian lama. Antara ulama terdahulu yang membongkar usaha golongan pemalsu hadis yang membuat pembohongan terhadap Nabi Muhammad saw berkaitan kelebihan bulan Rejab dan amalan khusus padanya, antaranya ialah Imam ahli hadis Abu al-Khattab 'Umar bin Hasan ibn Dihyah (w. 633H) yang mengarang buku yang bertajuk 'Ada' ma wajab min bayan wad' al-wadda'in fi Rajab (Melaksanakan apa yang wajib dengan menerangkan pemalsuan yang dilakukan oleh pembohong berkaitan Rejab)' dan Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani (w. 852H) yang mengarang risalah yang bertajuk 'Tabyin al-'ajab bi ma warada fi fadhl Rajab (Menjelaskan perkara yang pelik berkaitan dengan apa yang disampaikan tentang kelebihan Rejab)'.

'Ata; seorang ulama tabi'in menjelaskan, Nabi Muhammad saw melarang daripada berpuasa penuh sebulan bulan Rejab agar ia tidak dijadikan sebagai perayaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab Jahiliyyah (Ibnu Rajab, Lata'if al-ma'arif, hlm. 11). Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan, "Larangan daripada berpuasa sebulan penuh pada bulan Rejab adalah berkaitan dengan individu yang melakukannya kerana terpengaruh dengan amalan orang Arab jahiliyyah yang begitu mengagungkan bulan Rejab.

Tetapi jika seseorang itu berpuasa sunat sama seperti bulan lain tanpa menganggap puasa bulan Rejab adalah lebih utama daripada bulan lain, tidak mengkhususkan puasa hari tertentu bulan Rejab bagi mendapat ganjaran tertentu, maka amalan itu tidak menjadi kesalahan. Begitu juga dengan individu yang menghidupkan malam bulan Rejab dengan beribadah sebagaimana dia beribadah pada malam bulan lain. Tetapi jika seseorang beribadah sunat hanya pada bulan Rejab sahaja dengan anggapan ia khusus untuk bulan Rejab, maka ia adalah amalan yang dilarang." (Tabyin al-'ajab, hlm. 49).

Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani menjelaskan tujuan beliau mengarang risalah yang bertajuk 'Tabyin al-'ajab bi ma warada fi fadhl Rajab' : "Telah berulang-ulang soalan yang dikemukakan tentang kelebihan bulan Rejab, tentang berpuasa dan solat sunat padanya. Serta untuk menjelaskan yang mana hadis yang sahih dan yang palsu." Kesimpulan daripada analisa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar ialah, "Langsung tidak terdapat hadis sahih yang boleh dijadikan hujah tentang kelebihan bulan Rejab, puasa sunat khusus Rejab, juga solat sunat qiyamullail khusus Rejab...namun begitu terdapat sebahagian ulama yang membenarkan menerima hadis yang menjelaskan tentang kelebihan bulan Rejab walaupun hadis itu daif, tetapi tidak boleh diterima jika ia hadis mauduk."

Antara kelebihan bulan Rejab dan amalan khusus padanya yang bersumberkan laporan/hadis PALSU ialah:

i. Hendaklah kamu memuliakan bulan Rejab nescaya Allah muliakan kamu dengan seribu kemuliaan di hari Qiamat Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Abu al-Barakat Hibatullah ibn al-Mubarak al-Saqati.

ii. Bulan Rejab Bulan Allah, Bulan Syaaban bulanku, dan bulan Ramadhan bulan umatku. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Abu Bakar Muhammad bin Hasan al-Naqqash. Dalam rantaian pelapor hadis ini juga terdapat individu yang tidak dikenali seperti al-Kassa'i.

iii. Kelebihan bulan Rejab dari segala bulan seperti kelebihan Quran atas segala zikir. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Abu al-Barakat Hibatullah ibn al-Mubarak al-Saqati.

iv. Sesiapa berpuasa tiga hari pada bulan Rejab, Allah menuliskan untuknya pahala berpuasa sebulan. Sesiapa yang berpuasa tujuh hari ditutup baginya tujuh pintu neraka. Sesiapa berpuasa lapan hari, Allah membuka baginya lapan pintu syurga. Sesiapa berpuasa setengah bulan Rejab, Allah menuliskan untuknya memperoleh keredaanNya, sesiapa yang ditulis baginya keredaanNya, orang itu tidak akan diazab. Sesiapa yang berpuasa sebulan Rejab, Allah akan menghisab orang itu di padang Mahsyar dengan hisab yang mudah. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu Aban bin Abi 'Iyash. Laporan-laporan lain yang menjelaskan kelebihan berpuasa mengikut bilangan hari di bulan Rejab juga laporan palsu, antaranya direka oleh Uthman bin Matar, Harun bin 'Antarah, dan Farrat bin al-Sa'ib.

v. Sesiapa sembahyang maghrib pada hari pertama bulan Rejab, kemudian selepas itu dia bersembahyang sunat 20 rakaat dengan sepuluh kali salam, setiap rakaat dibaca surah al-Fatihah dan selepas itu membaca surah al-Ikhlas sekali, adakah kamu tahu pahalanya? Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pembohong iaitu al-Husayn bin Ibrahim. Terdapat laporan palsu lain yang direka menjelaskan kelebihan tertentu jika bersembahyang sunat dengan bilangan rakaat tertentu dengan bacaan tertentu pada bulan Rejab. Antara individu lain yang bertanggungjawab membuat laporan palsu tersebut ialah Ali bin Abdullah bin Jahdam, Aban bin Abi 'Iyash. Sembahyang tersebut juga diistilahkan sebagai sembahyang sunat Ragha'ib.

vii. Bersedekah pada bulun Rejab dijauhkan Allah daripada api neraka. Laporan ini palsu kerana ia direka oleh seorang pelapor hadis yang dilabel oleh ulama hadis sebagai seorang pereka hadis iaitu Aban bin Abi 'Iyash.

HARAM MENYEBAR HADIS PALSU

Al-Mughirah bin Syu'bah melaporkan, Nabi Muhammad saw bersabda, "Sesungguhnya pembohongan yang dilakukan ke atasku adalah tidak sama dengan pembohongan yang dilakukan ke atas orang lain. Sesiapa yang membuat pembohongan terhadapku dengan sengaja, maka bersedialah dia dengan tempat duduknya di dalam api neraka." (Hadis sahih direkod oleh Imam al-Bukhari).

Syeikh Abu Asma' Ibrahim bin Ismail Ali 'Asr menjelaskan dalam pendahuluannya kepada suntingan karya Imam Ibn Hajar al-'Asqalani yang bertajuk 'Tabyin al-'ajab bi ma warada fi fadhl Rajab', ramai dalam kalangan pendakwah, penceramah, guru agama, khatib yang tidak sensitif terhadap hadis maudhuk, sehingga mereka menyampaikannya kepada masyarakat tanpa berusaha mengenalpasti status sesuatu hadis. Perkara merbahaya ini boleh menceburkan mereka dan anggota masyarakat yang menyebarkan hadis palsu dalam ancaman Nabi, "Sesiapa yang berdusta terhadapku, maka bersedialah tempatnya di dalam api neraka". Walaupun mereka tidak berniat untuk melakukan pendustaan terhadap Rasulullah, tetapi dengan tindakan mereka menyebarkan hadis palsu sedangkan mereka sudah dijelaskan kepalsuan hadis itu, mereka telah terjebak dalam melakukan pendustaan terhadap Rasulullah saw.

Abu Hurairah melaporkan, Nabi Muhammad saw bersabda, "Cukuplah seseorang itu sudah dianggap berdosa dengan dia menyebarkan segala berita yang didengar tanpa disiasat terlebih dahulu." (Hadis sahih direkod oleh Imam Muslim).

Umat Islam tidak perlu disajikan dengan pahala dan fadhilat untuk melakukan amalan khusus hanya di bulan Rejab sahaja, sedangkan ia bersumberkan laporan/hadis palsu yang merupakan pembohongan terhadap Nabi Muhammad saw. Adalah amat baik kita dapat melazimi diri dengan melaksanakan amal ibadah secara berterusan yang bersumberkan dalil yang benar daripada al-Quran dan hadis sahih; tentang kelebihan menghidupkan malam dengan solat sunat seperti tahajud dan witir, puasa sunat isnin khamis, puasa sunat hari ke 13, 14, dan 15 setiap bulan, puasa sunat selang sehari seperti cara puasa Nabi Daud.

Marilah sama-sama kita memelihara kemuliaan bulan haram seperti bulan Rejab ini daripada dicemari dengan hadis palsu.

Wallahu a'lam.
Copy and Paste: Whatsapp Group Haji 2/2017
19.3.2018: 6.52 pm

Tuesday, 13 March 2018

TENTANG MAHSURI : Dibunuh akibat fitnah. Persoalan hidup dan sumpah yang masih menjadi misteri dan belum diterokai sepenuhnya

Image may contain: 1 personImage may contain: 1 person, hat and close-up
Assalamualaikum hangpa semua....Kalau Abg Ngah tanya atau sebut Mahsuri, mesti orang melayu kita amat mengenali dengan nama yang dikatakan sosok diri lagenda tersebut. Ada yang cakap itu semua cerita khayalan ada yang anggap ia adalah kisah yang betul terutama bersangkutan dengan Sumpah Keramat Mahsuri. Langkawi dikatakan membangun, seterusnya diisytihar sebagai pulau bebas cukai pada 1987 selepas generasi ketujuh
"YA Tuhanku! Tidak aku redha dan tidak aku halalkan darahku tumpah ke bumi Langkawi. Tidak aku rela mati dengan teraniaya! Aku bersumpah pulau ini menjadi padang jarak padang terkukur, tidak akan makmur dan aman sehingga genap tujuh keturunan. Berpuakalah pulau ini! Ya, Allah, matikanlah aku yang tidak berdosa ini...." Demikianlah antara baris akhir ‘sumpah keramat’ yang dikatakan dilafazkan lagenda Mahsuri lebih 200 tahun lalu ketika dihukum bunuh akibat fitnah ‘bermain kayu tiga’ ketika ketiadaan suaminya, Wan Derus.
Mahsuri dikatakan meninggal dunia pada 1819 Masihi bersamaan 1235 Hijrah.
Bermula detik itu, menyusul beberapa kejadian buruk di Pulau Seri Negeri yang dikaitkan dengan ayat keramat yang kononnya dilafazkan Mahsuri yang juga puteri tunggal Pandak Mayah dan Mak Andak Alang. Bagaimanapun, persoalan itu masih menjadi misteri dan belum diterokai sepenuhnya.

Malah, secara kebetulan kelahiran gadis manis bernama Sirintra Yayee atau Nong May atau nama Melayunya, Wan Aishah binti Wan Nawawi pada 1985 yang dikatakan generasi ketujuh Mahsuri turut memperkuatkan andaian penduduk.
Ini kerana selepas itu beberapa perubahan besar berlaku, sekali gus memperlihatkan Langkawi semakin membangun dari segi fizikal dan ekonomi bertambah maju, seterusnya diisytihar sebagai pulau bebas cukai pada 1987.
Sebelum 1980-an, kehidupan di Langkawi semuanya menjadi sukar dan dilaporkan tidak makmur hinggakan orang mengatakan yang kerbau lebih banyak berbanding manusia di pulau itu.

Ketika banyak pihak mempertikaikan kesahihan sumpah keramat itu, bekas Perdana Menteri yang juga bekas Pegawai Daerah Langkawi, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengambil inisiatif mencari kubur jelitawan itu.
Kesungguhan Tunku Abdul Rahman yang dibantu seluruh pemimpin masyarakat dan penduduk setempat menjejaki semua kubur lama hingga ke seluruh pelosok pulau itu memakan masa yang berbulan-bulan lamanya. Akhirnya sekitar 1940-an, Tunku menemui kubur misteri itu di suatu tempat tersembunyi lalu dibinakan sebuah makam dan kini dikenali Makam Mahsuri yang letaknya di Kampung Mawat, Mukim Ulu Melaka, kira-kira 12 kilometer dari Kuah.

Mengimbas kematian Mahsuri menerusi catatan dalam beberapa buku sejarah lama, beliau pada mulanya diikat pada perdu pokok Asam Jawa dan ditikam dengan tombak (terdapat juga catatan yang menyatakan senjata itu adalah keris). Menurut lagenda, tombak yang digunakan tidak dapat menembusi tubuh Mahsuri. Lalu Mahsuri mendedahkan bahawa dia hanya dapat ditikam dengan tombak sakti yang terdapat di alang rumahnya.
Walaupun dipujuk dan dirayu ibu bapa Mahsuri, hukuman tetap dijalankan dan Mahsuri dibunuh tanpa diberi peluang membela diri. Akibat fitnah dan hukuman zalim itu, Mahsuri dikatakan mengalirkan darah berwarna putih selepas terpacul kata-katanya yang tidak menghalalkan darahnya jatuh ke bumi.
Sementara, lelaki yang difitnah berhubungan sulit dengan Mahsuri, dikenali sebagai Deramang, yang juga seorang penyair turut dibunuh kemudiannya walaupun cuba bertindak balas untuk mempertahankan diri.

Cerita lagenda juga menyebut jenazah Mahsuri dikebumikan oleh ibu bapanya bersebelahan dengan harta tebusan yang ingin digunakan bagi menebusnya.
Dalam catatan lain pula, kehidupan awal Mahsuri bermula di bawah pemerintahan Sultan Abdullah Mukarram Shah III (1778-1797) dan Sultan Ziyauddin Mukarram Shah II Ibni al-Marhum Sultan Muhammad Jiwa Zainal Azilin Muadzam Shah (1797-1803) iaitu ketika Pandak Mayah baru saja berhijrah ke Langkawi.
Diceritakan juga bahawa pasangan Pandak Mayah dan Mak Andak Alang datang dari Siam.

Pandak Mayah adalah seorang yang berada kerana memiliki sawah yang luas dan terbabit dengan perniagaan sarang burung layang-layang.
Kelahiran Mahsuri turut dibayangi lagenda apabila sesetengah masyarakat percaya bahawa selepas ibunya (yang tidak pernah mempunyai anak) memakan kerak nasi yang dijumpai di yang dijumpai di sawah, akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama Mahsuri.
Kehidupan Mahsuri dalam tempoh itu dikhabarkan seperti anak gadis Melayu lain yang diasuh dengan tatasusila dan kesantunan, selain berpegang teguh kepada ajaran Islam.

Bagaimanapun, kejelitaan yang dimiliki Mahsuri membawa kepada buah mulut dan membangkitkan rasa cemburu yang melampau membabitkan masyarakat setempat terutama di kalangan kaum wanita. Kemudian, Mahsuri dikahwinkan dengan seorang pemuda dan pahlawan tempatan iaitu Wan Derus, seorang anak kepada wakil Sultan di Langkawi, Wan Yahya (atau dengan gelaran Datuk Seri Pekerma Jaya) dan Wan Mahura.
Ketika pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II Ibni al-Marhum Sultan Ziyauddin Mukarram Shah (1803-1843), hubungan Kedah-Siam menjadi keruh.

Mahsuri dikatakan hamil ketika Wan Derus bersama ratusan penduduk lain keluar dari Langkawi selepas diperintahkan kerajaan Kedah ke Siam untuk berperang. Sepeninggalan Wan Derus, Mahsuri dikatakan tinggal bersama ibu bapanya. Pada waktu sama, Deramang, seorang penyair dan peniaga singgah di Langkawi dan menawar diri untuk tinggal lebih lama di pulau itu.
Kebolehan luar biasa Deramang menambat hati penduduk Langkawi lalu dengan ehsan ibu bapa Mahsuri, beliau dibenarkan tinggal di rumah keluarga itu untuk mengajarkan syair.

Kepandaian Deramang dalam bersyair menaikkan nama Mahsuri sebagai tuan rumah dan sekali lagi menimbulkan perasaan cemburu kepada Wan Mahura, ibu mertuanya sebagai isteri pembesar Langkawi ketika itu. Atas sebab itu, Mahsuri dan Deramang menjadi mangsa fitnah sebelum ditahan dan dijatuhkan hukuman bunuh oleh bapa mertuanya sendiri setelah termakan hasutan isterinya. Tanpa menunggu Wan Derus pulang, Mahsuri dan Deramang di bawa ke Padang Matsirat untuk dijatuhkan hukuman.
Cerita yang sebahagian besar diwarisi secara lisan dari satu generasi ke satu generasi itu ternyata benar dengan kewujudan beberapa nama tempat termasuk kampung dan mukim yang masih gah hingga ke hari ini.
Bagaimanapun, persoalan benarkah wanita cantik bernama Mahsuri pernah bersumpah keramat sebelum dihukum bunuh dan jasadnya disemadikan di Makam Mahsuri? Ia masih misteri sehingga kini.
.................................................................................................................

FAKTA:
~~Kejadian dikaitkan dengan sumpah keramat Mahsuri.
~~Langkawi diserang hebat oleh tentera Siam.
~~Jelapang padi kepunyaan penduduk dimusnahkan.
~~Padi milik penduduk dikumpulkan di Kampung Raja, Padang Mat Sirat dan dibakar hingga hangus.
~~Penduduk Langkawi yang terselamat dijadikan tawanan dan dibawa ke Siam.
~~Langkawi tidak membangun selama 7 keturunan.

MAKAM MAHSURI
~~Letaknya di Kampung Mawat, Mukim Ulu Melaka, Langkawi.
~~Jaraknya 12 km dari jeti Kuah.
~~Dijumpai di bawah pohon cenderai yang rendang.
~~Kawasan itu turut dikelilingi oleh pohon rumbia.
~~Terdapat perigi di kawasan berhampiran.
~~Dibina semula oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 1940an.


Copy and paste: FB Kebangkitan Bani JAWI (Nusantara)
13.3.2018 : 3.02 pm

LONDON TUTUP 500 GEREJA, BUKA 423 MASJID BARU

By Qayeed Haris - March 11, 20186 0
London Tutup 500 Gereja, Buka 423 Masjid Baru | Salam.my – London kini menuju ke arah bandar Islam, dengan beratus-ratus mahkamah syariah rasmi yang telah mula beroperasi di ibu negara, dan terdapat masjid-masjid yang dibuka di tapak gereja-gereja terkenal yang telah wujud selama beratus-ratus tahun.
“London lebih Islam daripada banyak negara muslim yang disatukan,” kata Maulana Syed Raza Rizvi, salah seorang pendakwah Islam yang kini memimpin “Londonistan”, dilaporkan oleh wartawan Melanie Phillips.
Sebanyak 423 buah masjid-masjid baru dibina menggantikan gereja-gereja. Banyak gereja Kristian ikonik di London telah diubah menjadi masjid.
Institut Gatestone melaporkan: The Hyatt United Church telah dibeli oleh komuniti Mesir untuk ditukarkan ke masjid. Gereja St Peter telah diubah menjadi Masjid Madina. Masjid Brick Lane dibina di bekas gereja Methodist. Bukan sahaja bangunan diubah, tetapi juga orang. Bilangan kemasukan Islam telah meningkat dua kali ganda!
The Daily Mail menerbitkan gambar gereja dan masjid dengan jarak beberapa meter antara satu sama lain di tengah-tengah bandar London. Di Gereja San Giorgio, yang direka untuk menampung 1,230 jemaah, hanya 12 orang berkumpul untuk meraikan Misa. Di Gereja Santa Maria, hanya terdapat 20 orang.
Masjid Brune Street yang berhampiran pula mempunyai masalah yang berbeza: kesesakan. Bilik kecil dan boleh mengandungi hanya 100. Pada hari Jumaat, jemaah berkumpul dan bersolat sehingga di jalanan. Melihat keadaan semasa, Kristian di England bakal menjadi satu peninggalan, sementara Islam akan menjadi agama masa depan.
Menjelang 2020, anggaran bilangan umat Islam yang menghadiri solat akan mencecah sekurang-kurangnya 683,000, sementara bilangan orang Kristian yang menghadiri perjumpaan mingguan akan turun kepada 679,000. “Landskap budaya baru bandar-bandar Inggeris telah tiba; landskap Kristian agama homogenis berada dalam keadaan mundur, “kata Ceri Peachof Oxford University. Sementara hampir separuh daripada Muslim Inggeris berada di bawah usia 25 tahun, satu perempat daripada orang Kristian lebih dari 65 tahun. “Dalam 20 tahun lagi akan ada umat Islam yang lebih aktif daripada ada gereja,” kata Keith Porteous Wood, pengarah National Secular Persatuan.
Sejak tahun 2001, 500 gereja London semua denominasi telah berubah menjadi rumah persendirian. Dalam tempoh yang sama, masjid-masjid British semakin berkembang. Antara tahun 2012 dan 2014, bahagian Briton yang mengenal pasti diri mereka sebagai Anglicans jatuh dari 21% kepada 17%, penurunan sebanyak 1.7 juta orang, sementara menurut kaji selidik yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Sosial NatCen, bilangan umat Islam telah berkembang kepada hampir satu juta. Bilangan penganut Kristian yang pergi ke gereja merosot, di mana bilangan mereka akan tiga kali lebih rendah daripada orang Islam yang pergi secara rutin ke masjid pada hari Jumaat.
Secara demografi, Britain telah memperoleh wajah Islam yang semakin meningkat, di tempat-tempat seperti Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, Waltham Forest dan Tower Hamlets. Pada tahun 2015, analisa mendapati nama yang paling banyak diberikan di England ialah Mohammed, termasuk variasi ejaan seperti Muhammad dan Mohammad.
Bandar penting yang mempunyai penduduk Islam yang besar seperti berikut: Manchester (15.8%), Birmingham (21.8%) dan Bradford (24.7%). Di Birmingham, terdapat juga kebarangkalian yang lebih besar bahawa seorang kanak-kanak akan dilahirkan menjadi keluarga Islam daripada menjadi seorang Kristian. Di Bradford dan Leicester, separuh daripada kanak-kanak itu adalah Muslim. Perubahan sudah berlaku. “Londonistan” bukan mimpi buruk majoriti Muslim; ia adalah hibrid budaya, demografi dan agama di mana kekristenan menurun dan Islam pula maju.
Menurut Innes Bowen, yang menulis di The Spectator, hanya dua dari 1,700 masjid di Britain hari ini mengikuti tafsiran modernis Islam, berbanding dengan 56% di Amerika Syarikat. Orang Islam menguasai enam peratus masjid di UK, sementara Deobandi fundamentalis menguasai hingga 45%. Menurut satu kaji selidik dari Pusat Pengetahuan, sepertiga orang Muslim UK tidak merasakan “sebahagian budaya British.”
MAHKAMAH SYARIAH DI LONDON
London juga telah dipenuhi dengan mahkamah syariah. Jumlahnya secara rasmi ialah 100. Kemunculan sistem kehakiman selari ini telah diwujudkan oleh Akta Timbang Tara British dan sistem Penyelesaian Pertikaian Alternatif. Mahkamah-mahkamah baru ini adalah berdasarkan kepada penolakan hak-hak asasi manusia yang tidak tercemar: nilai-nilai kebebasan dan kesamaan yang menjadi asas Undang-undang Common English.
British terus membuka pintu untuk memperkenalkan syariah. Salah seorang hakim terkemuka Britain, Sir James Munby, mengatakan bahawa agama Kristian tidak lagi mempengaruhi mahkamah dan ini mestilah “multicultural” – yang bermaksud lebih Islam. Rowan Williams, bekas Ketua Biskop Canterbury, dan Ketua Hakim Lord Phillips juga mencadangkan supaya undang-undang British “menggabungkan” unsur-unsur undang-undang syariah. Penubuhan kebudayaan British dengan cepat menyerah kepada fundamentalis Islam dalam menerima tuntutan mereka.
Universiti-universiti British juga menerima undang-undang Islam. Garis panduan rasmi universiti, “Pembicara luar dalam institusi pengajian tinggi” yang diterbitkan oleh Universiti UK, menyatakan bahawa “kumpulan agama ortodoks” boleh memisahkan lelaki dan wanita. Di Queen Mary University of London, wanita terpaksa menggunakan pintu masuk yang berasingan dan dipaksa duduk di dalam bilik tanpa dapat bertanya atau menaikkan tangannya – seperti di Riyadh atau Teheran. Persatuan Islam di London School of Economics mengadakan gala, di mana wanita dan lelaki dipisahkan oleh panel tujuh meter.
Selepas serangan ke atas majalah satirikal Perancis, Charlie Hebdo, ketua MI6, Sir John Sawers, mengesyorkan penapisan diri dan “beberapa sekatan” dalam membincangkan Islam. Duta British di Arab Saudi, Simon Collis, memeluk Islam dan mengerjakan haji di Mekah. Dia kini memanggil dirinya Haji Collis.
sumber: Baxter Dmitry, Your News Wir

Copy and Paste: FB Kebangkitan Bani JAWI (Nusantara)
13.3.2018 : 2.58 pm

Thursday, 8 March 2018

**PENGHAYATAN HADIS** - KEMAMPUAN AKAL TERHAD

KEMAMPUAN AKAL TERHAD
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِي الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا اللَّهُ
Dari Ibnu 'Umar RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: "Kunci perkara ghaib itu ada lima, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah, iaitu: Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikandung oleh Rahim wanita kecuali Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bila turunnya hujan kecuali Allah. Tidak ada seorangpun yang mengetahui dimana dia akan meninggal dunia kecuali Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui bila terjadi hari kiamat kecuali Allah." (HR Bukhari No: 4328) Status: Hadis Sahih
Pengajaran:
1. Allah mengurniakan kepada manusia akal sebagai suatu kelebihan dengan makhluk lain, namun kemampuan akal terhad khususnya dalam perkara ghaib. Terdapat lima perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia secara pasti:
a. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan berlaku pada hari esok kecuali Allah. Kita disuruh berusaha dan merancang masa depan yang lebih baik, namun kita sendiri tidak boleh pastikan secara mutlak tentang masa depan kita.
b. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dikandung oleh Rahim wanita kecuali Allah. Kita tidak dapat mengetahui secara tepat bila persenyawaan benih berlaku serta memastikan jantina terhadap janin dalam kandungan. Namun berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkannya tidak dilarang.
c. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bila turunnya hujan kecuali Allah. Ketentuan turunnya hujan adalah dibawah ketentuan Allah namun tidak salah untuk berusaha dengan peralatan moden membuat pembenihan awan bagi menghasilkan hujan.
d. Tidak ada seorangpun yang mengetahui dimana dia akan meninggal dunia kecuali Allah. Kematian itu adalah ketentuan Allah. Apa yang penting persediaan kita untuk menghadapinya.
e. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bila terjadi hari kiamat kecuali Allah.
2. Kita dituntut untuk berusaha dan berikhtiar serta bertawakal kepada Allah dan menyedari keterbatasan yang ada pada makhluk. Namun kewajipan kita meyakini dan beriman terhadap perkara ghaib tersebut yang berada dibawah pengawasan Allah.
إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤
Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat dan Dialah jua yang menurunkan hujan dan Yang Mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada dalam rahim (ibu yang mengandung) dan tiada seseorang pun yang betul mengetahui apa yang akan diusahakannya esok (sama ada baik atau jahat); dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Amat Meliputi pengetahuanNya. (Luqman:34).
Copy and paste: FB Kebangkitan Bani Jawi (Nusantara)
8.3.2018 : 9.50 am

Armada Laut Uthmaniyah Yang Dilupakan

Apabila disebut nama Barbarossa pasti akan terbayang di minda pembaca seorang watak lanun di filem Pirate of Carribean yang bernama Hector Barbarossa. Tetapi tahukah anda nama Barbarossa memang wujud dalam dunia Islam dan beliau merupakan ketua armada yang digeruni oleh seluruh Eropah? Bahkan tidak mustahil, watak dalam filem ini diinpirasikan daripada Heyreddin Barbarossa.
Ketakutan Eropah terhadap panglima islam ini menyebabkan beliau disebut Il Diavalo yang bermaksu Si Syaitan dan ibu-ibu di Eropah sering menakutkan anak-anak mereka yang nakal dengan nama Barbarossa. Golongan penyair eropah sering menggelar Barbarossa pemilik segala kejahatan. Apakah rahsia kehebatannnya sehingga beliau digeruni oleh seluruh Eropah? Insya-Allah saya berkongsi tentang kisah perjuangannya yang wajar dijadikan pembakar semangat dan iktibar kepada kaum Muslimin.
Pada 1492, berakhirlah kerajaan Islam di Granada apabila pemerintah di Granada telah menyerah kalah kepada Raja Ferdinand II dari Aragon dan ratu Isabella. Golongan Kristian ini telah melakukan kekejaman apabila membunuh dan membakar orang islam secara besar-besaran. Mereka juga memaksa kaum muslimin di sana untuk masuk ke agama Kristian. Hal ini menyebabkan penghijrahan besar-besaran orang Islam ke kawasan Afrika Utara kerana tidak tahan dizalimi oleh Kerajaan Sepanyol dan Portugal.
Kejayaan ini menyebabkan kerajaan Sepanyol dan Portugal terus menyerbu wilayah islam di pantai Afrika Utara dan kawasan-kawasan di sekirarnya. Kerajaan-kerajaan Islam di Maghribi, Tunisia dan kawasan-kawan sekitarnya dilihat tidak mampu menghadapi golongan salibis ini yang semakin berkuasa.
Kerajaan Sepanyol pada waktu itu berjaya merebut kawasan-kawasan yang strategik seperti Perlabuhan Ceuta di Maghribi dan Aljir di Algeria. Mereka juga berjaya membina kubu-kubu yang kuat di kawasan itu sehingga menyukarkan kerajaan Islam di kawasan Afrika Utara untuk merampas kembali wilayah itu.
Gerakan jihad menentang dua kerajaan Salibis iaitu Portugal dan Sepanyol dilihat tidak teratur sehingga lahirlah dua pahlawan Islam yang digelar Barbarossa bersaudara iaitu Heyreddin Barbarossa dan Oruc Babarrosa. Kedua pahlawan Islam ini berjaya menyatupadukan umat islam di Algeria untuk mengahalang Portugal dan Sepanyol dari terus meluaskan jajahan mereka ke atas kota pelabuhan dan kota di Afrika Utara.
Dalam menghadapi golongan penjajah kedua pahlawan islam ini telah menggunakan kaedah gerila di laut bagi menghadapi kapal-kapal Portugal, Sepanyol dan kesartia John The Baptist. Hal ini kerana mereka tidak memiliki keupayaan yang mencukupi bagi melancarkan serangan terhadap golongan salibi ini. Walaubagaimana pun Barbarossa bersaudara ini berjaya menimbulkan kegerunan dalam kalangan orang-orang Eropah walaupun pada awalnya mereka tidak mendapat dukungan daripada mana-mana kerajaan Islam.
Golongan penyair Eropah sering menggelar Barbarossa pemilik segala kejahatan dan perompak yang tiada tandingannnya di dunia ini. Bahkan golongan orientalis juga sering menggambarkan kedua-dua Mujahidin islam ini sebagai lanun. Hal ini bertentangan dengan fakta sejarah bahawa kedua mujahidin ini tidak akan menyerang kapal melainkan kapal Eropah yang menyerang muslim sahaja. Oleh itu, marilah kita mengenal perjuangan Barbarossa bersaudara ini dan belakang mereka.
Barbarosa bersaudara ini merupakan gelaran yang diberi kepada dua orang adik beradik iaitu Hizir (Heyreddin) dan Oruc. Mereka berdua dilahirkan di Pulau Lesbos atau Pulau Mytilene yang merupakan gugusan pulau yang terdapat di Turki. Bapa mereka berdua merupakan veteran perang di zaman Sultan Mehmed II (Muhammad Al-Fatih) yang mendiami Pulau Lesbos setelah penaklukan Pulau itu oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1462 M. Ibu mereka berdua merupakan seorang wanita Andalus.
Melalui Ibunyalah, kedua adik beradik ini bersemangat tinggi untuk menghadapi Sepanyol dan Portugal yang telah melakukan kekejaman di rantau Andalus. Semenjak dari kecil kedua adik beradik ini telah dididk akan ilmu-ilmu berkaitan perkapalan dan lautan sehingga mereka menjadi orang-orang laut yang mahir. Oruc dan Hizir (Heyreddin) juga mempuyai dua orang adik yang turut merupakan pejuang islam yang bernama Ishak dan Ilyas.
Konflik yang berlaku antara Barbarossa bersaudara ini dengan kapal-kapal Eropah bermula apabila kapal dagang Oruc telah dirompak oleh kapal kesatria Saint John. Namun Aruc telah berjaya melarikan dan berazam untuk berjihad melawan kapal-kapal Eropah. Oruc telah mengajak adiknya Hizir (Heyreddin) untuk turut sama menyertai gerakan jihadnya.
Persetujuan Hizr menyebabkan bermula sebuah gerakan jihad Saudara Barbarosa walaupun pada mulanya gerakan mereka kekurangan kelengkapan alat senjata dan hanya memiliki sebuah kapal. Namun kemahiran Barbarosa bersaudara telah menyebabkan mereka merupakan antara armada yang digeruni dan ditakuti di lautan mediteranean sehingga mendapat gelaran Barbarossa (janggut merah).
Pada peringkat awal gerakan jihad lautan Barbarossa bersaudara lebih tertumpu pada kepulauan kecil yang terletak di kawasan berhampiran denngan tempat kelahiran mereka berdua sahaja. Namun kemaraan Kuasa besar Kristian Iaitu Sepanyol dan Portugal melawan kaum muslimin di Afrika Utara pada awal abad 16 M telah menyebabkan Barbarossa bersaudara ini memindahkan kegiatan mereka ke wilayah tersebut. Lebih-lebih lagi Portugal dan Sepanyol telah berjaya menakluk kawasan yang strategik dan kota pelabuhan di Afrika Utara.
Kedua-dua Barbarossa ini telah mencapai beberapa siri kemenangam terhadap lanun kristian sehingga mendapat perhatian daripada kerajaan islam di Afrika Utara. Hal ini terselah apabila Sultan Tunis iaitu Sultan al-Hafsi telah menghadiahkan Pulau Jarbah yang terletak di Teluk Gabes sebagai markas kepada mereka dan Sultan akan mendapat seperlima daripada rampasan perang barbarosa bersaudara.
Selain itu, Pulau Giglio yang terletak di arah barat laut dari kota Roma juga dikatakan sebagai Markas tentera angkata laut mereka. Melalui dua pengkalan atau markas rahsia ini, Barbarossa bersaudara bersama anak buah kapal mereka ini berjaya menyerang kapal Kristian di lautan Mediteranean dan menakluk beberapa kawasan di Afrika Utara.
Armada Barbarossa bersaudara juga telah berjaya menakluk wilayah -wilayah di persisiran pantai Algeria dari Sepanyol dan boneka mereka seperti Aljir, Bajayah dan Jaljil pada sekitar 1510-an. Penguasaan wilayah-wilayah ini memudahkan Barbarosa bersaudara membebaskan dan membantu kaum Muslim dan Yahudi yang lari dari Andalusia. Terdapat juga golongan pelarian yang telah menyertai angkatan tentera mereka.
Terdapat sejarawan mengatakan bahawa penguasaan Barbarosa.bersaudara ke atas Algeria dan Tunisia ini tiada kaitan dengan pemintaan penduduk di sana. Hal ini kerana terdapat kerajaan Muslim sendiri yang ingin menghalau Barbarossa bersaudara sendiri. Namun dakwaan ini silap kerana kedatangan mereka memang dijemput oleh penduduk tempatan untuk menghadapi serangan ganas tentera Sepanyol.
Hujah bahawa terdapat pemimpin muslim di sana yang ingin mengusir mereka berdua dapat dipatahkan apabila pemimpin-pemimpin ini disingkirkan oleh Barbarosa bersaudara demi menyatupadukan negara Algeria. Hal ini, kerana sebelum ini negara Algeria terdiri daripada kerajaan kecil yang berpecah-pecah. Sejumlah penduduk dan beberapa pemimpin tempatan turut menyokong dasar ini dan ikut serta dalam serangan dilancarkan kerana merasai bahaya akan tentera Sepanyol.
Pakatan Bersama Uthmaniyah
Kejayaan Barbarossa bersaudara ini menyebabkan terdapat beberapa Sultan atau pemerintah di kawasan Afrika Utara berasa terancam akan kedududkan mereka. Sultan Salim Al-Toumi iaitu pemerintah di Algeria telah menghalau Barbarossa bersaudara dari Algeria pada tahu 1516 M kerana berasa terancam dengan gerakan jihad mereka membebaskan wilayah-wilayah di Algeria daripada Sepanyol.
Tindakan Sultan Salim Al-Toumi menyebabkan Oruc Barbarossa mengambil keputusan untuk menggulingkan pemerintahannya kerana pada pandangannnya Algeria merupakan kawasan yang strategik bagi menghadapi kerajaan Sepanyol dan sekutunya. Kejayaan ini menyebabkan Saudara Barbarosaa berkuasa di seluruh Algeria dan kawasan Tunisia serta menjadi pemerintah di sana.
Keadaan ini menyebabkan mereka terpaksa berhadapan dengan cabaran untuk menstabilkan kawasan Algeria dan Tunisia. Keadaan bertambah buruk apabila Oruc Barbarossa syahid ketika operasi menawan Tlemcen pada tahun 1518 M daripada penguasa di sana yang bersekutu dengan Sepanyol.
Kesyahidan Oruc Barbarossa menyebabkan adiknya Heyreddin Barbarossa (Hizir) memimpin negaranya dan armada lautnya tanpa abangnya. Heyreddin kini berada dalam keadaan yang sulit dengan kesyahidan abangnya. Disamping itu beliau juga harus menghadapi kekuatan armada Sepanyol dan pemimpin tempatan yang tidak menyokong mereka. Sepanyol ketika itu baru sahaja menerima raja baharu yang bernama Charles V cucu kepada Ferdinand penakluk Granada. Walaupun baru berusia 16 tahun, Charles memperlihatkan permusuhannya dengan Empayar Uthmaniyah dan Barbarossa sehingga keadaan di Lautan mediteranean menjadi semakin panas.
Kesulitan ini menyebabkan Heyreddin Barbarossa memerlukan pakatan baharu yang boleh menjamin keamanan, kestabilan, gerakan jihad wilayahnya. Oleh kerana itu, beliau melihat Kerajaan Turki Uthmaniyah yang berada di bawah pemerintahan Sultan Selim I merupakan calon yang paling sesuai atas beberapa sebab iaitu:
1. Kerajaan Turki Uthmaniyah mempunyai pengaruh yang besar di Laut Mediteranean.
2. Pemimpin-pemimpin di Afrika utara lebih mendokong kerajaan Turki Uthmaniyah
3. Melihat kemenangan-kemengan yang dicapai oleh Kerajaan Turki Uthmaniyah semenjak penaklukan Konstantinopel.
4. Kerajaan Turki Uthmaniyah telah menyatakan ksediaan membantu mereka dan saki-baki umat Islam di Andalus semenjak Oruc Barbarossa masih hidup lagi.
Terdapat ahli sejarawan menyatakan pakatan antara kerajaan Uthmaniyah dan Barbarossa telah bermula semenjak 1514 M lagi iaitu setelah Oruc dan Heyreddin Menakluk kota perlabuhan di Jijel. Barbarossa bersaudara telah menghantar sejumlah harta permata yang diperolehi ketika penaklukan Jijel, kepada Sultan Selim I.
Sultan Selim I telah menerima hadiah mereka dan membalas dengan penghantaran 14 kapal perang yang lengkap dengan tentera dan senjata. Pakatan pada tahun 1519 M itu dilakukan untuk mengeratkan lagi hubungan antara kedua kerajaan dan menjadikan Algeria sebagai wilayah di bawah naungan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Hasrat ini pasti disukai Sultan Selim I kerana baginda ketika itu lebih memfokuskan perluasan wilayah di Timur bagi menghalang serangan Sepanyol, Portugal dan kesatria John pada wilayah itu.
Langkah yang diambil oleh Heyreddin Barbarossa untuk menjadikan Algeria berada di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah ialah mengarahkan pengutusan surat kepada Sultan Selim I yang baru sahaja pulang ke Istanbul dari Mesir. Surat yang bertarikh dalam tempoh antara 26 Oktober hingga 3 November 1518 M ini masih tersimpan dalam pusat ,anuskrip sejarah di Dewan Tokapi nombor 4656, Istanbul.
Menurut catatan yang terdapat dalam surat itu, Heyreddin Barbarossa menyatakan hasratnya untuk hadir ke Istanbul bagi membentangkan isu-isu mengenai Algeria kepada Sultan Selim I. Namun beliau tidak berkesempatan hadir ke sana hasil permintaan pemimpin-pemimpin di kota sana yang sebagai langkah berjaga-jaga menghadapi serangan Sepanyol. Pemimpin kota ini telah meminta Heyreddin menghantar wakil duta sebagai wakil ke sana.
Surat ini turut mewakili kesemua Hakim, khatib, fuqaha’, imam, pedagang dan pemimpin masyarakat serta seluruh ahli masyarakat Algeria. Surat ini juga turut dinyatakan hasrat mereka untuk tunduk di bawah pemerintahan kerajaan Uthmaniyah. Utusan penghantaran surat ini diketuai oleh ulama, panglima dan pemimpin politik yang bernama Abu Al-Abbas Ahmad bin Qadi. Wakil ini telah menceritakan temtang keadaan yang dihadapi Algeria dan ancaman dari Sepanyol dan sekutunya. Mereka juga turut menyatakan perjuangan jihad Oruc menentang kaum kuffar sehingga syahidnya Oruc ketika pengepungan Sepanyol di Tlemecen. Penduduk Algeria juga menyebut pribadi Heyreddin Barbarossan dalam surat itu iaitu:
“Oruc kemudian digantikan oleh adiknya, pejuang di jalan Allah Abu Tuqa Heyreddin. Heyreddin berjaya mengambil alih tempat abangnya dengan baik dan beliau kini berjuang mempertahankan kami. Kami kenali beliau sebagai seorang yang adil, sakasama dan patuh menurut ajaran Nabi yang mulia. Beliau menyanjung tinggi dan menghormati kedudukan Tuanku (Sultan Selim I). Beliau menyerahkan segala jiwa raga dan harta beliau dalam jihad demi mencapai keredaan Tuhan segala manusia dan memartabatkan kalimah Allah. Harapan beliau ialah supaya kerajaan tuanku sentiasa berdiri megah dan teguh. Kami amat menyayangi beliau dan berdiri teguh bersama beliau. Kami dan ketua kami bersedia berkhidmat untuk Tuanku. Seluruh penduduk Barjayah di timur dan barat sentiasa sedia berkhidmat untuk tuanku.”
Al-Shalabi telah merumus isi surat utusan itu dengan:
1. Heyreddin merupakan pemerintah Islam yang tertinggi di Afrika Utara. Beliau menghormati dan melaksanakan segala asas syariat islam
2. Tindakan beliau lebih tertumpu kepada memimpin serangan jihad terhadap tentera Kristian
3. Beliau menyanjung tinggi dan menghormati empayar Uthmaniyah dan semua sultan Uthmaniyah
4. Surat ini menunjukkan bahawa penduduk tempatan bersatu padu dan penduduk islam algeria mempunya matlamat yang jelas.
Apabila menerima surat daripada Heyreddin, Sultan Selim I telah menerima permohonan mereka untuk berada di bawah pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah dan Heyreddin Barbarossa telah dianugerahkan darjat Beylarbek (gabenor) di Algeria. Beliau kini turut menjadi ketua angkatan tentera yang tertinggi di rantau itu. Algeria turut menjadi wilayah naungan kerajaan Uthmaniyah dan musuh Luar yang menyerang Algeria akan dianggap musuh Uthmaniyah.
Sultan Selim I turut menghantar 2000 orang tentera Janissari berserta sebuah meriam ke Algeria. Semenjak 1519, tentera Janissari telah mempengaruhi kehidupan politik dan ketenteraan di Afrika utara. Sultan Selim I juga telah membenarkan masyarat Islam di wilayahnya berhijrah ke Algeria untuk menyertai gerakan jihad di sana secara sekarelawan dan akan diberi keistimewaan yang sama seperti golongan janissari jika mereka menyertai barisan tentera di sana. Keputusan Sultan Selim I telah menyebakan ramai masyarakat Muslim dari Anatolia berhijrah ke Algeria. Al-Shalabi juga telah menyenaraikan kesan-kesan keputusan Sultan Selim I iaitu:
1. Algeria secara rasmi di bawah kuasa Uthmaniyah sejak tahu 1519. Nama sultan Selim turut disebut ketika khutbah dan dicetak dalam mata wang.
2. Penghantaran temtera Uthmaniyah adalah atas memenuhi kehendak penduduk Algeria bukan secara paksaan.
3. Algeria merupakan wilayah afrika utara pertama di bawah Kerajaan Uthmaniyah.
Dengan ini maka Algeria telah menjadi pusat gerakan jihad empayar Uthmaniyah di lautan Mediteranean. Dari wilayah ini, kerajaan Uthmaniyah menjalankan gerak kerjanya menawan seluruh Afrika Utara di bawah pimpinan Heyreddin Barbarossa. Collin Imber menyatakan bahawa pakatan ini memulakan konflik yang panjang antara Sepanyol dan Uthmaniyah di Laut Mediteranean. Sesungguhnya Sultan Selim I telah memulakan gerakan jihad Uthmaniyah di Afrika Utara yang akan diteruskan oleh anaknya Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
Cabaran Politik Baru Di Algeria
Dalam situasi politik yang baru ini Heyreddin Barbarossa telah menghadapi cabaran daripada dua pihak iaitu:
A. Sepanyol
Heyreddin Barbarossa perlu menghalau kerajaan Sepanyol daripada wilayah jajahan mereka sepertimana yang dilakukan olehnya sebelum ini bersama abangnya Oruc Barbarossa demi menyelamatkan kaum Muslimin daripada kejahatan Kerajaan Sepanyol di Afrika Utara sepertimana yang dilakukan oleh mereka di Andalus.
Pada tahun 1529 M (pada waktu ini kerajaan Turki Uthmaniyah berada dibawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, menggantikan bapanya Sultan Selim I pada tahun 1520 M), Heyreddin Barbarossa telah mencapai kejayaan yang besar apabila beliau telah menawan kota Bainun daripada Sepanyol yang terletak di Pulau yang berdekatan dengan Algeria.
Beliau telah melakukan serangan kota itu selama 20 hari dengan serangan meriam sehingga menyebabkan benteng kota itu runtuh. Beliau juga ketika itu mempunyai kekuatan sebanyak 45 buah kapal yang menggempur persisiran pantai. Penawanan ini memberi impak yang positif kepada Algeria kerana setelah kejayaan ini pelabuhan Algeria merupakan ibu kota yang terbesar di wilayah barat tengah dan dinanggap Ibu kota di Afrika Utara setelah kesemua kota di Afrika Utara tunduk di bawah Kerajaan Turki Uthmaniyah
B. Pihak Dalaman
Heyreddin Barbarossa menghadapi konflik dengan suku-suku Ziyan, Hafs dan lain-lain ketila beliau berusaha menyatukan kaum muslimin di Algeria. Dalam mengatasi cabaran ini, Heyreddin telah menundukkan wilayah mereka kepada Kerajaan Turki Uthmaniyah. Pemimpin-pemimpin di wilayah ini mula tunduk di bawah pemerintahan empayar Uthmaniyah kerana ingin berlindung daripada Kerajaan Sepanyol setelah mereka dipaksa memeluk Kristian.
Kejayaan Heyreddin Barbarossa menghadapi cabaran ini menyebabkan beliau berjaya meletakkan tapak kukuh bagi sebuah negara baru di Algeria. Hal ini diperkuatkan lagi dengan bantuan daripada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bantuan yang diterima memudahkan Heyreddin melancarkan serangan di perairan Sepanyol. Hasil serangan ini berhasil menyelamatkan kaum muslimin yang dizalim di Andalus.
Pada tahun 1529 M juga Heyreddin telah mengarahkan 36 buah kapal kerajaan Uthmaniyah melancarkan 7 siri serangan ke perairan Sepanyol di barat Lautan Mediteranean. Beliau juga berjaya mewujudkan hasil ekonomi yang kukuh di Algeria hasil daripada antuan kerajaan Uthmaniyah, cukai, tawanan, hasil perang, zakat, usyur, jizyah, fai’, kharaj serta bayaran yang diberi oleh ketua suku di Algeria yang menjadi sumber pendapatan Algeria sendiri.
Heyreddin Barbarossa
King Charles V

Kerajaan Sepanyol pada waktu itu merasai kesan buruk hasil serangan Heyreddin Barbarossa. Sepanyol ketika itu diperintah oleh Charles V yang turut merupakan Raja Empayar Suci Roman yang wilayahnya merangkumi Sepanyol, Belgium, Belanda, Jerman dan Austria serta Itali. Kerajaan Suci Roman pada waktu itu berperanan mempertahankan golongan Kristian Eropah daripada Kerajaan Turki Uthmaniyah. Dalam menghadapi kerajaan Uthmaniyah di afrika Utara, raja Charles V telah menghantar perisik ke Afrika Utara pada tahun 1533 M.

Risikan mereka mendapati Kerajaan Hafsi di Tunisia bersedia berkerjasama Dengan Charles V bagi menghadapi Kerajaan Uthmaniyah. Perisik ini turut memberi amaran bahawa sekiranya kerajaan Uthamaniyah berjaya menguasai Tunisia, wilayah afrika akan mudah dikuasa kerajaan Uthmaniyah dan perancangan mendapatkan Andalus kepada kaum Muslimin kembali mudah dilaksanakan.
Kerajaan Hafsi pada waktu itu berada di ambang kejatuhan. Sultan mereka yang bernama al-Hassan telah bertindak kejam terhadap rakyatnya. Beliau turut membunuh adik beradiknya yang dilihat mengancam kedudukannya sebagai sultan. Keadaan ini menyebabkan rakyat di Tunisia mula menentang pemerintahannya. Adik Sultan yang bernama Rashid telah melarikan diri ke Algeria dan meminta bantuan kepada Heyreddin. Permintaanya beliau telah dipersetujui Heyreddin atas beberapa sebab iaitu:
1. Kelemahan kerajaan Hafsi
2. Kedudukan Tunisia yang strategik kerana kawasannya berdekatan dengan selat Sicily. Kejayaan di Tunisia akan memudahkan Heyreddin menguasai selat itu bagi memudahkan perhubungan timur dan barat laut mediteranean.
3. Menyatupadukan wilayah barat Islam di bawah pemerintahan kerajaan Turki Uthmaniyah agar membolehkan mereka menguasai Andalus.
Impian Menakluk Sepanyol Dan Pertemuan Mengasyikkan
Setelah berjaya mengusai Belgrade dan menundukkan kerajaan Hungaria di bawah naungan kerajaan Turki Uthmaniyah, Sultan Sulaiman Al-Qanuni memasang impian untuk menawan Sepanyol. Namun bergitu seseorang yang mahir akan selok belok negara Sepanyol diperlukan untuk menjayakan cita-cita agung Sultan Sulaiman ini.
Akhirnya baginda membuat keputusan untuk memilih Heyreddin kerana beliau sering melancarkan serangan ke atas negara Sepanyol dan menawan beberapa negara arab di afrika utara daripada Sepanyol serta pengiktirafannya terhadap kerajaan Turki Uthmaniyah semenjak zaman Sultan Selim I lagi.
Oleh itu Sultan Sulaiman telah menghantar sepucuk Surat untuk meminta Heyreddin Barbarossa datang ke Istanbul untuk berjumpa dengannya. Baginda juga mengarahkan agar Heyreddin melantik pemangkunya di Algeria sepanjang ketiadaanya di wilayah itu. Setelah menerima surat daripada Sultan Sulaiman, Heyreddin telah mengadakan mesyuarat agung yang dihadiri oleh pembesar serta para ulama. Heyreddin membacakan surat itu kepada mereka dan menyatakan bahawa surat itu tidak boleh diabaikan.
Apabila Andrea Doria ketua armada Laut Republik Genoa mengetahui mendengar hasrat Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk menawan Sepanyol dan menjemput Heyreddin untuk menjayakan misinya maka beliau beliau merancang untuk menggagalkan pertemuan itu. Adrea Doria telah menyebarkan khabar bahawa Kerajaan Sepanyol menyerang Algeria kepada tawanan Kristian Sepanyol di sana dan akan membebaskan mereka sekiranya penawanan itu berjaya. Berita ini memberikan semangat kepada tawanan sepanyol sehingga mereka melancarkan tentangan kepada Heyreddin.
Heyreddin telah menghukum bunuh tawanan imi demi mengelakkan ancaman yang berbahaya daripada mereka. Heyreddin telah menambahkan jumlah kota pertahanan di Algeria demi mengukuhkan keselamata kota ini. Pada tahun 1533 M, Heyreddin telah menuju ke Istanbul. Beliau telah melantik Hasan Agha al-Tushi sebagai pemangkunya di Algeria.
Heyreddin telah belayar ke Istanbul melalui timur Laut Mediteranean. Beliau belayar bersama 44 buah kapal. Dalam perjalanan, Heyreddin telah mengalahkan armada laut kerajaan Hasburg berdekatan kawasan Morea. Heyreddin telah singgah di kota Bairwazan. Ketibannya disambut oleh penduduk kota itu yang takut akan ancaman Adrea Doria. Apabila tiba di kota Awarain, Heyreddin telah berjumpa dengan armada laut Sultan Sulaiman dan berangkat bersama sehingga tiba di kota Qarwan. Di sana Heyreddin menulis surat kepada Sultan Sulaiman di Istanbul untuk meminta izin agar dapat berjumpa dengan baginda. Sultan Sulaiman berasa gembira akan kedatangan Heyreddin setelah menerima surat yang diberikan kepadanya.
Apabila tiba di Istanbul, Heyreddin telah melepaskan tembakan meriam sebagai tradisi untuk menunjukkan kedatangannya. Apabila menghadap Sultan Sulaiman, Heyreddin dan pengiring utamanya telah diberi anugerah yang melimpah ruah daripada Sultan.
Mereka juga ditempatkan di salah sebuah istana dan dibawa melawat ke kawasan industri. Sultan Sulaiman juga telah melantik Heyreddin Sebagai Kapudan Pasha iaitu gelaran bagi ketua armada Kerajaan Turki Uthmaniyah. Jawatan ini memberikan Heyreddin kuasa penuh dalam misi untuk menawan Andalus.
Sultan Sulaiman juga telah bermesyuarat dengan Heyreddin Barbarossa dan menekan kepentingan pembukaan Kota Tunisia yang dianggap sebagai pebagai pelan Strategik buat kerajaan Uthmaniyah menawan semula Andalus. Tunisia merupakan wilayah yang strategik buat kerajaan Turki Uthmaniyah kerana:
1. Kedudukan geografi yang terletak di tengah perairan Afrika Utara. Ia juga terletak di pertengahan antara Algeria dan Tripoli. Ia juga terletam berhampirah dengan Itali yang merupakan wilayah empayar Suci Roman. Dan kedudukannya berdekatan dengan Sepanyol dan Pulau Malta yang merupakan pusat kesatria John the Baptist.
2. Kota pelabuhan Tunisia membolehkan Empayar Uthmaniyah menguasai hubungan laut di Mediteranean.
Kemenangan Charles
Setelah selesai pembentukan armada yang baru, Heyreddin telah membawa armadanya daripada Dardanelle ke perairan Itali Selatan. Beliau telah menyerang musuh-musuh di perairan sana. Heyreddin telah menuju ke arah Pulau Sicily dan berjaya menawan Coron dan Lepanto. Setelah mencapai kejayaan di Perairan Selatan Itali, Heyreddin telah mensasarkan Tunisia bagi melaksanankan hasrat Kerajaan Turki Uthmaniyah untuk membebaskan kawasan afrika Utara daripada Sepanyol sebelum menawan kembali Andalus.
Apabila tiba di perairan Tunisia, Heyreddin dan armadanya segera memasuki Kota Inabah untuk memperoleh bekalan. Armada Heyreddin juga menawan kawasa Banzarat dan Halaq al-Waad tanpa sebarang tentangan sengit. Di Halaq al-Waad, Heyreddin disambut oleh golongan khatib dan ulama.
Apabila tiba Tunisia, sultan kerajaan Hafsi iaitu Sultan Hasan bin Muhammad melarikan diri ke Sepanyol. Oleh itu Heyreddin mengisytiharkan kekuasaan Kerajaan Uthmaniyah ke atas wilayah Tunisia dan melantik adik Sultan Hasan iaitu putera Rashid menguruskan wilayah ini pada tahun 1534 M. Oleh Kerajaan Uthmaniyah telah mengusai seluruh rantau barat laut Mediteranean.
Namun penguasaan Kerajaan Uthmaniyah terhadap Tunisia tidak begitu lama apabila pada Tahun 1535 M kerajaan Sepanyol telah menyerang kembali Tunisia. Keadaan Kerajaan Uthmaniyah yang mengalami pergolakan di Eropah dan konflik perang dengan kerajaan Syiah Safawi di Iran memberikan peluang keemasan kepada Sepanyol untuk melakukan serangan ini.
Pada awalnya Raja Sepanyol dan kerajaan suci Roman iaitu Charles V berbelah bahagi sama ada melakukan serangan ke atas Algeria atau Tunisia. Namun hasil permohonan Sultan Hasan bin Muhammad yang tewas sebelum ini dan keinginan Charles mengusir Uthmaniyah dari Tunisia menyebabkan beliau memilih Tunisia.
Raja Charles V telah memimpin armada Sepanyol yang terdiri daripada 500 buah kapal dan 30 ribu tentera yang terdiri daripada rakyat Sepanyol, Belanda, Jerman , Napoli dan Sicily. Armada ini telah menuju ke Tunisia melalui perlabuhan Barcelona. Peperangan yang sengit telah berlaku antara pihak Heyreddin dan Sepanyol yang berakhit dengan kemenangan Sepanyol.
Kerajaan Sepanyol telah mengusai Tunisia disebabkan kekuatan tentera Heyreddin tidak mencukupi bagi menghadapi tentera kristian ini. Tentera Islam ketika itu hanya berjumlah jumlah 7 ribu tentera Uthamaniyah bersama Heyreddin dan 5 ribu rakyat Tunisia. Kemenangan ini mennyebabkan Sepanyol mengusai perlabuhan utama Tunisia iaitu Halaq al-Waadi. Sepanyol telah melantik kembali Sultan Hasana bin Muhammad kembali untuk mentadbir wilayah Tunisia. Apabila kembali ke Sepanyol, Charles disambut sebagai seorang wira dan pemenang.
Jihad Diteruskan
Pada tahun 1536, kerajaan Turki Uthmaniyah di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni telah mengadakan pakatan dengan kerajaan Perancis di bawah pimpinan Raja Francis I untuk menghadapi musuh yang sama iaitu Kerajaan Suci Roman di bawah pimpinan Raja Sepanyol iaitu Raja Charles V yang turut memiliki konflik dengan Raja Francis I untuk merebut takhta empayar Suci Roman. Pada tahun 1537, Sultan Sulaiman dan Raja Francis I merancang untuk melancarkan Serangan ke atas gabungan wilayah empayar suci roman di Itali. Rancangan yang disusun ialah:
1. Perancis akan menyerang Lombardi

2. Armada Uthmaniyah akan menyerang melalui laut dari Albania ke atas kerajaan Naples
Namun rancangan ini gagal kerana kerana Raja Francis tidak melaksanakan rancangan menyerang Itali kerana desakan masyarakat Kristian. Pada bulan Ogos, Sultan Sulaiman mengubah rancangannya dengan melakukan Serangan ke atas Pulau Kerajaan Venisia di Corfu. Namun serangan ini menemui kegagalan dan perang terhadap kerajaan Venisia di kepulauan Agea terus berlangsung.

Pada tahun 1538, Armada Uthmaniya di bawah pimpinan Barbarossa berjaya menawan pulau-pulau kerajaan Venisia di Agea seperti Naxos, Paros, Santorini dan Andros. Kekalahan demi kekalahan menyebabkan kerajaan Venisia mencari sekutu dan pada bulan Februari gabungan Liga Suci dari Pope III, raja charles V, Raja Ferdinand dari Austria dan Venisia terbentuk.
Gabungan sebanyak 600 kapal ini berjaya merebut Kotor di Pantai Dalmasia. Akhirnya armada Uthmaniyah di bawah pimpinan Heyreddin Barbarossa dan Liga Suci di bawah pimpina Andrea Doria ini bertemu di teluk Prevesa, Heyreddin telah mengatur strategi dengan menyerang secara langsung. Walaupun bilangan tentera yang sedikit namun kapal-kapal Uthmaniyah mampu bergerak lebih laju dan meriam mereka mampu menembak dengan jarak yang lebih jauh. Setelah beberapa jam armada Uthmaniyah mencapai kemenangan dengan menlumpuhkan separuh armada liga Suci. Kemenangan ini mengejutkan ini menyebabkan Andera Doria dan bala tenteranya mengundurkan diri.
Kemengan ini adalah kemengan paling terkenal Heyreddin Barbarossa menurut Collin Imber. Setelah itu, Heyreddin berjaya menawan Kotor kembali dan perang berakhir pada tahun 1540. Perjanjian telah dilaksanakan menyebabkan Venisia menyerahkan pulau2 ditawan Heyreddin di Agea kepada Kerajaan Turki Uthmaniyah di bawah pimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni.
Pada tahun 1543, pakatan antara kerajaan Uthmaniyah dan Perancis diteruskan. Panglima Perancis Iaitu Putera Francis De Borbon berada di bawah Heyreddin Barbarossa yang merupakan panglima tertinggi angkatan Pakatan Franco-Ottoman. Pada saat itu, Heyreddin telah menyerang Nice dan mengusir Duke Savoy pemerintah Nice.
Nice telah diserahkan semula di bawah kuasa Perancis. Setelah itu Heyreddin telah menjadikan Toulon sebagai markas armada Uthmaniyah. Raja Perancis telah mengarahkan penduduk kota meninggalkan kota itu dan kota itu diserahkan kepada orang Islam. Tindakan Perancis telah menimbulkan kemarahan Kristian. Tentera Islam terus berada dalam kota itu sehingga 1544.
Raja Charles telah melakukan serangan ke atas timur laut Perancis tetapi serangan ini gagal di tembok kota Chateau-Thierry. Oleh kerana kemasyuran Charles V semakin malap lebih lagi serangan ke atas Algeria menemui kegagalan pada tahun 1541 kepada rakyat Algeria di bawah pimpinan hasan agha Tushi. Maka beliau telah menandatangi perjanjian damai dengan Raja Francis I pada 18 September di kota Crept-en-Laonnais. Perjanjian menyebabkan Heyreddin telah berundur dari Toulon ke Istanbul.
Meskipun Perancis telah berdamai dengan Sepanyol, konflik Uthmaniyah-Sepanyol masih belum berakhir. Dalam perjalanan pulang ke Istanbul, Heyreddin telah berlabuh di Kota Genoa. Ketibaanya menimbulkan ketakutan Majlis Senat sehingga beliau diberi hadiah yang bernilai. Setelah itu Heyreddin telah menwan wilayah Sepanyol di Pulau Elba. Kota-kota seperti Lipari sepanjang persisiran pantai turut ditawan oleh Heyreddin Barbarossa. Ketibaanya di Istanbul dengan muatan kapal yang penuh dengan kekayaan disambut dengan penuh kegembiraan oleh penduduk.
Pada tahu 1546, Heyreddin Barbarossa telah meninggal dunia di Istanbul dengan aman. Beliau merupakan mujahid islam yang berjaya membebaskan sebahagain besar wilayah Afrika Utara, penakluk kepulauan-kepulauan Venisia di Agea dan mengamankan lautan mediteranean. Kehilangannya begitu dirasai oleh kaum Muslimin.
Menurut Al-Shalabi, Heyreddin telah menghantui masyarakat Eropah sehingga apabila mereka ternampak sesuatu dari jauh, mereka akan mengaitkannya dengan Heyreddin lalu diiringi dengan perbuatan seperti menjerit, melarikan diri. Apabila ombak memecahkan kapal, mereka menganggap Heyreddin melakukan sesuatu di laut sehingga kapal mereka tenggelam. Bahkan apabila berlaku jenayah, kecurian,keburukkan, kemusnahan, penyakit dan wabak maka Barbarossalah yang akan dipersalakan. Ratapan mereka telah diluahhkan dengan puisi di bawah:
Barbarossa Barbarossa,

Engkaulah punca segala keburukkan,
Segala kesakitan, kemudaratan, bencana dan kemusnahan,
Segalanya bepunca dari lanun ini yang tiada tandingan di dunia

Nota Editor: Artikel ini turut disiarkan secara bersiri di blog Revolusi Melayu Baru.

Copy and paste: FB Kebangkitan Bani Jawi (Nusantara)

Tuesday, 6 March 2018

QURAN BIRMINGHAM: USIANYA MENGGEGARKAN DUNIA ISLAM

No automatic alt text available.
Pada tahun 2015, akademik Oxford menyatakan bahawa berdasarkan tarikh karbon dari teks Quran Birmingham, dianggarkan ia dibuat pada tahun 560 M hingga 645 M.
Kenyataan ini boleh menyebabkan pemahaman kita berubah tentang bagaimana kitab suci umat Islam disusun.
Seperti yang dunia akui hari ini, ayat-ayat al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad saw antara tahun 610 M sehingga tahun kewafatan baginda.
Jadi bagaimana mungkin ada Quran lain yang usia pembuatannya lebih tua dari umur Nabi Muhammad saw?
Nabi Muhammad saw dijangkakan hidup antara tahun 570 M sehingga 632 M. Dan ada fakta lain mengatakan bahawa Quran belum dikumpulkan dalam satu kitab sebelum 650 M.
Bermakna, belum ada Quran sebelum 650 M. Jadi dari mana datangnya Quran di perpustakaan Universiti Birmingham tersebut?
PERBEZAAN ISI KANDUNGAN DAN KULIT
Hasil analisis radiokarbon tersebut menyebabkan berkembangnya hipotesis bahawa kemungkinan teks Quran telah beredar sewaktu Nabi Muhammad saw masih hidup, malah mungkin sudah ada sebelum nabi lahir.
Dr Keith Small, seorang pakar teks Al-Quran di Universiti Oxford, mengatakan kepada The Times,
“Ini memberikan lebih banyak ruang untuk pandangan tambahan tentang turunnya Quran, misalnya Muhammad dan pengikut awal menggunakan teks yang sudah ada agar sesuai agenda politik dan teologis mereka sendiri, bukan Muhammad menerima wahyu dari langit.”
Tentu saja perkara ini seperti mengubah sejarah dan agama Islam khususnya, jika benar.
Kenyataan ini dibantah oleh ulama', yang menunjukkan bahawa ilmu pentarikhan karbon bertentangan dengan bukti-bukti lain. Cendekiawan juga menunjukkan bahawa ilmu analisis karbon tersebut tertolak dengan adanya bukti lain.
Mereka berpendapat bahawa kajian tentang ortografi (ejaan, tatabahasa dan himpunan lain dari bahasa) halaman Quran ini menunjukkan ia dari zaman pada separuh kedua abad ke-7 (setelah tahun 650 M).
Ciri-ciri yang menunjukkan bahawa itu adalah Quran versi sesudah zaman Nabi Muhammad saw adalah penggunaan penanda ayat dan tanda yang menunjukkan bagaimana konsonan harus dibaca dimana ia tidak digunakan semasa Nabi hidup.
Dr Mustafa Shah mengatakan kepada The Independent, “Ketika anda melihat ini, jelas ia sesuai dengan himpunan gaya bentuk bahasa Arab dari tahap akhir abad ke-7.”
Ulama' itu juga menunjukkan pentarikhan karbon tersebut dilakukan pada kulit yang memuatkan Quran Birmingham, bukan pada dakwat tulisan Quran.
Disebabkan harga kulit mahal pada waktu itu, ia adalah amalan lazim untuk menggunakan kembali kulit dengan menghapus/mencuci dakwat yang telah tertulis.
Dr Abbas Tashkandi, salah seoarang pengasas Al-Furqan Islam Heritage Foundation mengatakan, “Kulitnya mungkin tua, tapi tulisan mungkin baru.”
Quran standard seperti sekarang ini disusun ketika pemerintahan Uthman, khalifah ketiga. Berikut adalah kronologi hadirnya Quran menurut sejarah:
610 M
Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dalam bentuk kunjungan Malaikat Jibril ketika berkhalwat di Gua Hira', Mekah. Waktu itu berusia 40 tahun dan Nabi terus menerima wahyu selama 23 tahun.
632 M
Sehingga sekarang ulama' bersepakat bahawa ketika nabi wafat, Al-Quran belum berbentuk buku.
Seiring perkembangan Islam, Nabi Muhammad saw mengumpulkan pengikutnya dan menggalakkan mereka untuk belajar dan membaca ayat-ayat dan ajaran-ajarannya. Beberapa di antara mereka juga mencatat pada 'tablet' tanah liat, daun-daun dan tulang unta.
633 M
Khalifah Abu Bakar as-Siddiq ra memerintahkan semua ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis.
Di bawah pengawasan jurutulis peribadi Nabi Muhammad saw, jawatankuasa dikumpulkan dan mengesahkan semua ayat. Mereka tulis dalam sebuah naskah dan ditunjukkan kepada khalifah.
Dipercayai, proses ini berlaku dalam waktu satu tahun kewafatan Nabi Muhammad saw.
650 M
Khalifah Uthman ra menyedari perbezaan kecil dalam Al-Quran apabila Islam mula tersebar dari Arab ke Parsi dan di seluruh Afrika Utara.
Dalam rangka melestarikan kesucian ayat al-Quran, beliau memerintahkan penciptaan salinan dalam bentuk buku seperti yang diberikan kepada Abu Bakar. Versi selain dari itu dimusnahkan.
Sumber: yesmuslim.blogspot
-Debu-
copy and paste: FB Kebangkitan Bani Jawi (Nusantara)

94 TAHUN BERLALU - SEJARAH YANG DILUPAKAN UMAT ISLAM.

Image may contain: 1 person, standing, wedding and text
Hari ini (3 Mac 2018) menandakan sudah 94 tahun umat Islam kehilangan empayar Khilafah Uthmaniyah. Sama ada kita sedar ataupun tidak, 3 MAC 1924 menjadi detik hitam dalam sejarah umat islam. 
Kehilangan ini bukan sahaja melibatkan kejatuhan empayar Uthmaniyah, tetapi satu perpecahan ke atas keruntuhan empayar Islam secara keseluruhannya. Islam yang mana suatu ketika dahulu pernah menaungi 2/3 dunia. Sudah diracik-racik umatnya.Seluruh umat mengeji dan mengutuk watak yang bernama Mustafa Kamal Atartuk. Sungguh, beliau adalah dalang segala-galanya. Dia juga adalah orang yang bertanggungjawab dalam merancang kejatuhan khilafah melalui empat teknik rahsia iaitu kaedah:

1. Hutang

2. Revolusi Arab 1916
3. Perjanjian Skyes-Picot
4. Juga melalui kekalahan Jerman dalam perang Dunia Pertama. 


Semua faktor ini amat berkait rapat dengan kejatuhan sistem khilafah. Sama ada kita sedar atau pun tidak, semua ini sebuah konspirasi yang terancang.Pada tanggal 31 Mac 1909, pihak zionis melakukan satu konspirasi hebat di mana mereka telah mencetuskan pembunuhan berdarah di kota Istanbul, Turki. Rentetan daripada peristiwa tersebut, Sultan Abdul Hamid II telah dituduh sebagai dalang. 

Media massa juga telah memainkan peranan penting memburukkan kerajaan Uthmaniah Turki terutama kecacatan peribadi Khilafah yang bergelumang dengan keseronokan. Di Turki, telah ditubuhkan “The Young Turks” pada tahun 1908 gerakan Yahudi ini digerakkan dengan bantuan Freemason. 


Golongan ini sangat agresif untuk menggulingkan Sultan Abdul Hamid II. Akhirnya, beliau telah dilucutkan jawatan sebagai seorang khalifah, pemegang tampuk pemerintahan Turki pada ketika itu.

Orang-orang Yahudi telah menjadikan hari perlucutan sultan tersebut sebagai HARI PENTING DALAM SEJARAH MEREKA. Tidak lama selepas perlucutan jawatan tersebut, jelas lagi nyata hakikat sebenar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. 

Golongan Yahudi juga telah menduduki jawatan-jawatan penting dalam kerajaan Turki. Kemuncak perancangan mereka golongan Yahudi merancang untuk menghancurkan Khilafah Islam. Golongan Yahudi antarabangsa melalui gerakan Freemason yang menguasai media massa telah menonjolkan Mustafa Kamal.

Kemenangan di dalam beberapa siri peperangan yang diketuai oleh Atartuk telah dirancang rapi. Semasa pemerintahan Atartuk, dia telah mengusulkan kepada anggota Zionis Antarabangsa untuk melaksanakan projek pembubaran khalifah. 

Di negara-negara Arab lain pula semangat Nasionalisme Arab telah ditiupkan dengan menganggap kerajaan Turki sebagai penjajah. Negara Barat berusaha meniupkan semangat negara bangsa kepada negara-negara Arab, melalui semangat Nasionalisme Arab inilah Turki mahu dipisahkan daripada saudara-saudara Islam lainnya di seluruh dunia. MUSUH DALAM SELIMUT

Perancangan keji Yahudi ini akhirnya berjaya meruntuhkan khilafah secara rasmi pada 3 Mac 1924.

Mulai hari itu, maka bermulalah usaha Atartuk dalam melaksanakan misi pihak Yahudi. Seluruh dasar kerajaan telah dipisahkan daripada Syariat Islam di antaranya menurut Ahmadi Al-Aziz (1998):


1. Tidak mengambil Al-Quran dan Hadis sebagai dasar perlembagaan dan pemerintahan negara.
2. Golongan pemerintah (atasan) dan konco-konconya hinggalah ke menteri-menteri dan wakil-wakil rakyatnya, adalah perompak-perompak terhormat yang mengaut kekayaan rakyat untuk menjadikan mereka kaya-raya hasil menyertai politik.
3. Kebanyakan siaran-siaran radio dan televisyen serta isi kandung majalah, 95% adalah maksiat. Memang ada yang baiknya tetapi cuma sekadar 5% sahaja.
4. Terdapat binaan tugu-tugu dan patung-patung dalam negara, yang mana tugu-tugu dan patung-patung tersebut dibesar-besarkan.
5. Muzik-muzik haram, tari-menari, bergaul bebas, panggung-panggung wayang lucah, mengangkat sembah, pendedahan aurat, arak, judi, zina dan lain-lain lagi dibenarkan berleluasa.
6. Waktu-waktu sembahyang, masjid kosong. Majoriti manusia berkeliaran di luar masjid dengan segala bentuk urusan duniawi.
7. Peminta sedekah, fakir miskin, anak yatim, orang-orang tua dan janda-janda disisihkan.
8. Banyak projek yang sia-sia atau membazir, dengan menggunakan wang berjuta-juta seperti membesarkan tempat-tempat peleseran yang digunakan untuk orang-orang besar sahaja.
9. Polis dan tentera yang sepatutnya bertugas menjaga keamanan tetapi merekalah yang banyak membuat rakyat berasa tidak aman.
10. Para pemimpin apabila ditegur, mereka melenting dan marah-marah. Maka mereka pun berdendam dan mencari peluang mendedahkan pihak yang menegur untuk diambil tindakan.
11. Di satu Bandar bernama Balikesir, Mustafa Kamal berucap bahawa agama terpisah dengan urusan harian dan mendakwa Nabi Muhammad s.a.w. juga telah berbuat demikian. Ini jelas menentang Al-Quran dan Sunnah.
12. Dalam satu ceramahnya Mustafa Kamal pernah menegaskan bahawa mana mungkin sebuah Negara maju jika orangnya tidak berpakaian secara moden (mendedahkan aurat). Akibatnya ramai yang telah dibunuh hanya kerana enggan berpakaian secara barat dan mematuhi arahan negara Turki moden.
13. Mustafa Kamal tidak membenarkan kuasa talak pada suami (seperti yang ada dalam ajaran Islam) kerana mengikut undang-undang sivil dari Sweeden. Ironisnya, undang-undang ini diperkenalkan beberapa bulan selepas dia menceraikan isterinya.Kejatuhan Islam yang telah memayungi umat selama 600 tahun lebih ini akhirnya telah mewajahkan dunia Islam yang baru, kemunculan negara bangsa akibat pemetaan baru dunia Islam dengan arkitek utamanya ialah empayar Pax Britanica dan Peranchis. 

Melalui dasar pecah dan perintah, seluruh negara umat Islam telah difaraidkan. Paling parah disumbat dengan doktrin faham sekularisme. Umat Islam dijajah. Semua sudut kehidupan umat dipastikan berkiblatkan ke hegemoni Barat.

Melihat mereka sebagai RAJA. Sultan yang menggantikan khalifah umat Islam. Lalu rosaklah generasi mendatang bila semua kepala mendongak ke langit Barat. Segala corak hidup dan mati kita bernafsukan dunia yang disajikan mereka. Kita pula rakus. Langsung tidak mampu hidup tanpa mereka.Lalu Islamnya hilang. Nilai agama dalam jiwa, raga dan diri anak-anak kita terhapus dengan sendiri. Tanpa PAKSAAN, TANPA PERLU BERPERANG, TANPA PERTUMPAHAN DARAH DAN HANYA DENGAN HIBURAN - umat Islam lalai dan menjauhi Islam. Hingga ia kembali menjadi PELIK.Sekarang sudah tiba masanya untuk kita bangkit dan membentuk perpaduan Islam yang syumul dalam usaha mengembalikan semula sistem khilafah yang telah lama hilang.رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا
Rasulullah saw, beliau bersabda;
“Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di setiap awal 100 tahun, seseorang yang akan memperbaharui agama ini.”Jika dilihat kejatuhan khalifah Islam pada tahun 1924, maka tidak mustahil 100 tahun selepas itu (tahun 2024) akan muncul pembaharu yang akan meluruskan kembali agamanya yang telah hilang ini. (Islam). Rasulullah saw bersabda:
بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ الْغُرَبَاءُ قَالَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ“Islam muncul dalam keadaan PELIK, dan ia akan kembali dalam keadaan PELIK, maka beruntunglah orang-orang yang PELIK (mengasingkan diri) itu.” (HR. Muslim no. 208)“Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu?” Beliau menjawab, “Orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rosak.” Dalam lafaz yang lain;
هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي“Mereka adalah orang-orang yang MEMPERBAIKI SUNNAHKU YANG DIROSAK MANUSIA”Semoga kita bakal menjadi khalifah yang akan kembalikan darjat Islam ke tempatnya yang paling tinggi, amin.Shauqi Hasan

Mengkaji sejarah untuk membangunkan ummah.


Copy and Paste: FB Kebangkitan Bani Jawi (Nusantara)