Sunday, 7 February 2016

TOKOH-TOKOH ZAMAN RASULULLAH S.A.W

Keluarga Rasulullah s.a.w:
 1. Abdullah bin Abdul Muttalib : Bapa Nabi s.a.w.
 2. Aminah binti Wahab - ibu Nabi s.a.w

Ummul Mukminin (isteri-isteri Rasulullah )
 1. Khadijah binti Khuwalid - wanita pertama memeluk Islam
 2. Saudah binti Zam'aah - wanita pertama dinikahi oleh baginda selepas kewafatan Khadijah. 
 3. Aisyah binti Abu Bakar - satu-satunya anak gadis yang nikahi oleh Rasulullah s.a.w. 
 4. Hafsah binti Umar Al-Khattab - anak kepada Saidina Umar Al Khattab. Gelarannya adalah Hafizatul Mashaf (Penjaga Al Quran). 
 5. Zainab binti Khuzaimah - Gelarannya ialah Ummul Masakin (ibu orang-orang Miskin). 
 6. Hindun binti Abi Umaiyah - gelarannya Ummu Salamah. 
 7. Zainab binti Jahsy - sepupu Nabi s.a.w, bekas isteri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi s.a.w). Perkahwinannya dengan Rasulullah s.a.w adalah perintah lansung dari Allah s.w.t. berkenaan hukum menikahi bekas isteri anak angkat. 
 8. Juwairiyah binti Haris
 9. Ramlah binti Abi Sufiyan Sakhar : adik kepada Mu'awiyah bin Abi Sufiyan (pengasas Kerajaan Bani Ummaiyah). 
 10. Saffiyah binti Huyyai - keturunan Yahudi yang menjadi tawanan perang dalam Perang Khaibar. 
 11. Maimunah binti Haris - Ummul Mukminin yang terakhir. 
Isteri Rasulullah s.a.w dikalangan hamba:
 1. Mariah binti Sam'un Al-Qibtiyah : satu-satunya isteri Nabi s.a.w. yang melahirkan anak selain Khadijah. 
 2. Raihanah binti Sam'un bin Zaid. 
Anak-anak Rasulullah s.a.w:
 1. Al-Qasim bin Muhammad - wafat ketika berusia 2 tahun. 
 2. Zainab binti Muhammad
 3. Ruqayyah binti Muhammad - isteri Khalifah Uthman bin Affan. 
 4. Ummi Kalsom binti Muhammad - berkahwin dengan Uthman bin Affan setelah kewafatan kakaknya Ruqayyah. 
 5. Fatimah binti Muhammad -isteri Saidina Ali bin Abi Talib r.a.
 6. Abdullah bin Muhammad - wafat sewaktu kecil. 
 7. Ibrahim bin Muhammad - anak dari Mariah Al-Qitiyah , wafat sewaktu kecil.
Orang- orang di sekeliling Rasulullah s.a.w :
 1. Abbad bin Bishir : Pembawa Al Quran semasa dalam peperangan. Pernah dipanah oleh musuh sewaktu mengerjakan solat namun dia tetap meneruskan solatnya. 
 2. Abbad bin Sahli : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 3. Abbas bin Abdul Muttalib : Bapa saudara Nabi s.a.w. 
 4. Abbas bin Ubadah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 5. Abdul Manaf bin Atiq : anak tiri Rasulullah s.a.w (anak Khadijah dengan suaminya yang dahulu). 
 6. Abdul Muthalib ibn Hasyim : Datuk kepada Nabi s.a.w. 
 7. Abdul Rahman bin Abu Bakar : anak Saidina Abu Bakar as-Siddiq. Sebelum memeluk Islam, beliau merupakan penentang kuat Nabi s.a.w. Setelah memeluk Islam, beliau turut serta dalam peperangan menentang musuh Islam. 
 8. Abdul Rahman bin Auf : antara sahabat yang terawal memeluk Islam dan juga antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Seorang hartawan yang paling banyak menginfakkan harta ke jalan Allah. 
 9. Abdullah bin Abbas @ Ibnu Abbas : sepupu Nabi s.a.w.
 10. Abdullah bin bin Al-Arqam : Penulis kepada Nabi s.a.w
 11. Abdullah bin Amru @ Abu Jabir : antara 70 orang yang berbai'ah dengan Nabi s.a.w dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Syahid dalam Perang Uhud. 
 12. Abdullah bin Amru bin Al-As : seorang yang akan berada dibarisan hadapan ketika peperangan dan apabila perang selesai, dia ditemui beribadah dalam masjid. 
 13. Abdullah bin Jabir : Ketua Batalion Memanah di Bukit Uhud. antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 14. Abdullah bin Jahsy : antara tentera Islam yang gugur syahid dalam Perang Uhud. 
 15. Abdullah bin Mas'ud : sahabat yang paling baik bacaan Al-Quran. 
 16. Abdullah bin Mughaffal : sahabat Nabi s.a.w, antara yang menyertai Bai'atur Ridhwan. 
 17. Abdullah bin Rawahah : salah seorang dari Rombongan Madinah yang berbai'ah dengan Rasulullah s.a.w. Syahid dalam Perang Mut'ah ketika menentang Tentera Rom. 
 18. Abdullah bin Salam : pendeta Yahudi yang nama asalnya adalah Mu'ammar bin Sulaim. Nama Abdullah bin Salam diberi oleh Rasulullah s.a.w. 
 19. Abdullah bin Salamah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 20. Abdullah bin Sarjis al-Muzani : sahabat Rasulullah s.a.w yang menetap di Basrah. 
 21. Abdullah  bin Umair : sahabat yang menolak jawatan pemimpin. 
 22. Abdullah bin Ummi Maktun : salah seorang muazin Rasulullah s.a.w. Beliau seorang yang buta dan ayat pertama Surah Abasa diturunkan yang menegur Nabi s.a.w kerana tidak mengindahkan soalan Abdullah. Beliau syahid dalam Pertempuran Al-Qadisiyyah. 
 23. Abdullah bin Uthman : cucu Rasulullah s.a.w - anak kepada Ruqayyah. 
 24. Abdullah bin Zubair : anak kepada Asma binti Abu Bakar. Seorang pahlawan yang hebat dan berani. Terkorban dalam peperangan menentang Kerajaan Bani Ummaiyyah. 
 25. Abu Abdilah al-Arqam bin Abi al-Arqam : antara yang terawal memeluk Islam. Rumah beliau yang terletak di Bukit Safa menjadi tempat umat Islam mendalami Agama Islam secara rahsia. 
 26. Abu Aiman, Maula Amru bin Hadidah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 27. Abu Aiman , Maula Amru bin Al-Jamuh : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 28. Abu Ayub Al-Ansari : Ketika Rasulullah s.a.w tiba di Madinah, Baginda telah menumpang di rumah Abu Ayub selama 7 bulan sebelum rumah baginda siap dibina. 
 29. Abu Bakar as-Siddiq : Sahabat Rasulullah s.a.w yang paling rapat dan juga Khalifah Islam yang pertama. Lelaki yang pertama memeluk Islam. Dikebumikan bersebelahan maqam Rasulullah s.a.w di Masjid Nabawi, Madinah. 
 30. Abu Darda' : sahabat yang bijak dalam mengungkapkan kata-kata hikmah. Turut serta dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah s.a.w.
 31. Abu Juhaifah : nama sebenar Wahab as-Sawa' - perawi hadis yang kuat hafalannya dan dapat dipercayai. 
 32. Abu Dzar Al-Ghifari : perawi hadis Rasulullah s.a.w. 
 33. Abi Habbah bin Umair : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 34. Abu Hurairah : orang yang paling banyak meriwayatkan dan menghafal hadis-hadis Rasulullah s.a.w. 
 35. Abu Hurairah bin Al-Harits : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 36. Abu Musa Al-Ansya'ari : antara 4 orang Qadi atau hakim dizaman Rasulullah s.a.w. 
 37. Abu Rimtsah at-Taymi : Sahabat Nabi s.a.w. 
 38. Abu Sa'id al-Khudri : sahabat dari kalangan Ansar Madinah. Beliau telah meriwayatkan sebanyak 1170 hadith. 
 39. Abu Saad Khaitsamah bin Khaitsamah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 40. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi : saudara susuan Rasulullah s.a.w dari Thuwaibah. Turut sama dalam pertempuran Uhud dimana beliau mengalami cedera yang teruk. Beliau meninggal dunia akibat luka tersebut selepas Perang. Rasulullah s.a.w menikahi balunya Ummu Salamah r.a. 
 41. Abu Sufiyan bin al-Harits : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 42. Abu Sufiyan bin Harb  : sepupu Nabi s.a.w. Orang yang paling kuat menentang Rasulullah s.a.w disamping Abu Lahab. Beliau akhirnya memeluk Islam sewaktu pembukaan Kota Mekkah. Rasulullah s.a.w pernah mengatakan bahawa beliau adalah ketua Pemuda di Syurga. 
 43. Abu Thufail : nama sebenar Amir bin Watsilah al-Laitsi al-Kina'iy. Antara sahabat yang terakhir meninggal dunia di Mekkah pada tahun 110 Hijrah. 
 44. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah : antara yang terawal memeluk Islam. Antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Orang yang paling amanah. Beliau telah membunuh anaknya sendiri yang menentang Islam dalam peperangan Badar. 
 45. Abul As ibn ar-Rabiah : berkahwin dengan Zainab binti Muhammad (anak perempuan Rasulullah s.a.w.). Dia menjadi tawanan pihak Muslim dalam Perang Badar, dimana Zainab menebusnya dengan kalung ibunya Siti Khadijah. Setelah Abul As memeluk Islam, Rasulullah s.a.w mengembalikan anak baginda, Zainab kepada Abul As. 
 46. Adi ibn Hatim : asalnya beragama Kristian dan memusuhi Islam selama hampir 20 tahun. Setelah memeluk Islam, beliau terlibat dalam beberapa peperangan menentang Musuh Islam. Beliau juga ditakdirkan oleh Allah s.w.t dapat melihat 2 daripada 3 mukjizat Nabi s.a.w. 
 47. Aiman bin Abid : pembantu Rasulullah s.a.w.
 48. Ali bin Abi Talib r.a. : Khalifah Islam ke 4 dan juga sepupu Rasulullah s.a.w. Terkenal dengan keberanian dan ketangkasannya dalam peperangan. 
 49. Al-Bara' bin 'Azib : sahabat Rasulullah s.a.w. 
 50. Al-Bara' bin Malik : tentera Islam yang paling gagah dan berani. Saudara kepada Anas bin Malik.Beliau telah gugur syahid dalam peperangan menentang Musailamah bin Al-Kazzab (orang yang mengaku Nabi). 
 51. Al-Harith bin Anas : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud. 
 52. Al-Mujdar bin Zaid : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 53. Al-Mughirah bin Syu'bah : Penulis Rasulullah s.a.w
 54. Ali bin Abi Al-Ash : cucu Rasulullah s.a.w. anak kepada Zainab. Meninggal ketika hampir baligh. 
 55. Amir bin Fahirah : penulis Rasulullah s.a.w 
 56. Amir bin Mukhallid : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 57. Ammar bin Yasir : antara yang terawal memeluk Islam. Beliau dan keluarganya telah diseksa oleh orang Quraisy, malah ibunya Summayah adalah wanita pertama syahid dalam Islam. Beliau turut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah s.a.w. 
 58. Amru bin Al-As : sebelum memeluk Islam, pernah diutus oleh Abu Jahal ke Habyah untuk mengambil kembali orang Islam yang berhijrah ke sana. Setelah memeluk Islam bersama Khalid Ibn Walid , beliau diutus ke Mesir untuk membebaskan Mesir daripada Rom dan Parsi. Beliau dikenali sebagai "Pembebas Mesir".
 59. Amru bin Iyas : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 60. Amru bin Jamuh : seorang yang telah lanjut usia yang gugur syahid dalam Peperangan Badar. 
 61. Amru bin Mu'az : antara yang gugur syahid dalam Perang Uhud. 
 62. Amru bin Muthraf' Alqamah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 63. Amru bin Tsabit : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 64. Amru bin Qais : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 65. An-Nuayman Bin Amr : penduduk Madinah dikalangan kaum Ansar. Sahabat Nabi s.a.w yang suka bergurau. Turut serta dalam Perang Badar, Uhud, Khandaq dan lain-lain perang yang utama. 
 66. Anas bin An-Nadhri : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 67. Anas bin Malik : pembantu Rasulullah s.a.w.
 68. Aqil bin Abi Talib : adik beradik Ja'afar bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib. Beliau menjadi buta kerana terlibat dalam beberapa peperangan. 
 69. Arwaa binti Abdul Muttalib : ibu saudara Rasulullah s.a.w. 
 70. Arfaja al-Bariqi : berasal dari Yaman memeluk Islam di zaman Rasulullah s.a.w. 
 71. Asla' bin Syarik : pembantu dan teman dalam perjalanan Rasulullah s.a.w. 
 72. Asma' binti Abu Bakar : anak kepada Saidina Abu Bakar as-Siddiq. Beliau banyak berjasa kepada Rasulullah s.a.w dan bapanya semasa baginda dan Abu Bakar berhijrah ke Madinah dan bersembunyi di Gua Thur dengan membawa bekalan makanan kepada mereka. Ketika itu beliau sedang sarat mengandung. 
 73. Asma' binti Umais Al-Khas'amiah : antara yang terawal memeluk Islam. Isteri kepada Ja' afar bin Abi Talib. 
 74. Asma' binti Yazid : sahabat wanita daripada golongan Ansar, Madinah. 
 75. Asy' Syifa binti Abdullah : Berhijrah bersama Rasulullah s.a.w ke Madinah. Salah seorang perawi Hadis Nabi. 
 76. Asy-Syifa binti Abdul Rahman : Bidan Rasulullah s.a.w.
 77. At-Tufail Ibn Amr ad-Dawsi : Bangsawan Arab yang terkemuka. Gugur syahid dalam Perang Yamamah. 
 78. Atikah binti Abdul Muttalib : ibu saudara Nabi s.a.w dan juga ibu kepada Ummu Salamah (isteri Nabi s.a.w.).
 79. Aus bin Al-Arqam : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 80. Aus bin Tsabit : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 81. Awwas bin Mughairah Al-Jamhi @ Abu Mahzurah : Muazin Rasulullah s.a.w di Mekkah. 
 82. Barakah binti Tha'labah @Ummu Aiman : Pengasuh Rasulullah s.a.w. Baginda amat menyayangi Ummu Aiman dan menganggapnya seperti ibu baginda sendiri.
 83. Bazan bin Sasan : Gabenor Yang pertama. Beliau adalah juga orang yang pertama di utus oleh Nabi s.a.w menjadi Gabenor. 
 84. Bilal bin Rabah : Muazin pertama dalam Islam. Beliau antara umat Islam yang paling teruk diseksa oleh pihak Quraisy.  Perkataan "Bilal" sehingga kini digunakan untuk para jura azan di Masjid. 
 85. Buraidah bin al-Hushaib : sahabat Rasulullah s.a.w yang memeluk Islam sebelum Perang Badar tetapi tidak sempat menyertai peperangan tersebut. 
 86. Dihyah ibnu al-Khalifatu al-Kalbiy : sahabat Rasulullah s.a.w yang turut menyertai Perang Badar. Beliau adalah utusan Rasulullah s.a.w bertemu dengan Heraclius diHimish. Kadangkala malaikat Jibril datang menemui Rasulullah s.a.w menyerupai Dihyah. 
 87. Durrah binti Abu Lahab : anak kepada Abu Lahab. Berhijrah bersama Nabi s.a.w ke Madinah. 
 88. Dzakwan bin Abdu Qais: antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 89. Fairuz Ad-Dailami : pemuda berketurunan Arab-Parsi. Beliau telah membunuh seorang Nabi palsu bernama Aswad Al-Ansi. 
 90. Fatimah binti Al-Khattab : adik kepada Saidina Umar Al-Khattab dan isteri kepada Sa'id bin Zaid (antara 10 yang dijamin syurga). Fatimah adalah diantara yang terawal memeluk Islam. Saidina Umar memeluk Islam setelah mendengar beliau dan suaminya membaca Al-Quran (surah Thahaa). 
 91. Fatimah binti Assad : ibu kepada Saidina Ali bin Abi Talib r.a. Pernah menjadi pengasuh Rasulullah s.a.w. dan Nabi menganggap beliau seperti ibunya sendiri. 
 92. Fatimah binti Qais : antara perawi hadis Rasulullah s.a.w.
 93. Gaziah binti Jabir : antara yang terawal memeluk Islam. Banyak meriwayatkan hadis. 
 94. Habbab bin Qaizhi : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 95. Habib bin Yazid : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 96. Habib bin Zaid : pemegang bendera Islam dalam peperangan bersama Rasulullah s.a.w. Beliau telah dibunuh oleh Musailamah bin Al-Kazzab yang mengaku Nabi. 
 97. Hakim ibn Hazm : salah seorang dari 2 individu yang lahir dalam Kaabah selain Saidina Ali bin Abi Talib r.a. 
 98. Halimah binti Abu Dzu'aib Al-Sa'diah : Ibu susuan Rasulullah s.a.w.
 99. Hamnah binti Jahsy @ Ummu Habibah : sepupu Nabi s.a.w. Beliau turut serta dalam beberapa peperangan bersama Nabi s.a.w. 
 100. Hamzah bin Abdul Muttalib : Bapa saudara Nabi s.a.w.  Gugur syahid dalam Perang Uhud. 
 101. Hanzalah bin Abu Amir : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud. Jasadnya dimandikan oleh Malaikat kerana beliau masih berjunub ketika syahid. 
 102. Hanzalah bin Rabi'al Asadi : Penulis Rasulullah s.a.w. 
 103. Harith bin Abdul Muttalib : Bapa saudara Nabi s.a.w. 
 104. Harits bin Udai' : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 105. Hasan bin Ali : cucu Rasulullah s.a.w. -anak kepada Fatimah az-Zarah dan Saidina Ali bin Abi Talib r.a.
 106. Hashim bin Utbah : anak saudara Saad bin Abi Waqqas. Turut serta dalam beberapa peperangan setelah kewafatan Rasulullah s.a.w. 
 107. Hind bin Abi Halah : anak tiri Rasulullah s.a.w. (anak Siti Khadijah dengan suaminya yang dahulu). Beliau termasuk orang yang paling banyak menceritakan sifat Rasulullah s.a.w.  
 108. Hind binti Atiq : anak tiri Rasulullah s.a.w. (anak Siti Khadijah dengan suaminya yang dahulu).
 109. Hindun binti Atbah : isteri Abu Sufiyan bin Harb, pemimpin Musyirikan Quraisy sebelum memeluk Islam. Beliau dikatakan pernah memamah hati Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam Perang Uhud kerana dendamnya kepada Hamzah yang telah membunuh ayah dan saudaranya dalam Perang Badar. Setelah memeluk Islam, beliau turut terlibat dalam beberapa peperangan melawan musuh Islam dan turut membakar semangat tentera Muslimin. 
 110. Hudhayfah al-Bariqi : sahabat Nabi s.a.w dari Yaman. Panglima tentera Islam yang menentang Tentera Parsi. 
 111. Humaydah al-Bariqi : sahabat Nabi s.a.w. Beliau mengetuai tentera Islam berjaya melumpuhkan seluruh  angkatan Tentera Parsi. 
 112. Husail bin Jabir : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 113. Huzaifah bin Al-Yamani : pemegang rahsia Rasulullah s.a.w dan juga menjadi perisik Nabi s.a.w. 
 114. Hujaimah binti Huyyai @ Ummu Darda : isteri Abu Darda' . Seorang yang faqih ilmu agamanya dan juga perawi hadis Nabi. 
 115. Hussin bin Ali : cucu Rasulullah s.a.w, anak kepada Fatimah. 
 116. Ibad bin Basyar : menjaga Rasulullah s.a.w dan tentera Islam semasa peperangan. 
 117. Ikrimah bin Abu Jahal : anak kepada Abu Jahal. Pada awal Islam, beliau adalah musuh ketat orang Islam seperti bapanya. Beliau memeluk Islam sewaktu Pembukaan Kota Mekkah. Ikrimah gugur Syahid dalam Perang Yarmuk menentang tentera Rom Byzantine. 
 118. Imarah bin Ziad : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud. 
 119. Imran bin Hussain : berbai'ah dengan Nabi s.a.w ketika Perang Khaibar. 
 120. Iyas bin Aus : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 121. Iyas bin udai : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 122. Ja'afar bin Abi Talib : Sahabat yang memimpin rombongan Islam berhijrah ke Habsyah. Salah seorang Panglima Tentera Islam. Beliau gugur syahid dalam Perang Mut'ah ketika menentang tentera Rom.
 123. Jabir bin Samurah : beliau dan ayahnya adalah sahabat Rasulullah s.a.w.  
 124. Julaibib : berasal dari Madinah. Sifat fizikalnya yang rendah dan tidak menarik menyebabkan beliau kurang dikenali. Namun Julaibib adalah sahabat Rasulullah s.a.w yang amat disayangi oleh baginda. Nabi sendiri telah melamar seorang gadis untuk Julaibib. Beliau gugur syahid dalam satu pertempuran setelah berjaya membunuh 7 orang musyrikin. 
 125. Jumanah bin Abi Talib : sepupu Nabi s.a.w.
 126. Khabbab bin Al-Art : antara sahabat yang paling teruk diseksa oleh orang Quraisy sehinggakan dagingnya masak akibat dibakar dengan besi panas. Beliau adalah orangnya yang mengajar Al-Quran kepada Fatimah Al-Khattab (Adik Umar Al-Khattab) ketika Umar datang ke rumah Fatimah. 
 127. Khalid bin Sa'id : antara 5 yang terawal memeluk Islam, turut menyertai rombongan Hijrah ke Habsyah. 
 128. Khalid ibnu Walid : Ketua Angkatan Berkuda Quraisy ketika Perang Uhud yang berjaya menumpaskan tentera Islam yang kucar kacir ketika itu akibat berebut harta rampasan perang. Setelah memeluk Islam, Khalid dilantik menjadi Panglima Tentera Islam dan digelar "Pedang Allah". 
 129. Kharijah bin Zaid : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 130. Khaulah binti Tha'labah : pernah berdebat dengan Nabi s.a.w. berkenaan suaminya sehingga turun surah al-Mujadalah ayat  1-2. 
 131. Khawla binti al-Azwar : seorang wanita sahabat Nabi s.a.w yang turut serta dalam Perang Yarmuk menentang tentera Rom Byzantine. Beliau dikatakan memiliki tahap kepahlawanan setaraf Khalid ibn Walid. 
 132. Khubaib bin Adi : Pahlawan Islam yang berani mati. Gugur syahid dalam Perang Badar akibat disula. Sebelum dibunuh oleh pihak Quraisy, beliau telah ditawarkan untuk menggantikan tempatnya dengan Rasulullah s.a.w namun Khubaib enggan kerana sayangnya kepada Rasulullah s.a.w. 
 133. Lubabah binti Harith : ibu saudara Nabi s.a.w. Merupakan wanita kedua memeluk Islam sejurus selepas Siti Khadijah. 
 134. Malik bin Iyas : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 135. Malik bin Sinan : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 136. Malik bin Tumailah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 137. Miqdad Al-Aswad : Sahabat Nabi s.a.w. 
 138. Miqdad bin Amru : antara yang terawal memeluk Islam. Beliau adalah pelopor pasukan Berkuda tentera Islam dalam peperangan. 
 139. Mu'awiyah bin Abi Sufiyan : orang yang terawal menulis bagi Rasulullah s.a.w. Beliau mengasaskan Kerajaan Bani Umaiyyah. 
 140. Muaz bin Jabal : sahabat Nabi s.a.w yang paling arif dalam soal Halal dan Haram. 
 141. Mughirah bin Syu'bah : antara sahabat Rasulullah s.a.w.
 142. Muhammad bin Abi Al-Ash : cucu Rasulullah s.a.w. anak kepada Zainab. 
 143. Muhammad bin Salamah : menjaga Rasulullah s.a.w ketika Perang Uhud. 
 144. Mus'ab bin Umair : golongan bangsawan Quraisy yang memeluk Islam, beliau menjadi duta orang Islam ketika Perjanjian Aqabah. Beliau telah mengislamkan ramai penduduk Madinah ketika awal Islam. Beliau telah gugur syahid dalam Perang Uhud. 
 145. Nailah binti al-Farafishah : isteri Khalifah Uthman bin Affan r.a. Beliau terputus jarinya ketika cuba menyelamatkan suami dari serangan pemberontak islam. 
 146. Nasibah binti Ka'ab @ Ummu Umarah : berbai'ah kepada Rasulullah s.a.w ketika Bai'ahtul Aqabah yang kedua. Dalam perang Uhud beliau bertindak melindungi Rasulullah s.a.w dari serangan musuh sehingga beliau mengalami kecederaan yang teruk. 
 147. Naufal bin Abdullah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 148. Nu'man bin Al-Harits : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 149. Nu'man bin Malik: antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 150. Nu'man ibn Basyir : sahabat Nabi s.a.w dari golongan Ansar. Rasulullah s.a.w pernah mengatakan bahawa beliau kelak akan mati syahid dalam pertempuran. 
 151. Nu'man ibn Muqarrin : ketua suku Bani Muzainah yang memeluk Islam bersama 10 orang saudara lelakinya bersama 400 orang penunggang kuda ketika Nabi s.a.w berada di Madinah. Gugur syahid ketika tentera Parsi. 
 152. Nusaibah binti Harith @ Ummu Atiyah : seorang wanita yang berani yang turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah s.a.w. 
 153. Qais bin Mukhallid : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 154. Qais bin Sa'ad bin Ubadah : telah diserahkan oleh bapanya untuk menjadi pembantu Nabi s.a.w . Beliau adalah pakar dalam strategi peperangan dan juga panglima perang Islam yang gagah berani. 
 155. Qailah binti Makhramah : Sahabat wanita. 
 156. Qutailah binti Nadhar : penyair wanita yang hebat dizaman Nabi. 
 157. Rifa'ah bin Amru : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 158. Rifa'ah bin Wahsyi : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 159. Rufaidah binti Sa'ad : jururawat Islam pertama. Wanita dari golongan Ansar di Madinah adalah pelopor bidang kejururawatan lebih awal dari Florence Nightingale. Beliau hidup dizaman Rasulullah s.a.w 
 160. Ruqayyah binti Ali : cucu Rasulullah s.a.w , anak kepada Fatimah. 
 161. Saad bin Ar-Rabi' : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 162. Sa'ad bin Abi Waqqas : Sahabat Rasulullah s.a.w. Pernah menjadi tawanan perang Uhud oleh pihak Quraisy dan dibebaskan oleh Rasulullah s.a.w. 
 163. Sa'ad bin Al-Qaraz : muazin Rasulullah s.a.w di Masjid Quba, Madinah. 
 164. Sa'ad bin Mua'z : pemimpin kaum Aus yang paling banyak membantu kaum Muhajirin Mekkah ketika hijrah umat Islam ke Madinah. Terlibat dalam Perang Badar, Uhud dan Khandaq. 
 165. Sa'ad bin Ubadah : Pemimpin Suku Khazrah. Beliau merupakan satu-satunya penduduk Madinah yang diseksa seperti penduduk Mekkah. 
 166. Sa'id bin Amir : Berhijrah bersama Nabi s.a.w ke Madinah. Antara Gabenor yang paling miskin. 
 167. Sa'id bin Suwaid : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 168. Sa'id bin Zaid : antara sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah s.a.w. Berkahwin dengan Fatimah bt Al-Khattab. 
 169. Safiyah binti Abdul Muttalib : ibu saudara Rasulullah s.a.w. dan juga ibu kepada Zubair bin Awwam. Berhijrah bersama Nabi s.a.w. ke Madinah. Seorang wanita yang berani yang turut serta dalam Perang Uhud. 
 170. Sahal bin Qais : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 171. Sahl bin Sa'ad : Sahabat Nabi s.a.w yang paling akhir meninggal dunia di Madinah pada tahun 88 Hijrah. 
 172. Saifi bin Qhaizi : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 173. Salim bin Al-Harits : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 174. Salim bin Amru : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 175. Salamah bin Akwa' : tentera Pejalan kaki yang paling hebat dan kuat. pernah menghalau tentera Musyrikin keluar dari Madinah seorang diri tanpa menghiraukan keselamatan dirinya. 
 176. Salamah bin Tsabit : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 177. Salman Al-Farisi : sahabat Rasulullah s.a.w yang berasal dari Parsi (Iran). Beliau adalah orang yang memberikan idea supaya menggali parit untuk Perang Khandaq. 
 178. Saqaf bin Farwah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 179. Shammas bin Uthman : antara syuhada yang gugur dalam Perang Uhud. 
 180. Subai' bin Hathib : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 181. Suhaib bin Sinan : berasal dari seorang hamba yang menjadi kaya hasil dari perniagaan. Beliau telah melepaskan segala kekayaannya untuk berhijrah ke Madinah. 
 182. Suhail bin Amru : tawanan Tentera Islam dalam Perang Badar. Pernah diutuskan oleh kaum Quraisy untuk bertemu Nabi s.a.w bagi menghalang Umat Islam dari memasuki Mekkah untuk menunaikan umrah ziarah. Beliau memeluk Islam ketika pembukaan Kota Mekkah. 
 183. Sumaiyyah binti Khayyat : wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Ibu kepada Ammar bin Yasir. 
 184. Syahar bin Bazan : Gabenor Yaman
 185. Syaima : saudara susuan Rasulullah s.a.w. , anak kepada Halimahtul Sa'adiah. 
 186. Syurahbil bin Hasanah : sahabat Nabi s.a.w dan juga Panglima Tentera Islam.
 187. Talhah bin Ubaidillah : sahabat yang sentiasa melindungi Nabi s.a.w ketika Perang Uhud. Beliau gugur syahid dalam Perang Jamal.
 188. Tamadhir binti Umar @ Khansa' : seorang ibu yang turut serta bersama 4 orang anak lelakinya dalam Perang Al-Qadisiyah menentang tentera Parsi dimana keempat anaknya gugur syahid. 
 189. Thabit bin Qais : Jurucakap Rasulullah s.a.w. Turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah s.a.w. 
 190. Thuwaibah : Hamba kepada Abu Lahab yang dimerdekakan oleh tuanya semasa kelahiran Rasulullah s.a.w. Beliau juga adalah ibu susuan Rasulullah s.a.w. 
 191. Tsa' labah bin Sa'ad bin Malik : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 192. Tsabit bin Amru bin Qais : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 193. Tsabit bin Amru bin Zaid : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 194. Tsabit bin Wahsyi : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 195. Tufail bin Amru Al-Dausi : seorang bangsawan yang turut serta dalam Perang Badar, Uhud, Khandaq dan pembebasan Kota Mekkah. 
 196. Ubadah bin Al-Hashas : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 197. Ubadah bin Samit : Utusan kaum Ansar Madinah yang pertama yang pertama datang ke Mekkah untuk berbai'ah dengan Rasulullah s.a.w. 
 198. Ubai bin Ka'ab : penulis wahyu dan surat Rasulullah s.a.w. Turut serta dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah s.a.w. 
 199. Ubaid bin Al-Mu'alla : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 200. Ubaid bin At-Taihan : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 201. Ubaidah bin al-Harith : sepupu Nabi s.a.w. Gugur Syahid dalam Perang Badar. 
 202. Umar bin Al-Khattab: Khalifah Islam yang kedua. Termasuk sahabat yang paling dikasihi oleh Rasulullah s.a.w. Beliau dikebumikan berdekatan maqam Rasulullah s.a.w dan Abu Bakar as Siddiq r.a. di Masjid Nabawi, Madinah. 
 203. Umair bin Sa'ad : sahabat yang kuat beribadah sehinggakan tidak berpisah dengan Mihrab. 
 204. Umair bin Wahab : pernah berniat membunuh Rasulullah s.a.w. Akhirnya memeluk agama Islam kerana merasakan kehebatan Rasulullah s.a.w yang mengetahui niatnya untuk membunuh baginda. 
 205. Umamah binti Abi Al-Ash : cucu Rasulullah s.a.w. , anak kepada Zainab. Ketika kecilnya pernah didukung oleh Rasulullah s.a.w ketika baginda sedang bersolat. 
 206. Ummu Ayub Al-Ansariah : isteri kepada Abu Ayub Al-Ansari. Rasulullah s.a.w menumpang dirumah beliau dan suaminya sewaktu baru tiba dari Mekkah, sebelum rumah Nabi s.a.w siap dibina. 
 207. Ummu Basyar binti Bara' : seorang yang faham ilmu Hadis. 
 208. Ummu Kalthum binti Ali : cucu Rasulullah s.a.w , anak kepada Fatimah. 
 209. Ummu Habibah binti Abbas : sepupu Nabi s.a.w.
 210. Ummu Hakam binti Zubair : sepupu Nabi s.a.w. salah seorang perawi Hadis Nabi. 
 211. Ummu Hakim binti Al-Harith : isteri kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Pernah menyertai peperangan bersama suaminya Ikrimah menentang tentera Rom dimana suaminya Ikrimah gugur syahid. 
 212. Ummu Hani' binti Abi Talib : sepupu Nabi s.a.w - juga perawi Hadis. 
 213. Ummu Haram binti Milhan : ibu saudara kepada Anas bin Malik. 
 214. Ummu Ruman binti Amir : isteri Saidina Abu Bakar as-Siddiq, dan ibu kepada Saidatina Aisyah r.a. Turut berhijrah ke Madinah . 
 215. Unais bin Qatadah : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 216. Uqbah bin Amir Al-Jahni : pemandu baghal Rasulullah s.a.w.
 217. Urwah al-Bariqi : sahabat Nabi s.a.w. Seorang peniaga yang selalu yang selalu mengikuti rombongan perniagaan sekitar daerah Syam dan Damsyik. 
 218. Usaid bin Hudhair : memeluk Islam ditangan Mus'ab bin Umair ketika mendengar ucapan Mus'ab walaupun kedatangannya pada awalnya adalah untuk mengusir Mus'ab. 
 219. Usamah bin Zaid : anak kepada Zaid bin Harithsah dan Ummu Aiman. Dilantik menjadi panglima perang ketika baru berusia 18 tahun. 
 220. Utbah bin Gazuan : antara yang terawal berhijrah ke Habsyah. Pakar dalam melempar tombak dan memanah. Pernah memimpin tentera Islam membebaskan wilayah yang ditawan oleh Parsi. 
 221. Utbah bin Rabi' : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 222. Uthman bin Affan r.a. : Khalifah Islam yang ke 3. Beliau bertanggungjawab mengumpulkan naskah Al Quran dan dijadikan sebuah kitab sebagaimana yang kita dapati sekarang ini. 
 223. Uthman bin Madz'un : sahabat yang terawal memeluk Islam. Beliau adalah Muhajirin pertama wafat di Madinah dan yang pertama dikebumikan di Perkuburan Baqi' di Madinah
 224. Utsman bin Mauhab : seorang perawi hadis yang dipercayai. 
 225. Uwais al-Qarni : Masuk Islam dizaman Rasulullah s.a.w namun beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Beliau amat mencintai Rasulullah s.a.w sehingga Rasulullah s.a.w pernah mengatakan bahawa Uwais adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. 
 226. Wahsyi : hamba kepada bangsawan Mekkah Jabir bin Mu'tam. Beliau diupah oleh Hindun binti Utbah untuk membunuh Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam Perang Uhud. Beliau memeluk Islam ketika pembukaan Kota Mekkah. Setelah Islam, beliau berjaya membunuh Musailamah al-Kazzab yang mengaku Nabi. 
 227. Yahya bin Abi Al-Ash : cucu Rasulullah s.a.w , anak kepada Zainab. 
 228. Yazid bin Abu Sufiyan : anak Abu Sufiyan bin Harb. Panglima Tentera Islam di zaman Khalifah Abu Bakar. 
 229. Yazid bin Hathib : antara syuhada yang gugur syahid dalam Perang Uhud.
 230. Zaid bin Al-Khattab : abang Saidina Umar bin Al-Khattab. Gugur syahid dalam Perang Yamamah. 
 231. Zaid bin Harithsah : anak angkat Rasulullah s.a.w. Panglima Perang tentera Islam yang paling hebat. 
 232. Zaid bin Tsabit : penulis wahyu Rasulullah s.a.w . Beliau pernah ikut serta dalam Perang Badar ketika berusia 13 tahun namun tidak dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w. Beliau juga bertanggungjawab mengumpulkan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar. 
 233. Zainab binti Ali : cucu Rasulullah s.a.w , anak kepada Fatimah. 
 234. Zubair bin Awwam : salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin syurga. Juga merupakan Panglima Tentera Islam. Beliau gugur syahid dalam Perang Jamal. 
Updated: 7.2.2016

PARA SYUHADA PERANG UHUD

Perang Uhud berlaku pada hari sabtu 7 Syawal atau 11 Syawal tahun ke-3 Hijrah(26 Mac 625M) antara tentera islam dengan tentera kafir quraisy. Perang Uhud adalah peperangan orang quraisy membalas dendam atas kekalahan mereka ketika Perang Badar. Dinamakan Perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud . 

Pertempuran ini disertai 1,000 orang tenrera islam yang dipimpin oleh Rasullulah saw menuju ke Uhud tetapi hanya 700 orang sahaja yang berjaya sampai ke Medan Uhud. Hal ini kerana dipertengahan jalan seramai 300 orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubai iaitu ketua munafiq. Tentera Quraisy seramai 3,000 dipimpin oleh Abu Sufyan ibni Harb. 

Bilangan tentera islam yang terbunuh dalam peperangan ini kira-kira 70 orang, manakala tentera Quraisy yang terbunuh 23 orang. Berikut ini adalah para-para syuhada yang gugur syahid di medan Perang Uhud : 

 • Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hasyim 
 • Abdullah bin Jahsyi 
 • Musa'ab bin Umair
 • Shammas bin Uthman 
 • Amru bin Muadz bin An-Numan
 • Al-Harits bin Anas bin Rafi
 • Imarah bin Ziad
 • Salamah bin Tsabit bin Wahsyi 
 • Amru bin Tsabit bin Wahsyi 
 • Tsabit bin Wahsyi 
 • Rifa'ah bin Wahsyi 
 • Husail bin Jabir (Bapa kandung Huzaifah al-Yaman
 • Saifi bin Qaizhi 
 • Habbab bin Qaizhi 
 • 'Abbad bin Sahli
 • Al-Harits bin Anas bin Muadz
 • Iyas bin Aus
 • Ubaid bin At-Taihan 
 • Habib bin Yazid bin Taimi 
 • Yazid bin Hathib bin Ymaiyah bin Rafi 
 • Abu Sufian bin Al-Harits bin Qais bin Zaid 
 • Hanzalah bin Abu 'Amir (Syahid yang dimandikan Malaikat) 
 • Unais bin Qatadah 
 • Abu Habbah bin Umar bin Tsabit
 • Abdullah bin Jabir bin An-Nu'man (Ketua Batalion Memanah)
 • Abu Saad Khaitsamah bin Khaitsamah 
 • Abdullah bin Salamah 
 • Subai' bin Hathib bin Al-Harits
 • 'Amru bin Qais 
 • Tsabit bin 'Amru bin Qais 
 • Tsabit bin 'Amru bin Zaid  
 • 'Amir bin Mukhallid
 • Abu Hurairah bin Al-Harits bin Alqamah bin 'Amru 
 • 'Amru bin Muthraf 'Alqamah bin 'Amru 
 • 'Aus bin Tsabit bin Al-Mudzir (adik beradik Hussan bin Tsabit)
 • Anas bin An-Nadhri (Bapa saudara Anas bin Malik, khadam Rasullulah)
 • Qais bin Mukhallid
 • Kaisan (hamba kepada Bani An-Najjar) 
 • Salim bin Al-Harits
 • Nu'man bin 'Al-Harits
 • Kharijah bin Zaid bin Abu Zuhair 
 • Saad bin Ar-Rabi' bin 'Amru bin Abu Zuhair 
 • Aus bin Al-Arqam
 • Malik bin Sinan dari bani Khadrah (bapa kandung Abu Said Al-Khudri
 • Sa'id bin Suwaid 
 • 'Utbah bin Rabi' 
 • Tsa'labah bin Sa'ad bin Malik 
 • Saqaf bin Farwah bin Al-Budai 
 • 'Abdullah bin 'Amru bin Wahab 
 • Dhmrah (halif bagi bani Tharif) 
 • Naufal bin 'Abdullah 
 • 'Abbas bin 'Ubadah 
 • Nu'man bin Malik bin Tsa'labah 
 • Al-Mujdar bin Zaid 
 • 'Ubadah bin Al-Hashas 
 • Rifa'ah bin 'Amru 
 • 'Abdullah bin 'Amru (dari Bani Haram)
 • 'Amru bin Al-Jamuh 
 • Abu Aiman , Maula 'Amru bin Hadidah 
 • Abu Aiman, Maula 'Amru bin Al-Jamuh 
 • Salim bin 'Amru bin Hadidah 
 • Antarah (maula Salim) 
 • Sahal bin Qais bin Abu Ka'ab 
 • Dzakwan bin 'Abdu Qais 
 • 'Ubaid bin Al-Mu'alla
 • Malik bin Tumailah
 • Harits bin 'Udai bin Khursyah
 • Malik bin Iyas 
 • Iyas bin Udai 
 • 'Amru bin Iyas


AL FATIHAH