Monday, 6 May 2013

WASIAT IMAM ASY SYAFI'I MENJELANG WAFATNYA

Follow twitter: @kutipanhikmah

"Bertakwalah kepada Allah 'Azza wa Jalla. Gambarkanlah akhirat di qalbumu, dan jadikanlah kematian antara kedua matamu. Janganlah lupa bahwa engkau akan berdiri dihadapan-Nya kelak. Takutlah kepada-Nya, jauhilah segala hal yang Dia haramkan, dan laksanakanlah yang Dia wajibkan. Hendaknya engkau bersama Allah (merasa selalu di awasi oleh-Nya) di manapun engkau berada.

Janganlah sekali-kali engkau menganggap kecil niKmat Allah kepadamu, walaupun niKmat itu sedikit. Balaslah nikmat tersebut dengan bersyukur. Jadikanlah diammu sebagai tafakkur, pembicaraanmu sebagai dzikir, dan pandanganmu sebagai pelajaran.

Maafkanlah orang yang mendzalimimu, sambunglah silaturrahim kepada orang yang memutusnya terhadapmu. Berbuat baiklah kepada siapapun yang berbuat jelek kepadamu. Bersabarlah terhadap segala musibah, dan berlindunglah kepada Allah 'Azza wa Jalla dari api neraka dengan ketakwaan."

[Nasihat menjelang wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada Al Imam Al Muzany rahimahullah. Tarikh Dimasyqi karya Al Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad Ibnu Asakir rahimahullah]

Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan melaksanakan nasihat tersebut.

Aamiin


Sumber: Facebook
6.5.2013

No comments: