Tuesday, 12 March 2013

BARISAN DI MAHSYAR

Follow twitter: @kutipanhikmah

Di padang mashyar nanti bendera-bendera dipasang oleh pemimpin-pemimpin kebenaran dan di bawahnya terdapat barisan-barisan pengikutnya. Bendera itu dipasang dan dikibarkan oleh:

1. Bendera Liwaus Shidqi (Kebenaran).
Dikibarkan oleh Abu Bakar Al-Shiddiq bagi semua orang yang benar dan jujur akan berada di bawah bendera tersebut.

2. Bendera Fuwaha' untuk Mu'adz bin Jabal.
Bagi semua orang yang alim fiqih akan berada dan berbaris di bawah bendera panji-panji ini.

3. Bendera Zuhud untuk Abu Dzar Al-Ghiffari.
Bagi semua manusia yang menjiwai dan membudi daya dengan zuhud akan berada di bawah bendera ini.

4. Bendera Dermawan untuk Utsman bin Affan.
Bagi para dermawan akan berada di bawahnya.

5. Bendera Syuhada untuk Ali bin Abi Thalib.
Bagi setiap orang yang mati syahid berbaris di bawah bendera ini.

6. Bendera Qurra' untuk Ubay bin Ka'ab.
Bagi para qari' akan berbaris di bawah bendera panji-panji ini.

7. Bendera Mu'adzin untuk Bilal bin Rabah.
Bagi para mu'adzin akan berada pada barisan di bawah bendera ini.

8. Bendera orang-orang yang dibunuh dengan aniaya untuk Husain bin Ali. Bagi orang-orang yang dibunuh dengan aniaya akan berada di bawah bendera ini.


Sumber : FB Sudah tahu kah anda?
12.3.2013

No comments: