Tuesday, 14 March 2017

Makna Kalimat *JAZAAKALLAHU KHAIRAN*

Terkadang kita mendengar ucapan *Jazaakallahu Khairan,* lalu apa maknanya kalimat tersebut?
Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam: "Apabila ada seorang mengucapkan kepada saudaranya *Jazaakallahu khairan,* maka sungguh dia telah sangat menyanjung mu (sangat berterima kasih kepadamu karena dia menyerahkan kepada Allah SWT untuk membalas kebaikanmu)."
*Jazaakallahu khairan* adalah kalimat kebaikan yang menunjukkan segenap kebaikan disisi Allah SWT.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT menganugerahkan kepadamu syurga-Nya.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT menganugerahkan kepadamu kenikmatan melihat wajah-Nya kelak di syurga.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT menyelamatkanmu dari neraka jahanam.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT memberikan hidayah untukmu di atas Siraatal Mustaqim.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT melindungimu dari syaithan yang terkutuk.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT memberikanmu rezeki yang penuh barkah.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT menjadikan engkau selalu berbakti kepada orang tuamu di dunia dan akhirat.
*Jazaakallahu khairan* artinya semoga Allah SWT menjadikan engkau senantiasa mengikuti sunnah Nabi-Nya صلى الله عليه وسلم.
✏Berkata Sayyidina Umar bin Khattab رضي الله عنه: "Jikalau sesaorang tahu apa yang terkandung dari ucapan *Jazaakallahu khairan,* niscaya ia akan memperbanyak untuk mengucapkannya antara satu sama lain."
*Jazaakallahu khairan* kita ucapkan kepada yang menerima faedah ini.
Dan *Jazaakallahu khairan* juga kita ucapkan kepada yang menyebar-luaskan nya.
semoga manfaat bersama...
*Jazaakallahu Khairan*....🌷


Sumber dari Facebook

No comments: