Saturday, 13 September 2014

TAMADDUN ISLAM

BAHASA MELAYU
 1. Ibnu Khaldun adalah orang yang pertama menulis tentang tamadun dengan menggunakan istilah al-Umran. Beliau juga merupakan orang yang mula-mula mencipta teori kitaran niaga. Beliau juga menghuraikan teori penduduk terlebih dahulu daripada Malthus dan Keynes.  
 2. Perlembagaan Islam yang pertama di dunia dikenali sebagai Perlembagaan Madinah.
 3. Al-Quran fi al-Tibb karya Ibnu Sina telah digunakan sebagai buku teks dalam bidang perubatan di beberapa university di Barat.
 4. Khalid bin Yazid bin Muawiyah adalah orang yang pertama sekali mempelopori kegiatan menterjemahkan buku Yunani.
 5. Orang Islamlah yang mula-mula mendirikan Universiti yang pertama di dunia di Salirno, Cordova.
 6. Khalifah Harun al-Rasyid telah memulakan usaha menyambungkan Laut Merah dengan Laut Mediterranean sebelum De Lessep menggali Terusan Suez.
 7. Ahli-Ahli fikir Islam adalah pelopor kepada teori-teori ekonomi yang ada sekarang.
 8. Pendidikan Islam yang pertama lahir di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam di Assafa, Mekah pada tahun 610 Masihi.
 9. Kilang kertas pertama telah didirikan pada tahun 178 Hijrah / 794 Masihi dengan inisiatif al-Fadil bin Yahya iaitu Menteri kepada Khalifah Harun al-Rasyid.
 10. Institusi Kementerian atau wazirah telah bermula sejak zaman Rasulullah saw setelah terdirinya Kerajaan Islam Madinah yang pertama di dunia.
 11. Karya Falsafah Islam yang pertama telah dihasilkan oleh Abu Yusof Ya’akub ibn Ishaq al-Kindi.
 12. Orang Islamlah yang menggelar Aristotle sebagai seorang falsafah sedangkan sarjana Eropah tidak mempercayainya.
 13. Al-Kindi adalah filsuf pertama yang membahaskan konsep al-Nafs atau jiwa. Beliau juga adalah merupakan pengasas aritmetik moden.
 14. Sarjana Filsuf Islam yang pertama di Barat ialah Ibnu Bajah.
 15. “Sirah Nabawiyah” karya Ibnu Ishak adalah merupakan buku sejarah pertama yang sampai kepada kita. Buku ini adalah mengenai sejarah hidup Rasulullah saw.
 16. Ibnu Jarir al-Tabari adalah ahli sejarah yang pertama menggunakan system kronologi mengikut tahun Hijrah dan penggunaan system Isnad.
 17. Ibnu Sad adalah merupakan pelopor penulisan sejarah dalam bentuk biografi.
 18. Perkembangan sains moden yang diperkenalkan oleh dunia Barat sekarang adalah berasal daripada sains dunia Islam.
 19. Kompas yang dikatakan dicipta oleh orang Itali  yang digunakan sehingga ke hari ini sebenarnya adalah dicipta oleh Ibnu Khazani.
 20. Alat pengukur ketinggian Matahari telah dicipta oleh Ibnu Yunus pada abad ke 10 Masihi.
 21. Peralatan yang menentukan kedudukan bintang-bintang di langit ciptaan Ibnu al-Zarkali telah dibawa ke Eropah dan diperkemaskan oleh saintis Eropah pada abad ke 15.
 22. Idea terciptanya kapalterbang oleh keluarga Wilbur dan Orville adalah sumbangan dari sarjana Islam bernama Ibnu Firnas. Beliaulah yang mula-mula mencipta satu alat yang membolehkan ia terbang.
 23. Rujukan awal tentang tentang Jam dan alat pengukur waktu boleh dijumpai dalam kitab karangan Al-Jahizi berjudul “Kitab al-Hayawan” pada kurun ke 9 Masihi.
 24. Pembinaan qanat iaitu Sistem Pengaliran air bawah tanah telah dinyatakan oleh seorang sarjana Islam bernama al-Kharaji.
 25. Orang Islam telah membuat jam automatic dan jam air. Khalifah Harun al-Rasyid telah mengirim jam air automatic kepada King Charlemange di Eropah pada abad ke 7 Masihi.
 26. Kincir angin sebenarnya adalah dipelopori oleh orang Islam pada abad ke 7.
 27. Kimia Islam adalah merupakan warisan kepada kimia Latin dan asas kepada perkembangan Kimia moden.
 28. Khalid ibnu Yazid adalah merupakan ahli kimia Islam yang paling awal.
 29. Pakar utama dalam bidang sains Kimia adalah Abu Musa Jabir al-Hayyan yang digelar “Bapa Ilmu Kimia Moden”.
 30. Pengasas kepada Ilmu Kimia moden adalah Muhammad Abu Bakar ibnu Zakariyya al-Razi. Beliau merupakan pengasas kepada kimia moden.
 31. Orang yang pertama menulis buku tentang astronomi ialah Abd Rahman al-Sufi. Nama –nama bintang yang diperkenalkan oleh beliau terus digunakan oleh ahli astronomi Barat sehingga ke hari ini.
 32. Buku karja Al-Khawarizme bertajuk “Mafatih al-Ulum” telah memberikan gambaran yang jelas tentang kedudukan planet yang terdapat didalamnya.
 33. Abu al-Abbas ibnu Muhammad ibnu Khatir adalah orang pertama yang mengukur jarak bumi dan bulan serta jarak matahari dengan planet-planet lain.
 34. Al-Biruni telah membincangkan tentang bumi yang berputar pada paksinya 600 tahun sebelum usaha Galileo dikenali. Beliau juga telah mengemukakan cara untuk menentukan arah kiblat dari mana-mana tempat denga cara sains.
 35. Abu Ma’syar telah mengemukakan teori yang berkaitan dengan pasang surutnya air laut yang terbukti kini adalah benar dan tepat.
 36. Ibnu Yunus adalah orang terawal memperkenalkan balai cerap. Manakalan Nasiruddin al-Tusi pula merupakan orang pertama membina balai cerap pada tahun 1259 Masihi.
 37. Suhrawardi merupakan orang yang pertama mengeluarkan teori tentang hukuman tabii di bumi dan planet-planet lain.
 38. Buku berbahasa Arab pertama yang mengandungi angka seperti yang ada sekarang telah ditulis pada tahun 874 Masihi sedang buku Hindu yang pertama mengandungi angka ditulis pada tahun 876 Masihi.
 39. Al-Khawarizme adalah tokoh matematik pertama yang memperkenalkan algebra ke dalam ilmu matematik moden.
 40. Al-Kasyi yang dikenali sebagai “Bapa Perpuluhan” adalah orang yang pertama memperkenalkan nombor perpuluhan pada tahun 1430 Masihi.
 41. mar Khayyam adalah antara orang yang pertama membuat penemuan terhadap teorem binomial.
 42. Al-Razi adalah pengasas Perubatan Psikooptik yang membahaskan bidang kerja operasi mata. Beliau juga adalah tokoh ulung yang mengenali cacar dengan tepat dan membezakannya daripada campak.
 43.  Al-Zahrawi telah memperkenalkan 150 alat pembedahan yang diguna pakai hingga ke hari ini.
 44.  Ali Abbas al-Majusi adalah “Bapa Farmakologi” – beliaulah yang telah menemui analgesik yang sekarang dikenali sebagai bius.
 45. Ibnu al-Nafis telah memperkenalkan Sistem Aliran Darah dan pemindahannya.
 46. Jururawat Islam telah pun wujud sebelum Florence of Nightingale. Rumiah Al-Hasanian adalah seorang jururawat muslim yang terulung.
 47. Hospital yang pertama dibina di Baghdad ialah di Khalifah Timur pada masa pemerintahan Khalifah al-Rashid (762-809 Masihi).
 48. Tokoh perubatan Islam yang mencatatkan asal usul dan rawatan penyakit small pox dan measles ialah Abu Bakar Mohamad ibn Zakaria al-Razi.
 49. Tokoh yang pertama sekali mencatatkan peredaran darah pulmonari (pulmonary circulation) atau peredaran darah melalui paru-paru ke jantung ialah Aladdin ibn al-Nafis.
 50. Al-Asmai ialah ahli sains pertama yang memberikan sumbangan dalam bidang zoologi.
 51. Al-Haitim adalah pengasas dalam bidang optik dan merupakan orang pertama yang menyatakan cahaya bergerak dari objek ke mata.
 52. Karya Al-Damiri pakar biologi termasyhur dari Mesir telah mendahului kajian Buffon, ahli zoologi Perancis iaitu 700 tahun kemudiannya.
 53. Karya Muhallabi pakar geografi Islam adalah karya pertama yang menyentuh geografi kawasan mengenai Sudan.
 54. Ahli geografi Islam yang pertama sekali mengenali Tanah Melayu yang dikatakan sebagai sebuah Semenanjung ialah Ibnu Said. 
 55. Kilang kertas pertama telah didirikan pada 178H / 794M dengan inisiatif al-Fadil bin Yahya iaitu Menteri kepada Khalifah Harun al-Rashid.
 56. Institusi Kementerian atau wazirah telah bermula sejak zaman Rasulullah saw setelah terdirinya Kerajaan Islam Madinah yang pertama di dunia.
 57. Karya falsafah Islam yang pertama telah dihasilkan oleh Abu Yusof Ya’akub ibn Ishaq al-Kindi.
 58. Sistem angka yang pertama ialah apa yang digunakan sekarang pada masa itu dikenali sebagai al-Arqam Ghubariyah dan telah dipopularkan pada awalnya di Empayar Islam Barat yang berpusat di Sepanyol. Sistem angka yang kedua pula telah dinamakan al-Arqam al-Hindiyah merupakan sistem Arab yang ada sekarang dan pada awalnya telah dipopularkan di Empayar Islam Timur berpusat di Baghdad.
 59. Buku berbahasa Arab pertama yang mengandungi angka seperti yang ada sekarang telah ditulis pada tahun 874M sedang buku Hindu yang pertama mengandungi angka tersebut ditulis pada tahun 876M.
 60. Ibnu Said adalah seorang ahli geografi Islam yang pertama sekali mengenali Tanah Melayu yang dikatakan sebagai sebuah Semenanjung.BAHASA INGGERIS
 1. The first hospital was founded by Caliph Al-Walid and Ummayad Caliph (705-715 A.D) in Jundishapur, a Persian city in the province of Ahwaz.
 2. The first true Islamic hospital was built during the reign of Caliph Harun al-Rashid (786-809 AD) in Baghdad.
 3. The world’s oldest degree-issuing university, Al-Karaouine, was established in Fez in 859 AD and the first full university, Al-Azhar was opened in Cairo in 975 A.D.
 4. Al-Razi was the first to use opium as anaesthesia and established the use of alcohol in medicine.
 5. Abu al-Qasim al-Zahrawi was regarded as “father of modern surgery”, invented and documented more than 200 surgical instruments. He was also a pioneer in the use of anesthesia.
 6. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi developed algebra and algorithms.
 7. Abu Bakr al-Razi the “Father of Pediatrics”, wrote the first book which specialized in childhood diseases. He initiated the use of antiseptics to clean wound.
 8. The first pharmacies were established in Baghdad in the 8th century.
 9. A Turk by name of Pasqua Rosee opened the first coffee house in London Street in the City of London in 1650.
 10. The first person to realise that light enters the eye, rather tha leaving it as a 10th century Muslim mathematician name Ibn al-Haitham. He also invented the first pin-hole camera and set up the first Camera Obscura. He is also credited being the first man to shift physics from a philosophical activity to an experimental one.
 11. Shampoo was introduced to England by a Muslim who opened Mahomed’s Indian Vapour Baths on Brighton seafront in 1759 and was appointed Shampooing Surgeon to Kings George IV and William IV.
 12. The crank shaft, one of the most important mechanical invention in the history of human manking was created by ingenious Muslim engineer called al-Jazari.
 13. Modern surgical instruments are of exactly the same design as those devised in the 10th century by a Muslim surgeon called al-Zahrawi.
 14. The windmill was invented in 634 AD for a Persian caliph. It was 500 years before the first windmill was seen in Europe.
 15. The technique of inoculation was not invented by Jenner and Pasteur but was devised in the Muslim world and brought to Europe from Turkey by the wife of the English ambassador to Istanbul in 1724.
 16. Children in Turkey were vaccinated with cowpox to fight the deadly smallpox at least 50 years before the West discovered it.
 17. The fountain pen was invented for the Sultan of Egypt in 953 after he demanded a pen which would not stain his hands or clothes.
 18. The system of numbering in use all round the world is probably Indian in origin but the style of the numerals is Arabic and first appears in print in the work of Muslim mathematicians al-Khwarizme and Al-Kindi.
 19. The modern cheque comes from the Arabic saqq, a written vow to pay for goods when they were delivered, to avoid money having to be transported across dangerous terrain. In the 9th century, a Muslim businessman could cash a cheque in China drawn on his bank in Baghdad.
 20. By the 9th century, many Muslims scholars took it for granted that the Earth wa a sphere. It was 500 years before that realisation drawned on Galileo. The calculation of Muslim astronomers were so accurate that in the 9th century they reckoned the Earth’s circumference to be 40,253.4 km – less than 200km out.
 21. Al-Idrisi, the well-known Muslim scholar who served the Sicilian court, produced very accurate maps, including a world-map with all the continents and their mountains, rivers and famous cities. Al-Muqdishi was the first geographer to produce accurate maps in color.
 22. In January 1492 Muslim Spain capitulated to Catholic Rome under King Ferdinand and Queen Isabella. By July of the same year, Muslims were instrumental in helping navigate Christopher Columbus to the Carribean South of Florida.
 23. It was moreover, with the help of Muslim navigators and their inventions that Magellan was able to traverse the Cape of Good Hope, and Vasco da Gamma and Columbus had Muslim navigators onboard their ships.
 24. University Al-Zaytunah in Tunis and University Al-Azhar in Cairo are the oldest existing universities in the world. Indeed, they were the models for the first European universities , such as Bologna, Heidelberg and the Sorbonne. 

Update: 13.9.2014

No comments: