Friday, 27 September 2013

30 Orang Yang Pertama Dalam Islam


Orang yang pertama menulis Bismillah : Nabi Sulaiman AS.

Orang yang pertama minum air zamzam : Nabi Ismail AS.
Orang yang pertama berkhatan : Nabi Ibrahim AS.
Orang yang pertama diberikan pakaian pada hari qiamat : Nabi Ibrahim AS.
Orang yang pertama dipanggil oleh Allah pada hari qiamat : Nabi Adam AS.
Orang yang pertama mengerjakan saie antara Safa dan Marwah : Sayyidatina Hajar (Ibu Nabi Ismail AS).
Orang yang pertama dibangkitkan pada hari qiamat : Nabi Muhammad SAW.
Orang yang pertama menjadi khalifah Islam : Abu Bakar As Siddiq RA.
Orang yang pertama menggunakan tarikh hijrah : Umar bin Al-Khattab RA.
Orang yang pertama meletakkah jawatan khalifah dalam Islam : Al-Hasan bin Ali RA.
Orang yang pertama menyusukan Nabi SAW : Thuwaibah RA.
Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan lelaki : Al-Harith bin Abi Halah RA.
Orang yang pertama syahid dalam Islam dari kalangan wanita : Sumayyah binti Khabbat RA.
Orang yang pertama menulis hadis di dalam kitab / lembaran : Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA.
Orang yang pertama memanah dalam perjuangan fisabilillah : Saad bin Abi Waqqas RA.
Orang yang pertama menjadi muazzin dan melaungkan adzan: Bilal bin Rabah RA.
Orang yang pertama bersembahyang dengan Rasulullah SAW : Ali bin Abi Tholib RA.
Orang yang pertama membuat minbar masjid Nabi SAW : Tamim Ad-dary RA.
Orang yang pertama menghunuskan pedang dalam perjuangan fisabilillah : Az-Zubair bin Al-Awwam RA.
Orang yang pertama menulis sirah Nabi SAW : Ibban bin Othman bin Affan RA.
Orang yang pertama beriman dengan Nabi SAW : Khadijah binti Khuwailid RA.
Orang yang pertama mengasaskan usul fiqh : Imam Syafei RH.
Orang yang pertama membina penjara dalam Islam: Ali bin Abi Tholib RA.
Orang yang pertama menjadi raja dalam Islam : Muawiyah bin Abi Sufyan RA.
Orang yang pertama membuat perpustakaan awam : Harun Ar-Rasyid RH.
Orang yang pertama mengadakan baitul mal : Umar Al-Khattab RA.
Orang yang pertama menghafal Al-Qur’an selepas Rasulullah SAW : Ali bn Abi Tholib RA.
Orang yang pertama membina menara di Masjidil Haram Mekah : Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur RH.
Orang yang pertama digelar Al-Muqry : Mus’ab bin Umair RA.
Orang yang pertama masuk ke dalam syurga : Nabi Muhammad SAW.

Sumber: Facebook
27.9.2013

No comments: