Wednesday, 8 May 2013

Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri


Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri

dilahirkan di kota Jeddah, Arab Saudi tepat sebelum fajar pada hari Jumaat, 16 April 1971 bertepatan 20 Safar 1391 H, dari orang tua yang sampai pada keturunan Imam Hussein bin Ali ra.

Nasab

Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman bin Ali bin Alawi bin Muhammad bin Ali bin Alawi bin Ali bin Alawi bin Ahmad bin Abdul Rahman al-Maulah anak Arsha putera Muhammad Abdullah al-Tarisi bin Alawi al-Khawas putera Abu Bakar anak Jufri putra Muhammad putera Ali putera Muhammad putera Ahmad al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sahab Mirbat Muhammad bin Ali Khalil Alawi Qassam anak putera Muhammad putera Alwi putera Ubaidullah Ahmad al-Muhajir ila Allah Isa putera Muhammad al-Naqib bin Ali al -Uraidhi bin Jaafar as-Sidiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin putera dari Hussein (cucu Rasulullah saw) anak dari Ali bin Abu Thalib, suami dari Fatimah al-Zahra puteri Rasulullah saw.Ibunya yang mulia puteri Marumah putera Hassan bin Alawi bin Alawi Hassan bin Ali al-Jufri.

Pendidikan

Habib Ali Al-Jufri mulai mempelajari ilmu sejak kanak-kanak lagi melalui gurunya yang pertama yaitu ibunya sendiri. Ibunya mempunyai pengaruh yang besar atas diri beliau dan dalam pelajaran dan rohani.Antara guru-guru beliau ialah:- Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saqqaf, Jeddah- Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad- Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, Makkah- Habib Attas Al-Habsyi- Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adani- Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar- Habib Umar bin Hafiz, Yaman, menjadi sahabatnya juga dari 1993 hingga 2003.


Sumber: Facebook
Copied: 8.5.2013

No comments: